Latest Entries »

THE JOY OF LOVE.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for jollibee commercial 2017

THE JOY OF LOVE.

A Gospel Reflection on the 7th Sunday in Ordinary time, February 19, 2017.

 Naging viral ngayon sa youtube at maging sa TV Commercials angImage result for jollibee commercial 2017 JOLLIBEE LOVE STORY.

Nung napanood ko ito sa youtube at telebisyon, 

eh talagang NAKAKAKILIG ang kanilang love story,

kahit nga ako ayImage result for jollibee commercial 2017 KINILIG din.

Nung sila ay nasa kolehiyo pa, naging magkaibigan sila at nahulog ang kanilang loob sa isa’t-isa.

Nung sila ay nagkatrabaho na, naging magkasama sila sa trabaho.

Araw-araw halos kumakain silaImage result for jollibee commercial 2017 nang sabay sa Jollibee.

Kaya madalas ang kanilang date,

naging mas malapit ang kanilang loob sa isa’t-isa dahil sa Jollibee.

Ang Image result for jollibee commercial 2017JOLLIBEE ay VENUE ng mgaImage result for jollibee commercial 2017 LOVERS.

HINDI LAHAT NG MGA LOVERS AY NAGKAKATULUYAN.

ANG IBA AY NAGKAKATULUYAN.

Tulad sa kwento na ito, nung sila ay nasa kolehiyo at naging magkasama sa trabaho ay naging MAGJOWA sila.

Ngunit sa bandang huli, HINDI PALA SILAImage result for jollibee commercial 2017 NAGKATULUYAN.

Ang kanilang pinagsamahan ay hanggangImage result for jollibee commercial 2017 FRIENDSHIP lamang.

Ang SAKIT NOH!

Alam ninyo kapag pinag-uusapan natin angImage result for jollibee commercial 2017 PAG-IBIG, this is a VERY INTERESTING TOPIC.

NABUBUHAYAN ANG ATING PUSO NA MAGMAHAL SA MGA Image result for kenneth medrano absPOGI AT SA MGAImage result for kenneth medrano abs TAONG KARAPAT-DAPAT MAHALIN.

 

 Sa Ebanghelyo Image result for bible ( Matthew 5:38-48) ngayong araw na ito ng 7th Sunday in Ordinary time, February 19, 2017; PAG-IBIG ang itinutumbok ng ating pagninilay ngayon.

SA MATA NG TAO, ANG PAG-IBIG AY PARA LANG SA MGAImage result for kenneth medrano abs POGI AT KARAPAT-DAPAT MAHALIN.

SA MATA NG DIYOS, ANG PAG-IBIG AY PARA SA LAHAT AT KASAMA NA RITO ANG MGA Image result for enemiesKAAWAY.

PAANO NATIN MAMAMAHALIN ANG MGA TAONG KAAWAY AT KINAIINISAN NATIN?

DI BA NAPAKAHIRAP NUN?

Tayong mga tao ay mahirap magmahal sa mga kaaway.

Pero si Hesus Image result for jesus on the crossay nagawa niyang mahalin ang kanyang mga kaaway.

GINAWA NIYA ITO NUNG SIYAImage result for jesus on the cross AY NAKABAYUBAY SA KRUS.

ANO ANG SINABI NIYA?

Image result for jesus on the cross“AMA PATAWARIN MO SILA SAPAGKAT HINDI NILA NALALAMAN ANG KANILANG GINAGAWA.”

Sa kabila ng paghihirap na dinanas ng Panginoon ay nagawa pa rin niyang magmahal sa mga taong nagpapako sa kanya doon saImage result for altar of ust church krus.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for 10 commandments of godRelated imageRelated imageRelated image Katolikong Katesismo on the 7th Sunday in Ordinary time, February 19, 2017.

Related image

ANO ANG DALAWANG MAHALAGANG UTOS NG PAG-IBIG?

 

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Itinuro at ganap na isinahalimbawa niImage result for 10 commandments of god Kristo sa kanyang buhay ang dalawang mahalagang utos ng pag-ibig:

Una, IBIGIN ANG DIYOSImage result for love god ng buong puso, buong kaluluwa at buong isip.

At Ikalawa, IBIGIN ANG KAPWA Image result for love your neighborgaya ng iyong sarili.

Sa Bagong utos ng pag-ibig ni Image result for jesus last supperKristo, binibigyang-diin ang PANLOOB na pagkakaisa sa pagitan ng Related imagePAG-IBIG SA DIYOS atImage result for banal na misa PAG-IBIG SA KAPWA. Isinahalimbawa dito ang puso, kaluluwa at lakas sa mgaImage result for banal na misa halimbawa at pagtuturo ni Related imageKristo, lalung-lalo na sa kanyang pagtugon sa makaitlong pagtuksong naranasan Related imageniya sa ilang at saImage result for crucifixion of jesus passion of the christ krus.

Si Hesus Image result for preaching of jesus christay nagbigay ng isang radikal at makabagong pakahulugan ng KAPWA na nangangahulugang ang bawat isa, lalo na ang mga nangangailangan at inilagom at pinailalim ang buong batas at ang mga propeta sa tanging dalawang mga utos na ito.

 

IKA-ANIM NA UTOS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for ika-6 na utos

 IKA-ANIM NA UTOS.

A Gospel Reflection on the 6th Sunday in Ordinary time, February 12, 2017.

 Alam ninyo tuwing hapon ako ay nanonood ng telebisyon at ang pinapanood ko ayImage result for ika-6 na utos IKA-ANIM NA UTOS.

ANO BA ANG IKA-ANIM NA UTOS NG DIYOS?

Sinasabi ni Hesus dito sa Ebanghelyo Image result for bible ( Matthew 5:17-37) ngayong araw na ito ng 6th Sunday in Ordinary time, February 12, 2017;

Image result for Matthew 5:17-37“YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY.”

HUWAG KANG MAKIKIAPID!

HUWAG MONG PAGNASAHIN ANG HINDI MO ASAWA!

Ganyan ang eksena sa palabas na ito, si Image result for ika-6 na utosGeorgia ay gumawa ng paraan para mapunta sa kanya si Image result for ika-6 na utosRome. Pilit niyang sinisira ang relasyon ng mag-asawangImage result for ika-6 na utos Rome at Emma.

At hindi lang iyan,

si GeorgiaImage result for ika-6 na utos ay gumawa ng FRAME-UP para mahuli ni Rome na ang kanyang asawang si EmmaImage result for ika-6 na utos emma and angelo ay NAKIKIAPID din sa ibang lalaki na si Angelo Image result for ika-6 na utos emma and angelona kapatid ng kanyang bestfriend.

Kaya kung mapapanood ninyo ang eksenang ito eh talagang MABUBUWISIT KAYO.

BAKIT?

SAPAGKAT HINDI ITO ANG GUSTO NG DIYOS!

KAYA KUNG NARINIG NINYO ANG EBANGHELYO NGAYON,

ITO AY PATUNGKOL TALAGA SA Image result for 10 commandments of godUTOS NG DIYOS.

SAMPUNG UTOSImage result for 10 commandments of god ANG IBINIGAY NG DIYOS SA ATIN.

PERO BAKIT ANG GINAGAWA NG MGA TAO NGAYON AY TALIWAS SA UTOS NG DIYOS?!!!!!

HINDI MO PWEDENG SABIHIN NA TAO KA LANG KAYA KA NAGKAKASALA!

HINDI VALID REASON IYAN!

BINIGYAN TAYO NG DIYOS NG KANYANGRelated image SAMPUNG UTOS,

PERO BAKIT HINDI NATING NAGAGAWA ANG KANYANG MGA INIUUTOS?

AS CATHOLIC,

HINDI TAYO FOREVER NA WALANG GINAGAWAImage may contain: 1 person AT TAGA-MASID LAMANG!

DAPAT-UNTI-UNTI TAYONG NAKAKASUNOD No automatic alt text available.SA SAMPUNG UTOS NG DIYOS!

KUNG ANG BAHAGI NG KATAWAN MO AY SIYANG NAGIGING SANHI NG IYONG PAGKAKASALA,

PUTULIN MO NA IYAN!

AYUSIN MO NA ANG IYONGImage may contain: 3 people RELASYON SA DIYOS AT TUPARIN MO NA ANG KANYANG MGA UTOS.

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for new born babyImage result for pro life philippinesRelated imageImage result for pro life philippinesKatesismo on the 6th Sunday in Ordinary time, February 12, 2017.

Image result for jesus and baby

BAKIT MAHALAGA ANG BUHAY NG TAO?

 

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang Buhay ng tao Image result for new born babyang pinakadakilang handog ng diyos sa atin. Nilikha niya tayong buhay Image result for new born babysa kanyang sariling larawan at wangis. Samakatuwid, ang ating buhay ay banal. Hindi lamang na ang buhay Image result for new born babyng tao ay lubos na kahanga-hanga sa mga nilikha ng diyos, kundi higit pang pinararangalan ang buhay ng tao sa pagsusugo sa kanyang banal na anakImage result for jesus emmanuel upang maging tao at mamuhay na katulad natin.

Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan 1:14,

“NAGING TAO ANG SALITA AT SIYA’Y NANIRAHAN SA PILING NATIN. NAKITA NAMIN ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAAN, PUSPOS NG PAG-IBIG AT KATAPATAN. TINANGGAP NIYA MULA SA AMA ANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAANG ITO BILANG BUGTONG NAImage result for jesus emmanuel ANAK.”

Ang Paggalang at pagpipitagan sa buhay ngImage result for pro life philippines tao ay isang saligang asal na maka-tao at maka-kristyano. Natutuklasan natin Related imageang tunay na dangal ngunit may karupukan ng ating buhay bilang taoRelated image sa pagkakatutong gumalang sa buhay ng lahat at sa tunay na pagmamalasakitan ang bawat isa. Ang paunlarin at pangalagaan ang ating sariling buhay at ang mga buhay ng iba ay isang moral na pananagutan na ipinagkatiwala sa atin ngImage result for jesus and baby diyos at ibinabahagi sa lahat ng tao.

 

GIVE MORE JOY TODAY.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for jollibee chicken joy

 GIVE MORE JOY TODAY.

A Gospel Reflection on the 5th Sunday in Ordinary time, February 5, 2017.

 Lahat tayo ay nakatikim na ng CHICKEN JOYRelated image doon sa Jollibee.

ANO ANG LASA NGRelated image CHICKEN JOY?

Siyempre of course,

MASARAP, MAALAT, MAANGHANGRelated image at MALUTONG.

Hindi magiging masarap ang Chicken Joy Related imagekung wala ang ingredients.

Ang INGREDIENTS ay iyan ang nagpapasarap sa Image result for jollibee chicken joypagkain, iyan ang nagbibigay ng lasa upang ang mga tao ay ganahang kumain.

Alam nating lahat na kapag masarap ang pagkain,

TAYOImage result for jollibee chicken joy AY GANADONG KUMAIN.

KAHIT ILANG BESES PA TAYONG BUMALIK PARA Image result for jollibee chicken joyKUMAIN,

ang mahalaga ay MAPUNO NG PAGKAINRelated image ANG ATING TIYAN at MABUSOG TAYO.

Sa Ebanghelyo Image result for bible ( Matthew 5:13-16) ngayong araw na ito ng 5th Sunday in Ordinary time, February 5, 2017; tayong lahat ay tinawag ni HesusImage result for Matthew 5:13-16 na maging ASIN at ILAW dito sa mundo.

Kung saImage result for barrio fiesta PAGKAIN, ang ingredients ay ASIN, FLAVORING at iba pa.

TAYO naman ang ingredients natin ayImage may contain: 2 people PAGMAMAHAL, MAGPAKITA NG MABUTING HALIMBAWA at MAGBIGAY NG SAYA SA MGA TAO.

Doon sa isang Charismatic Group na pinupuntahan ko diyan sa New Manila, Quezon City, angImage may contain: 1 person God Loves Community, ay may isang bagong ministry ang binuo, ito ay ang MERCY MINISTRY. Ang layunin nito ay ang Image may contain: 3 peopleOUTREACH PROGRAM. Sa Outreach Program ay pagpunta sa bahay-ampunan paraImage may contain: 1 person, sitting, child and indoor magbigay ng saya, magpakain at ibigay ang kanilang pangangailangan.

Kaya maganda rin ang pagkakataon para sa mga kasapiImage may contain: 1 person, standing ng isang grupo na LUMABAS SA INYONG COMFORT ZONE.

HINDI LAMANG KAYO PURO KANTA, SAYAW, MAMUNO SA PRAISE AND WORSHIP, DASAL, MANGOLEKTA NG PERA AT MAGHANDA NG PAGKAIN,

KINAKAILANGAN PUNTAHAN NIYO Image may contain: 6 people, people sitting and indoorRIN ANG MGA TAONG HINDI PA NAKAKAKILALA SA DIYOS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for our lady of lourdes paintingRelated imageImage result for our lady of lourdes paintingImage result for our lady of lourdes paintingKatesismo on the 5th Sunday in Ordinary time, February 5, 2017.

Image result for our lady of lourdes painting

OUR LADY OF LOURDES.

 

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

On February 11, 1858, in a grotto at Massabielle at Lourdes in Southern France. Our Lady Image result for our lady of lourdes paintingappeared to 14 year old Bernadette Soubirous, a young peasant girl. From that day until July 16, 1858, the Blessed Virgin Mary appeared 18 times to Bernadette.

During the 9th apparition, theImage result for our lady of lourdes painting Blessed Virgin Mary asked Bernadette to dig the ground near the grotto and a spring began to flow. The water from this still flowing spring has been attributed as an instrument of healingRelated image in the many miraculous cures in Lourdes. On the 13th apparition, Bernadette was instructed  by Our Lady to Image result for our lady of lourdes painting“TELL THE PRIESTS THAT PEOPLE SHOULD COME HERE INImage result for torch procession in lourdes, quezon city PROCESSION AND THAT A CHAPEL Image result for torch procession in lourdes, quezon citySHOULD BE BUILT ON THE SITE.” On the 16th apparition which took place on March 25 the Feast of the Image result for annunciationAnnunciation, the Blessed Virgin told Bernadette in the dialect of Lourdes, 

Image result for our lady of lourdes painting“I AM THE IMMACULATE CONCEPTION.”

The sentence meant  nothing to her but it was an amazing affirmation of the dogma that had been defined by Pope Pius IX Related imagejust a few years earlier on December 8, 1854.

Since the apparitions in 1858, many healing miracles are reputed to have occured inRelated image Lourdes. In 1862, after thorough examination and study, the Bishop of Tarbes made a solemn declaration that the apparitions were supernatural and divine. What Bernadette saw was indeed theRelated image Most Blessed Virgin. The declaration was based not only on the testimony of Bernadette, but above all, on the things that happened that can be nothing other than divine intervention.

Pope Pius IX Image result for pope pius ixapproved the veneration in Lourdes and welcomed and supported the building of the cathedral in 1870. He promoted Marian Piety in Lourdes with the granting of special indulgences and the formation ofImage result for torch procession in lourdes, quezon city local Lourdes associations. BernadetteImage result for bernadette soubirous casket entered the Sisters of Charity and Christian Association in Nevers on July of 1866 where she spent the rest of her life until her Image result for bernadette soubirous casketpassing on April 16, 1879 at the age of 35. Image result for pope pius xiPope Pius XI canonizedImage result for bernadette soubirous Bernadette Soubirous on the Feast of the Immaculate ConceptionImage result for our lady of lourdes painting on December 1933, not only for the content of her visions, but for the simplicity and holiness of her life.

Until this day, the shrine at Image result for lourdes franceLourdes, France has remained as one of the most visited pilgrim sites, second to the Vatican. It has become a refuge to many sick people who seek healing through the intercession of Mary,Image result for our lady of lourdes painting Our Lady of Lourdes.

 

AGENT OF PEACE.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for st francis of assisi

 AGENT OF PEACE.

A Gospel Reflection on the 4th Sunday in Ordinary time, January 29, 2017.

 Marahil lahat tayo ay familiar sa salitangImage result for peace talks philippines “PEACE TALK.” Naririnig natin ito ng madalas sa telebisyon.

SINU-SINO BA ANG MGA KASALI SA PAGPUPULONG NA ITO?

Ang ilang liderRelated image ng ating bansa, sila ang nakikipanayam sa mga komunista at muslim.

PINAG-UUSAPAN NILA KUNG ANO BA ANG MAGAGAWA NILAImage result for peace talks philippines PARA MAIBALIK ANG KAPAYAPAAN AT KAAYUSAN NG LAHAT NG BANSA.

Ngayon, si DuterteImage result for duterte na ang pangulo natin.

Pagkaupo pa lang niyaImage result for duterte bilang pangulo ay binigyang diin ang PAGBABAGO NG ATING BANSA.

PINULONG NIYA Image result for duterte and policemenANG MGA KAPULISAN PARA LABANAN ANG DROGA.

PAGBABAGO ANG HANGAD NIYA SA PILIPINAS,

SA ANONG PARAAN?

PAGPATAY SA MGA Image result for extra judicial killingKRIMINAL!

LAHAT TAYO AY GALIT SA MGA KRIMINAL,

ANG NAKAKALUNGKOT DITO,

PATI ANG MGA INOSENTE AY NADADAMAY!

ITO BA ANG PAGBABAGO NA HINAHANAP NATIN?!

HINDI!!!!!

LALONG LUMALALA ANG KARAHASAN!

DAHIL SA DAMI NG MGA NAPAPATAY NA MGA KRIMINAL NGAYON,

ANG PILIPINAS AY NAGIGINGImage result for extra judicial killing REST IN PEACE NA.

Maganda sana ang idea ni DuterteImage result for extra judicial killing na magkaroon ng katahimikan at kaayusan sa Pilipinas,

pero HINDI SA GANITONG PARAAN!

HINDI KAILANGAN DUMANAK PA NG DUGOImage result for extra judicial killing PARA LAMANG TUMINO ANG MGA TAO!

ANG PINAKAMAGANDANG PARAAN PARA MAGKAROON NG KAAYUSAN SA ATING BANSA AY IPAKILALA SIImage result for sermon of jesus HESUS,

ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

HINDI LAMANG ANG MGA LIDER NG BANSA ANG PWEDENG MAKISANGKOT SA PEACE TALK,

kundi TAYO RIN AY PWEDENG MAGINGRelated image DALUYAN NG KAPAYAPAAN.

Even in our homes, communities, schools and workplace,

ALL OF US can become the AGENT OF PEACE.

EH KAPAG TAYO ANG NAGING DALUYAN NG KAPAYAPAAN,

ito ang sasabihin sa atin ni Hesus na gaya ng ating narinig ngayon dito sa Ebanghelyo Image result for bible ( Matthew 5:1-12) ngayong araw na ito ng 4th Sunday in Ordinary time, January 29, 2017;

Image result for sermon of jesus“BLESSED ARE THE PEACEAMAKERS, FOR THEY WILL BE CALLED CHILDREN OF GOD.”

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Related imageImage result for anointing of the sickRelated imageImage result for anointing of the sickKatesismo on the 4th Sunday in Ordinary time, January 29, 2017.

Image result for anointing of the sick

 ANO ANG SAKRAMENTO NG PAGPAPAHID NG LANGIS SA MAYSAKIT?

 

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

 

Nagpapagaling ang lahat ng mga sakramento Image result for anointing of the sicksa kani-kanilang paraan. Halimbawa, pinagagaling ng sakramento ng pag-iisangImage may contain: 1 person, wedding dibdib ang pagkamakasarili, pinagagaling ng kumpilImage may contain: 2 people ang takot na maging saksi ni kristo, pinagagaling ng kumpisalNo automatic alt text available. ang ating pagkamakasalanan. Ngunit ang sakramento ng pagpapahid ng langisNo automatic alt text available. ay nagpapagaling sa isang natatanging paraan, inihahatidImage result for anointing of the sick nito ang maawain at mapagmahal na pagpapagaling ni kristoImage result for anointing of the sick sa mga nagbabata ng malubhang karamdaman.
Ang Pagpapagaling Image result for anointing of the sickay hindi nangangahulugan ng paggamot o pagpuksa sa karamdaman o kapansanan na nilalayon ng medisina. Bagamat may ilang karamdaman at kasamaang hindi magagamot ayon sa pakahulugan ng medisina, maaaring magkaroon ng pagpapagaling sa pamamagitan ng buong pagkalinga na sumasakop sa katawan, kaluluwa at espiritu ng maysakit. Samakatuwid, ang pagpapagaling Image result for anointing of the sickay nangangahulugan ng prosesong nakatutulong sa tao upang maabot ang kanilang ganap na kakayahan sa harap ng diyos at ng kanilang kapwa.
Ang Mabuting BalitaImage result for anointing of the sick unang-una ay tungkol sa pagpapagaling at hindi tungkol sa paggamot ayon sa pakahulugan ng medisina.

 

SPREAD THE WORD.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

Image may contain: 1 person

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for st dominic de guzman quotes

SPREAD THE WORD.

A Gospel Reflection on the 3rd Sunday in Ordinary time, January 22, 2017.

 

 Nitong nakaraang Biyernes, Enero 20, 2017 ay pormal nang isinara ang pagdiriwang ng 800 years o Jubilee Year ng Order of PreachersImage may contain: one or more people, wedding and indoor doon sa Image may contain: sky, cloud, tree and outdoorSanto Domingo Church. Ang isang taong pagdiriwang na ito ay ginugunita natin ang pagkakatatag ng Order of Preachers No automatic alt text available.na inaprubahan ni Pope Honorius III. Kung babalikan ang kasaysayan ng Order of Preachers, itinatag ni Image may contain: 1 person, indoorSanto Domingo ang Order of Preachers upang labanan ang kasamaan sa buong mundo.

HINDI BARIL ANG GINAMIT NI SANTO DOMINGOImage result for st dominic de guzman quotes PARA WAKASAN ANG KASAMAAN SA MUNDO,

KUNDI ANGRelated image SALITA NG DIYOS.

SALITA NG DIYOS ANG IPINANGARAL NIImage result for pope honorius iii SANTO DOMINGO PARA WAKASAN ANG KASAMAAN.

Nung itinatag ni Santo Domingo ang Order of Preachers ay ipinadala niya Image result for st dominic de guzman ang mga kapatid niyang pari sa iba’t-ibang lugar para Image may contain: 3 people, people sitting, people standing and indoorIKALAT ANG SALITA NG DIYOS. Iyan ang dahilan kung bakit sa panahong ito ay patuloy na hinihikayat ang mga kabataan na sumunod sa yapak ni Image result for st dominic de guzmanSanto Domingo para IPAGPATULOY ANG KANYANG LEGACY.

The Legacy of St Dominic isImage may contain: 1 person, standing and indoor PREACHING.

Sa Ebanghelyong Image result for bible ( Matthew 4:12-23) binasa natin sa araw na ito ng 3rd Sunday in Ordinary time, January 22, 2017, tinawag ni HesusImage result for JESUS CALLS THE FISHERMEN ang ilang mangingisda.

TINAWAG NIYAImage result for JESUS CALLS THE FISHERMEN ANG MGA ITO UPANG SUMUNOD SA KANYA AT MAGING KATUWANG SA PAGPAPALAGANAP NG MABUTING BALITA.

Nawa sa pagninilay natin sa Salita ng Diyos ay patuloy tayong TUMUGON sa tawag ng Diyos na TAYO RIN AY SUMUNOD SA HALIMBAWA NIImage result for st dominic de guzman SANTO DOMINGO DE GUZMAN na may PAGMAMAHAL SA SALITA NG DIYOS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for bibleImage result for bibleImage result for bibleImage result for bibleKatesismo on the 3rd Sunday in Ordinary time, January 22, 2017.

Image result for bible

 ANO ANG NILALAMAN NG BIBLIYA?

 

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP
Ang Bibliya Related imageay naglalaman ng salita ng diyos. Ito ay may hatid na espesyal na mensahe para sa lahat ng mga taongRelated image bumabasa nito na nagnanais malaman, maunawaan, mahangaan at buong pusong maisapamuhay ang mga katuruan ng diyos. Ang mensaheng itoRelated image ay hindi dapat itago sa likod ng mga salitang nagbago na o nawala na ang kahulugan at hindi na ginagamit sa karaniwang pag-uusap. Sa halip, ang mensaheng ito ay dapat Image may contain: 1 person, standingipahayag sa mga tao sa wikang maliwanag, makahulugan at tamang nauunawaan.
Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ngImage result for bible translations pagsasalin sa iba’t-ibang wika mula sa orihinal na mensahe ng bibliya na nakasulat sa mga wikangImage result for hebrew bible hebreo, Image result for aramaic biblearamaico at griyego Image result for GREEK bibleupang maipahayag ang mga kahulugang ito sa wikang madaling maunawaan. Sa anumang pagsasalin ng bibliya, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat bigyan ng diin ay ang mgaImage result for GREEK bible tekstong pagbabatayan ng salin. Patakaran ng Philippine Bible Society na huwag magsalin ng bibliya mula sa isang salin, sa halip ay bumalik sa mga orihinal na wika ng bibliya upang matiyak ang katapatan nito sa orihinal na mensahe.
Ang BIBLIYA Related imageay nahahati sa dalawa;
Ang LUMANG TIPAN at ang BAGONG TIPAN.
Ang LUMANG TIPANImage result for OLD testament ay naglalaman ng mga kasaysayan, kasabihan, sulat ng mga propeta at ng mga kwento tungkol sa bansang israel, ang kinikilalang bayan ng diyos BAGO IPANGANAK SIImage may contain: 1 person KRISTO. Ang Bibliya ng mga hudyo ay ang lumang tipan lamang at hindi nila tinatanggap ang bagong tipan.
Ang BAGONG TIPANImage result for new testament ay naglalaman ng buhay, gawain ni hesusImage result for public ministry of jesus na ating panginoon, ng kanyang mga alagad Image result for APOSTLES OF JESUSat ang paglaganap ng Image result for st peter's basilicasimbahan.
Ang LUMANG TIPAN ay ang PAGHAHANDA SA BAGAY NA DARATING at ang BAGONG TIPAN ang KINATUPARAN NG MGA SINABI SA LUMANG TIPAN NA DARATING.
Ang Bibliya Image result for OLD testamentay naglalaman ng salita ng diyos. Panahon na para tayo ay magbasa ng bibliya para tayo ay matuto at mag-aral ng pananampalatayang katoliko at lalong higit sa lahat, ang ipakilala siImage result for jesus of nazareth Kristo sa mundo at ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko. Ang Salita ng DiyosImage result for OLD testament ay magdadala ng pagbabago sa ating buhay.