Latest Entries »

PUSONG BATA.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

Image may contain: 1 person

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for children

PUSONG BATA.

A Gospel Reflection on the Feast of Sto Nino, Sunday, January 15, 2017.

 Masarap ang maging bata.

BAKIT KO NASABI ITO?

Sapagkat ang mga bataImage result for children ay walang inisip kundi magsaya.

Nagiging masaya ang mgaImage result for children bata kapag sila ay naglalaro,

kasama ang pamilya atRelated image barkada,

kapag nangyayari ang kagustuhan nila at naaabot ang kanilang pangarap sa buhay.

Puro ENJOYMENT ang iniisip ng mgaImage result for children bata.

Kaya madalas ay lagi silang naghahanap ngRelated image MAGPAPASAYA sa kanilang buhay.

ANO BA ANG NAGPAPASAYA SA MGA BATA NGAYON?

PAG-IBIG.

Ang PAG-IBIG ay hindi lamang para sa mgaImage result for same sex marriage MAGBOYFRIEND,

ANG PAG-IBIG AYImage result for reconciliation PAGPAPATAWAD.

Kaya kung nakikita ninyo ang mga bata kapag sila ay nag-aaway,

SANDALI LANG SILA MAGKAGALIT,

PAGKATAPOS NITO AY BATI NA NAMAN SILA.

Mabuti pa nga ang mga bataImage may contain: 1 person ay marunong magpatawad kaysa sa mga MATATANDA DIYAN,

ANG MGA MATATANDA AY HINDI MARUNONG MAGPATAWAD!

MATATAAS ANG PRIDE!

Kaya hindi kayo magtataka kung bakit si Image result for jesus and childrenHesus ay may FAVORITISM.

LAGI NIYANG BINIBIGYAN DIIN ANG MGA BATARelated image SA KANYANG PANGANGARAL.

Iyan ang narinig natin ngayon dito sa Ebanghelyong  ( Matthew 18:1-15,10) binasa natin sa araw na ito ngImage result for sto nino de cebu Linggo ng Kapistahan ng Sto Nino, Enero 15, 2017, ang Dakila sa Kaharian ng Diyos ay ang mgaImage result for jesus and children BATA.

Kaya ito ang hamon sa atin ngayon na TAYO AY MAGKAROON NGRelated image PUSONG BATA.

Ang PUSONG BATARelated image ay marunong SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS at HANDANG IBIGAY ANG SARILI PARA SA DIYOS.

No automatic alt text available.

  Image may contain: 1 person

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for sto nino de cebuImage result for sto nino de cebuKatesismo on the Feast of Sto Nino, Sunday, January 15, 2017.

Image result for sto nino de cebu

  PAANO NAGSIMULA ANG DEBOSYON NG STO NINO SA PILIPINAS?

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang Imahen ng Sto Nino Image result for sto nino de cebuay ibinigay niImage result for magellan Magellan kay Raha HumabonImage result for rajah humabon bilang isang regalo. Tanda ito ng pakikipagkaibigan at pagiging kristyanoImage result for rajah humabon ni Raha Humabon at ng buong bayan ng
Cebu. Ngunit sa kasawiang palad ay sumama ang relasyon ni Magellan at ng isang Datu na taga – Mactan na si Image result for rajah humabonLapu-lapu.

Nagkaroon ng digmaanImage result for rajah humabon at namatay si Magellan. Makalipas ang ilang taon,
bumalik si Legazpi
, isa sa mga kasamahan ni Magellan upangRelated image ipaghiganti ito. Sinunog niya at ng kanyang mga pangkat ang buong bayan ni Lapu-lapu pati na rin ang kay Humabon. Nasunog ang lahat ng mga kubo at ari-arian ng mga katutubo maliban sa imahen ngImage result for sto nino de cebu Sto Nino. Mula noon, lalong lumalim
ang pananampalataya Image result for sto nino de cebu
ng mga katutubong pilipino saRelated image Sto Nino.

Ang Kapistahan ng Sto NinoImage result for sto nino de cebu ay isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang para sa mgaImage result for sto nino de cebu katolikong pilipino. IpinagdiriwangImage result for sto nino de cebu natin ito upang maging huwaran ang batang siImage result for sto nino de cebu Hesus sa kanyang mabubuting halimbawa.

 

 

 

DISCOVERY KNOWLEDGE

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

Image may contain: 1 person

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for globe

DISCOVERY KNOWLEDGE

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Epiphany of Our Lord, Sunday, January 8, 2017.

 Noong araw kapag magre-research ka o naghahanap ka ng dagdag-kaalaman, ang takbuhan natin ayImage may contain: 1 person, sitting LIBRARY. Doon sa Library ay maraming libro na nakapaloob ang mga bagay na hinahanap natin. In short,DISCOVERY KNOWLEDGE . Sa panahon ngayon, kapag may research work o naghahanap ng dagdag-kaalaman, hindi na sa library pumupunta ang mga estudyante.

SAAN PUMUPUNTA ANG MGA ESTUDYANTE NGAYON?

SaNo automatic alt text available. COMPUTER SHOP o WI-FI ZONE.

Kapag magre-research HINDI NA LIBRO ANG TAKBUHAN NG MGA ESTUDYANTE,

ANG TAKBUHAN NILA AY Image may contain: 3 peopleINTERNET.

Lahat ng mga KEY WORDS ay hahanapin sa GOOGLE.

HINDI LAHAT NG NASA GOOGLEImage may contain: 1 person AY PURO TAMA,

MAY MGA KEY WORDS NA HINDI AKMA,

HINDI TUGMA SA HINAHANAP NATIN.

Kaya mas mabuti na hanapin sa libroImage may contain: 1 person ang mga key words na hinahanap natin.

Sa Ebanghelyong  ( Matthew 2:1-12) binasa natin ngayong araw na ito ng Linggo ng Pagpapakita ng Panginoon, Enero 8, 2017, ang mga MagoNo automatic alt text available. ay naghanap kay Hesus.

HINANAP NILA SI Image may contain: 1 personHESUS,

HINDI SA PAMAMAGITAN NG GOOGLE,

KUNDI SA PAMAMAGITAN NGNo automatic alt text available. BITUIN.

LUMITAW ANG BITUINNo automatic alt text available. SA LANGIT UPANG HANAPIN SI HESUS.

Ang Paglitaw ng Tala sa Langit ay simbolo na si HESUSImage may contain: 1 person, crowd and indoor ay DIYOS NA DAPAT SAMBAHIN AT HANAPIN.

SA PANAHONG ITO AY MARAMI ANG NAKAKALIMOT SA DIYOS!

ANG BUHAY NATIN AY NAKA-POKUS SA MGA MATERYAL NA BAGAY!

NAWAWALA NA SA ATIN ANG SPIRITUAL LIFE!

KAYA NGA SA ARAW NA ITO AY LUMITAW ANG TALANo automatic alt text available. SA LANGIT!

PAGPAPAKITA NA TAYO AY LUMAPIT AT MAGBALIK-LOOB SAImage may contain: 1 person DIYOS.

No automatic alt text available.

  Image may contain: 1 person

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for 3 magiRelated imageImage result for 3 magiImage may contain: 1 personKatesismo on the Solemnity of the Epiphany of Our Lord, Sunday, January 8, 2017.

Image result for christmas star

  ANO ANG SIMBOLO NG TALA SA PANAHON NG KAPASKUHAN?

 

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang TalaRelated image ay makikita natin sa langit lalo na sa oras ng gabi. Ito ay nagbibigay ng liwanag atRelated image nagniningning sa gitna ng kadiliman. Tulad ng nangyari sa Image result for 3 magitatlong mago na naghahanap sa bagong silang na si Image may contain: 1 personHesus, habang sila Image result for 3 magiay naglalakbay patungong bethlehem ay may nakita silang tala Related imagena nagliwanag sa langit, hudyat na ang mesiyas Image may contain: 1 personay isinilang na. Sa pamamagitan ng No automatic alt text available.tala ay nakita nila ang direksyon patungo sa lugar na kung saan ay isinilang ang atingImage result for 3 magi manunubos.

Sa panahon ng kapaskuhan, ang talaNo automatic alt text available. ay nagpapakita sa atin, hindi lamang isang tanda na siImage result for 3 magi Hesus ay isinilang na kundi ito rin ay nagsilbing gabay at nagbibigayImage may contain: 1 person, indoor ng direksyon sa mga taong nabubuhay sa kadiliman at sa kawalan ng pag-asa. Ang Grupo ng mga kabataan doon sa Santo Domingo Church na kung tawagin ay BARKADAHAN NI SANTO DOMINGO ay patuloy na nagbebenta ng mga talaNo automatic alt text available. para ito ay isabit sa Christmas Tree Image may contain: 1 persondoon sa Santo Domingo Church. Ito ay isang paraan para matulungan ang mga batang mahihirap lalo na ang mga palaboy sa kalsada.

Tuwing Disyembre 28 taun-taon ay ginaganap angImage may contain: one or more people, people sitting and shoes MAKIBATA at dito napupunta ang perang nalikom mula sa pagbenta ng mga talaNo automatic alt text available. doon sa Santo Domingo Church. Mga Kapatid, sa paskong ito nawa ay tayoImage may contain: 4 people, people standing, child and indoor rin ay magsilbing tala sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pag-asa para silaImage may contain: 1 person, standing and christmas tree ay makabangon mula sa kahirapan.

 

TENGA AT PUSO.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

Image may contain: 1 person

SHARING IN THE NET

proudly presents

Related image

TENGA AT PUSO.

A Gospel Reflection on the Solemnity of Mary the Mother of God, Sunday, January 1, 2017.

 In our body, we have 5 senses.

WHAT ARE THE 5 SENSES IN OUR BODY?

Related imageEyes, Image result for noseNose,Image result for tongue Tongue, HandsImage result for hands andImage result for ears Ears.

The Purpose of EYES is TO SEE,

the purpose of NOSE is TO SMELL,

the purpose of TONGUE is TO TASTE,

the purpose of EARS is TO HEAR.

TO HEAR WHAT?

The GOODNEWS!

In our present time, the another term for Goodnews is Image result for good vibesGOOD VIBES.

Kailangan maganda ang naririnig natin.

Kung MAGANDA ANG NARIRINIG NATIN,

magiging MAGANDA ANG PASOK SA ATIN NG 2017,

maraming SWERTE o BLESSINGS ang papasok sa atin saImage result for new year 2017 2017.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 2:16-21) binasa natin ngayong araw na ito ng Linggo ng Kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos, Enero 1, 2017, TENGA AT PUSO ang pinairal niImage may contain: one or more people and outdoor Maria dito.

NARINIG NIYAImage may contain: 1 person ANG SINABI NG MGA PASTOL TUNGKOL KAYImage may contain: 1 person HESUS.

Nung narinig niNo automatic alt text available. Maria ito ay PINAGNILAYAN NIYA ITO AT ITINAGO SA KANYANG PUSO.

ANO ANG ITINUTUMBOK SA ATIN NG EBANGHELYO NGAYON?

PAKIKINIG at PAGNINILAY.

Sa buhay natin, kinakailangan No automatic alt text available.MARUNONG TAYONG MAKINIG.

KAPAG NAKIKINIG TAYO,

LAHAT NG MGA NARINIG Image may contain: 14 peopleNATIN AY DAPAT NAKATANIM SA ATING PUSO AT ISIP.

Sabi nga ni Fr Enrico Gonzales OP ng Santo Domingo Church;

Image may contain: 1 person“KAPAG ANG DALAWANG TENGA AY PINAGDIKIT, ITO AY NAGIGING PUSO.”

So dapat balanse ang buhay.

NAKINIG tayo,

NAKATANIM sa ating puso ang mga narinig natin,

at IBINABAHAGI natin ang bunga ng ating napagnilayan.

 

No automatic alt text available.

  Image may contain: 1 person

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

 

Image result for mary at the foot of the crossImage result for visitationImage result for mary mother of godImage result for mary mother of godKatesismo on the Solemnity of Mary the Mother of God, Sunday, January 1, 2017.

Image result for mary mother of god

 BAKIT NATIN TINATAWAG SI MARIA BILANG INA NG DIYOS?

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Mababasa natin sa Bibliya na si Maria Related imageay tinawag ng diyos upang ipagdalang-tao siRelated image Hesus na kanyang anak. Dahil dito siRelated image Maria ay naging ina ng diyos, hindi dahil sa siya ay isang diyosa kundi dahil siya ang nagingRelated image ina ni Hesus na parehong tunay na diyos at tunay rin namang tao. Ayon sa Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko # 545, Maliwanag na itinuturo ng mga Ebanghelyo na si MariaImage result for annunciation ay hinirang ng Diyos na maglilihi at manganganak ng isang lalaki na tatawaging Hesus, ang anak ng kataas-taasan.

Si MariaImage result for mary mother of god ay ina ng diyos sapagkat siya ay inaImage result for mary mother of god ni Hesus, ang diyos na nagkatawang-tao. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi kay Maria, Image result for visitation“PINAGPALA KA SA MGA BABAE AT PINAGPALA RIN ANG DINADALA MO SA IYONG SINAPUPUNAN. SINO AKO UPANG DALAWIN NG INA NG AKING PANGINOON?”

Bukod sa pagiging Birheng Ina niImage result for mater dolorosa Maria, sa Krus ay ibinigay ni KristoImage result for mary at the foot of the cross si Maria upang maging espirituwal na inaImage result for descent of the holy spirit icon ng lahat ng kanyang disipulo.

 

 

 

CHRISTMAS FOREVER.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

Image may contain: 1 person

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

PASKO 2016.

 

No automatic alt text available.

 CHRISTMAS FOREVER.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Nativity of Our Lord, Sunday, December 25, 2016.

 Sa panahon natin ngayon ay matunog ang salitangImage result for FOREVER “FOREVER.” Kapag naririnig natin ang salitang ito, lagi nating hinahanap ang permanenteng buhay.

Halimbawa; ang mag-asawa, magkaibigan.

NAKASAMA MO ANG ASAWA AT KAIBIGAN MO,

GUSTO MO AY HABANG-BUHAY NA KAYONG MAGKASAMA.

Gusto naman talaga natin ayImage result for FOREVER FOREVER.

KAYO NA,

TAYO NA ANG DAPAT MAGKASAMAImage result for FOREVER HABANG BUHAY.

Ngunit ang masakit na katotohanan,

DITO SA LUPA AY WALANG FOREVER.

ANG PAMILYA MO,

ANG ASAWA MO AT KAIBIGAN MO,

PANSAMANTALA MO LAMANG MAKAKASAMA IYAN.

MAGKAKAHIWALAY MAN KAYO KAPAG ANG ISA O SINO MAN SA INYO ANG MAUUNANG MAMATAY.

KAMATAYAN LAMANG ANG MAGPAPAHIWALAY SA INYO.

Ito ang dahilan kung bakit nagdiriwang tayo ngayong araw na ito ng Linggo, Disyembre 25, 2016 ang Araw ng Pasko.

Si HESUSImage may contain: 1 person ang dahilan kung bakit tayo MAY PASKO NGAYON.

SI HESUS No automatic alt text available.AY MAKAKASAMA NATIN HABANG BUHAY.

EMMANUEL, GOD IS WITH US.

KASAMA NATIN LAGI ANG DIYOS HABANG-BUHAY.

 

Sa Ebanghelyong  ( John 1:1-18) binasa natin ngayon, ang SALITAImage may contain: 1 person ay NAGKATAWANG-TAO na ngayon ay ISINILANG NA sa Bethlehem.

Si HesusImage may contain: one or more people ay naparito sa mundong ito upang MAKASAMA natin siya habang-buhay.

SIYAImage may contain: one or more people and people sleeping ANG FOREVER NG BUHAY NATIN,

MAWALA MAN ANG MGA MAHAL NATIN SA BUHAY,

ngunit ang DIYOSImage may contain: 2 people ay HINDI NIYA TAYO IIWAN.

No automatic alt text available.

  Image may contain: 1 person
 

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

PASKO 2016.

 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

PASKO 2016.

No automatic alt text available.

Katesismo on the Solemnity of the Nativity of Our Lord, Sunday, December 25, 2016.

No automatic alt text available.

 ANO ANG SIMBOLO NG BELEN SA PASKO?

 
JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Ang BELENNo automatic alt text available. ay tunay at orihinal na binubuo nina Hesus, Maria at Jose at ilang Pastol. Nagkaroon din naman sa ilang sandali ng mgaImage may contain: 2 people anghel na nagpahayag sa pagsilang ng isang Sanggol nang gabing iyon – ang HINIHINTAY NAImage may contain: 1 person MESIYAS. At higit na nangingibabaw sa lahat, NAGHARI ANG KATAHIMIKAN SA MGA PUSO NG MGA NAGSIDULOGImage may contain: 4 people DOON KUNG SAAN NAHIHIMLAY ANG SANGGOL NA SI Image may contain: one or more people and foodHESUS.

Walang Belen noong araw kundi tanging paggunita lamang saImage may contain: 1 person Pagkatawang-tao ng Anak ng Diyos. At nang mga panggitnang panahon, nakaisip siImage may contain: 1 person San Francisco ng Assisi na gayahin ang isang tagpo ng PaskoNo automatic alt text available. ayon sa matatandang kuwento at tinampukan niya ito ng mga tunay na taong kumakatawan sa mga orihinal naNo automatic alt text available. Belen. Mula noon, mabilis na itong lumaganap. Ang mga No automatic alt text available.Simbahan o mga Kapilya ay nagtatayo na ng kani-kanilang sariling replika ngNo automatic alt text available. Belen kapag sumasapit ang Pasko. IyonNo automatic alt text available. ay naging bukal ng inspirasyon para sa lahat.

GANITO PA RIN BA ANG ATING No automatic alt text available.PANANAW SA PAGDATING NG KAPASKUHAN?

Mga Kapatid, PANAHON NA UPANG IBALIK NATIN SI KRISTO No automatic alt text available.AT ANG PASKO SA DAPAT NILANG KATAYUAN. Ang ganitong pagtatangka ay MAGTATAGUMPAY LAMANG KUNG BAWAT SUMASAMPALATAYANo automatic alt text available. AY MAGSISIKAP NA IBALIK SA TUNAY NA PAGGUNITA SA PAGSILANG Image may contain: 2 peopleNG DAKILANG MANUNUBOS ANG BANAL NA KATANGIAN NG PINAGMULAN NITO.

 

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

PASKO 2016.

 

 

 

THANK YOU CHRISTMAS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

Image may contain: 1 person

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

SIMBANG GABI 2016.

 

Image result for gospel for december 24, 2016

THANK YOU CHRISTMAS.

A Gospel Reflection on the 9th Day of Simbang Gabi, Saturday, December 24, 2016.

 Sa buhay natin kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya o may nagawang kabutihan sa atin,

ANO ANG GINAGAWA NATIN?

ANO ANG GINAGAWA NATIN KAPAG MAY NANGYARING MAGANDA SA BUHAY NATIN?

NAGPAPASALAMAT Image may contain: 2 people tayo.

Kaya sa mga nagkakaroling kapag inabutan sila ng pera,

ang kinakanta nila ay Image result for christmas carolers “THANK YOU! THANK YOU! ANG BABAIT NINYO! THANK YOU!”

Sa Ebanghelyong  ( Luke 1:67-79) binasa natin ngayong araw na ito ng Sabado,  Ika-siyam na Araw ng Simbang Gabi, Disyembre 24, 2016,, si Zacarias Image result for canticle of zechariah ay nagpasalamat sa Diyos. Dahil nagpasalamat siya sa Diyos, siya ay nagpuri sa Diyos.

NAGPASALAMAT SI ZACARIAS Image result for canticle of zechariah SA DIYOS SAPAGKAT NAGKAROON NG KATUPARAN ANG PANGAKO NG DIYOS.

TINUPAD NG DIYOS ANG KAHILINGAN NI Image result for canticle of zechariah ZACARIAS,

TINUPAD NG DIYOS NA DARATING NA ANG MAGLILIGTAS Image result for baby jesus christmas SA BUONG SANLIBUTAN NA ATING SASALUBUNGIN MAMAYANG HATING-GABI.

Marahil sa buhay natin, kapag tayo ay nakakatanggap ng maraming biyaya, tayo ay nagpapasalamat.

Ang PASASALAMAT ay hindi lamang puro SALITA,

ang iba diyan kapag nagpapasalamat ay IBINABAHAGI Related image pa nila ang biyaya sa iba.

Ito ang dapat matutunan natin ngayon,

HINDI LAMANG TAYO TAGATANGGAP NG BIYAYA,

NAGBABAHAGI RIN TAYO NG BIYAYA.

Ang Pagbabahagi ng biyaya sa iba ay isang pagpapakita ng ating PASASALAMAT SA DIYOS Related image sapagkat naging TAPAT SIYA SA KANYANG PANGAKO sa bawat isa sa atin.

No automatic alt text available.

  Image may contain: 1 person
 

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

SIMBANG GABI 2016.

 

IKA-LIMANG UTOS.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

Image may contain: 1 person

SHARING IN THE NET

proudly presents

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

SIMBANG GABI 2016.

 

Image result for 5th commandment of god

 IKA-LIMANG UTOS.

A Gospel Reflection on the 8th Day of Simbang Gabi, FrIday, December 23, 2016.

  Araw-araw ay padagdag nang padagdag ang tao sa buong mundo. Halos lumolobo na ang populasyonImage result for population growth ng tao sa buong mundo. Kung sa araw-araw ay may nadadagdagan, meron din nababawasan.

ARAW-ARAW AY MAYImage result for new born baby ISINISILANG,

ARAW-ARAW AY MAY Image result for extra judicial killingNAMAMATAY DIN.

Ganyan naman ang buhay eh.

DARATING TAYO SA MUNDONG ITO,

NGAYON AY NANDITO NA TAYO SA MUNDONG ITO,

BALANG ARAW AY LILISANIN NATIN ANG MUNDONG ITO.

Isinilang tayo sa mundong ito ay sapagkat may purpose ang Diyos sa atin.

MAY DAHILAN ANG PAGSILANG NATIN SA MUNDONG ITO.

Sa Ebanghelyong  ( Luke 1:57-66) binasa natin ngayong araw na ito ng Biyernes,  Ika-walong Araw ng Simbang Gabi, Disyembre 23, 2016,, ang pagsilang ni Image result for birth of st john the baptistJuan Bautista ay isang paalala sa ating lahat na TAYO AY MAY MISYON SA MUNDONG ITO.

Ang naging misyon niImage result for birth of st john the baptist Juan Bautista ay IHANDA ANG PAGDATING NG PANGINOON.

Kaya ang pagdami ng tao sa buong mundo ay HINDI NATIN KONTROLADO!

ANG DIYOSImage result for god created man AY SIYANG LUMIKHA NG BUHAY NATIN,

NILIKHA NIYA TAYO AY SAPAGKAT MAY PLANO SIYA SA ATIN,

MAY MISYON TAYO.

Kaya kapag natapos na ang misyon natin dito sa mundo ay pwede na TAYONG BUMALIK SA AMA NA SIYANGImage result for second coming of christ LUMIKHA SA ATIN.

ANG BUHAY NATIN AY HINDI NATIN KONTROLADO,

ANG DIYOS Image result for god created manLAMANG AY SIYANG MAY KONTROL NG BUHAY.

KAHIT MASAMA MAN ANG TAO,

KAHIT NASANGKOT MAN SA DROGA ANG TAO,

WALA KANG KARAPATAN NA KONTROLIN ANG BUHAY!!!!!!!!!

NAGKASALA ANG TAO PAPATAYIN MO NA!!!!!!!!!!!!!

HINDI MO MUNA BINIGYAN NG PAGKAKATAON NA MAGBAGONG-BUHAY ANG TAO!!!!!!!!!!!

ITO ANG SINASABI NG IKA-LIMANG UTOS NG DIYOS;

Image result for 5th commandment of god“HUWAG KANG PAPATAY!”

ANG BUHAYImage result for god created man NATIN AY SAGRADO,

NAGKASALA KA MAN AY SAGRADO KA PA RIN,

MAKASALANAN MAN ANG TAO NGUNIT NAGSISIKAP NA MAGING BANAL!

WE ARE CREATED ACCORDING TO THE IMAGE AND LIKENESS OF GOD.

ANG NAKAKALUNGKOT DITO AY HINDI NATIN NASUNOD ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS.

Ito ang paalala sa atin ng Pasko na KILALANIN ANG SARILI NATIN KUNG SINO BA TALAGA TAYO at ANO BA ANG DAHILAN NG BUHAY NATIN SA MUNDONG ITO.

 

No automatic alt text available.

  Image may contain: 1 person
 

Image result for paskuhan ustImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELENImage result for christmas starImage result for ST DOMINIC AND CHRISTMAS BELEN

SIMBANG GABI 2016.