SHARING IN THE NET

COMPASSIONATE AND GENEROUS HEART.

A Gospel Reflection on the 18th Sunday in Ordinary time, July 31, 2011.

Alam ninyo every Wednesday meron akong pinupuntahan na Bible Study

group sa parokya ng Nuestra Senora del Perpetuo Socorro diyan sa Sampaloc, Manila. Ang Ginagawa namin ay pinagninilayan

at pinag-aaralan namin ang salita ng diyos lalo na ang ebanghelyo sa darating na Linggo. At minsan sa aming pagbabahaginan, may isa kaming kasamahan sa grupo na nagbahagi tungkol sa kanyang karanasan. Ang Kasamahan naming ito, si Sis Cely ay meron silang bigasan sa kanilang probinsya. Minsan may isang pulubi na kumatok sa kanyang bahay para humingi ng bigas. Nagdalawang isip si Cely kung dapat ba niyang bigyan ng bigas ang pulubi na ito o hindi. Sa totoo lang ayaw niyang bigyan pero sa kaloob-looban ng kanyang puso ay gusto pa rin niyang bigyan ng bigas ang pulubi na iyon. Ang ginawa ni Cely sa bandang huli ay binigyan pa rin niya ng bigas ang pulubi na iyon. Pero alam ninyo buhat nang nagbibigay ng bigas si Cely sa mga pulubi ay meron namang kapalit.

ANO ANG KAPALIT NA IYON?

Mas marami pang dumarating na bigas kay Ate Cely. Kaya alam ninyo kapag  kabutihan ang ginagawa mo sa iyong kapwa ay may magandang kapalit ang darating sa iyo.

KUNG IKAW AY PATULOY NA NAGBIBIGAY SA IYONG KAPWA AY NAG-UUMAPAW NA BIYAYA ANG DARATING SA IYO.

Ang Ebanghelyo (Matthew 14:13-21) na ating binasa ngayong araw na ito ng 18th Sunday in Ordinary time, July 31, 2011 ay tungkol sa pagbibigay. Nakita natin dito ang pagpaparami ng isda at tinapay. Ang mga alagad ay gustong pauwiin ang mga tao at bumili na lang ng kanilang makakain kasi ang dala lang ng mga alagad ay limang tinapay at dalawang isda.

SA PALAGAY NINYO BA MAKAKAKAIN BA ANG LIMANG LIBONG KATAO SA LIMANG TINAPAY AT DALAWANG ISDA LAMANG?

Sa pananaw ng tao masasabi nila ay hindi. Ang limang tinapay at dalawang isda ay hindi makakaabot sa limang libong katao.

Pero sa pananaw ni Hesus, kahit limang tinapay at dalawang isda ay makakaabot sa limang libong katao.

ANO ANG SINABI NI HESUS SA KANYANG MGA ALAGAD?

“KAYO ANG MAGBIGAY SA KANILA NG PAGKAIN.”

Dahil sa pagpipiraso ng tinapay at pagbibigay ay nagkaroon ng milagro,

dahil sa pagbibigay ay naparami ang tinapay at isda,

dahil sa pagbibigay ang limang libong katao ay nakakain,

nung una ay nag-alangan silang magbigay dahil sa kakarampot na tinapay at isda,

nung sinunod nila ang utos ni Hesus na sila ay magbigay ay nagkaroon pa ng milagro at dumami ang tinapay at isda.

Ganyan ang nangyari sa buhay ni Sis Cely, nag-alangan siyang ibigay ang bigas sa pulubi dahil kakaunti lang ang bigas sa bahay niya at yun lang ang bigas nila. Nung siya ay nagbibigay ng bigas sa pulubi, may dumarating pang bigas sa kanya.

Sa buhay natin, kahit alam natin na eto lang ang meron tayo,

KAPAG MAY HUMIHINGI SA ATIN AY HINDI NATIN BINIBIGYAN!

SINASABI NATIN LAGI WALA!

HALIMBAWA, IKAW MAY PERA KA HUMIHINGI ANG ANAK MO O ANG KAPATID MO SA IYO NG PERA TAPOS SASABIHIN MO WALA KANG PERA!!!

KAYA KA LAGING NAWAWALAN NG PERA!

KAYA LAGING NADIDISGRASYA ANG PERA MO AY SAPAGKAT MARAMOT KA!

AYAW MONG IBAHAGI SA IBA KUNG ANO ANG MERON KA!

KASAKIMAN ANG GINAGAWA MO!!!!

SAKIIIIIIIIIIIIIIIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NAGPIPIKIT-MATA KA SA MGA PANGANGAILANGAN NG IYONG KAPWA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ILANG BESES MO SILANG NAKIKITA ARAW-ARAW KUMAKATOK SA IYONG PINTUAN PARA HUMINGI NG PAGKAIN AT PERA!!!!!!!!!!!!!!!!

ANO ANG GINAGAWA MO?!!!!!!!!!!!!!!

WALA!!!!!!!!!!!!!!!!

WALA KANG GINAGAWA!!!!!!!!!!!!!

WALA KANG PAKIALAM SA PANGANGAILANGAN NG IYONG KAPWA!!!!!!!!!!!

SARILI MO LANG ANG TINITIGNAN MO!!!!!!!!!!!!!!!

KAYA KA NGA BINIGYAN NG PANGINOON NG GANYANG BIYAYA AY PARA IKAW ANG MAGBIGAY SA WALA!!!!!!!!!!!!!

HUWAG MONG ANGKININ ANG BIYAYANG IYAN!!!!!!!!!!!

ALALAHANIN MO PAHIRAM LANG IYAN SA IYO NG DIYOS ANG MGA BAGAY NA IYAN!

PINAPAHIRAM LANG IYAN SA IYO AY PARA IKAW ANG MAGING INSTRUMENTO NG BIYAYA NG DIYOS.

Kaya lagi nating pairalin sa buhay natin ang pag-ibig at habag. Kung pag-ibig ang umiiral sa ating puso ay marunong tayong mahabag sa mga taong walang-wala.


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES                                                                       

SANTO DOMINGO CHURCH IN QUEZON CITY IS NOW ACCEPTING MASS SPONSORS FOR LA NAVAL FESTIVITIES 2011.

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

We shall soon celebrate the Solemn Festivities in honor of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA in Santo Domingo Church beginning with the Enthronement of the Image of Virgin on September 29, 2011, Thursday, then the Novena Masses from September 30 – October 8, 2011 and the grand procession of the MIRACULOUS IMAGE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL on October 9, 2011 La Naval Sunday. 

Interested donors and sponsors for any of the novena masses may inquire at the Mass Intention Office located inside the Museo de Santo Domingo in Santo Domingo Church, Quezon City.

Those who wish to have their names included in the Souvenir Program may enroll them before September 11, 2011.

May the Blessed Mother, OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in Santo Domingo Church bless you always!


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES
 

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements