SHARING IN THE NET

proudly presents

THE IMAGES OF MARY.

A Gospel Reflection on the Feast of the Birth of the Blessed Virgin Mary, Thursday, September 8, 2011.

Dito sa pilipinas at sa iba’t-ibang parte ng mundo ay makikita natin ang mga iba’t-ibang larawan o imahen ng Mahal na Birheng Maria. Gaya ng Fatima, Lourdes, Perpetual Help, Piat, Manaoag at lalong higit sa lahat, our very own, LA NAVAL DE MANILA doon sa SANTO DOMINGO CHURCH sa Quezon City.

Kung inyong tatanungin,

BAKIT NAPAKARAMING IMAHEN SI MARIA?

BAKIT NAPAKARAMI ANG MGA LARAWAN NI MARIA?

BAKIT MARAMING TITULO SI MARIA?

Kaya maraming titulo si Maria ay sapagkat siya ay nagpakita sa iba’t-ibang lugar. Halimbawa na lang saFatima, Portugal, nagpakita si Maria doon sa tatlong bata kaya siya tinawag na Our Lady of Fatima at nagpakilala siya bilang OUR LADY OF THE ROSARY. Sa Lourdes, France, nagpakita si Maria kay Bernadette Soubirous kaya siya tinawag na Our Lady of Lourdes at nagpakilala siya bilang IMMACULATE CONCEPTION. Sa Manaoag, Pangasinan, kaya tinawag si Maria na Our Lady of Manaoag ay sapagkat nagpakita siya sa isang magsasaka doon sa Pangasinan at inutusan na ipatayo ang kanyang simbahan doon sa Pangasinan.

Sa SANTO DOMINGO CHURCH diyan sa Quezon City, BAKIT TINAWAG SI MARIA BILANG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA?

SAPAGKAT SI MARIA AY NAGMILAGRO. AT ANG MILAGRO NA IYON AY IPINAGTANGGOL NIYA ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO DITO SA PILIPINAS AT NA-PRESERVED ANG ATING CATHOLIC FAITH DITO SA PILIPINAS. Kaya ang titulo ni Maria bilang OUR LADY OF THE ROSARY ay idinugtong ng LA NAVAL DE MANILA, OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA, bilang alaala sa matagumpay na labanan sa Battle of La Naval doon sa Manila bay na kung saan ay natalo sa digmaan ang mga Dutch mula sa kamay ng mga Sundalong Kastila. Kaya ang mga titulo ni maria ay isang alaala sa mga milagrong ginawa niya at lugar na kung saan siya ay nagpakita.

Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Kaarawan ni Maria, Thursday, september 8, 2011. Tayong mga Katoliko ay malapit sa Mahal na birheng Maria.

HALOS MAIYAK-IYAK TAYO KAPAG NAKIKITA NATIN ANG IMAHEN NI MARIA.

GAYA NG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH,

NAKIKITA NATIN SIYA NA PUNUNG-PUNO NG MGA ALAHAS AT DIAMANTE ANG KANYANG KATAWAN AT NAKASUOT NG MAGARA AT GINTONG DAMIT!

HALOS NAIIYAK TAYO KAPAG NAKIKITA NATIN ANG BIRHEN NG LA NAVAL NA IPINUPRUSISYON AT INAAKYAT SA KANYANG TRONO DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH!

MARAMI SA ATIN AY NAKIKIPAGSIKSIKAN DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH PARA MAKITA AT MAKALAPIT SA IMAHEN NG BIRHEN NG SANTO ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.

Minsan nakakalungkot man sabihin na MARAMI SA MGA DEBOTO NI MARIA AY NAGIGING PANATIKO AT PANATIKA!

HINDI MASAMA ANG MAGING PANATIKO,

ANG MASAMA AY MAGING SOBRA ANG PAMIMINTUHO NATIN KAY MARIA!

NA AKALA NATIN SA MGA REBULTO NI MARIA AY  IYON NA MISMO SI MARIA.

REMEMBER, ANG MGA REBULTO AY REPRESENTATION LAMANG IYAN NG MGA TAONG NABUHAY SA KABANALAN.

ANG TINGIN NG MGA TAO SA BIRHEN NG LA NAVAL AT SA IBA PANG MGA IMAHEN NG BIRHENG MARIA AY DIYOSA O MAS HIGIT PA SA DIYOS!!!!!!

SI MARIA AY HINDI DIYOS!!!!!!

SI MARIA AY PINILI NG DIYOS PARA MAGING INA NI HESUS!

Kaya sinasabi dito sa Ebanghelyo (Matthew 1:1-16,18-23) natin ngayon,

“BEHOLD, THE VIRGIN SHALL BE WITH CHILD AND BEAR A SON AND THEY SHALL NAME HIM EMMANUEL WHICH MEANS GOD IS WITH US.”

SI MARIA AY BAHAGI NG PLANO NG DIYOS PARA SA ATING KALIGTASAN.

Kaya ang papel ni MARIA ay AKAYIN NIYA TAYONG MAPALAPIT SA KANYANG ANAK NA SI HESUS. Kaya ang pagdedebosyon natin kay Maria ay hindi lang naka-focus sa kanya, kundi naka-focus tayo kay Hesus.

MAY ISANG NAGREREKLAMO DIYAN NA ANG PAGDARASAL DAW NG 2000 HAIL MARY AY HINDI RAW CHRIST-CENTERED!

NAKA-FOCUS LANG DAW ANG 2000 HAIL MARY KAY MARIA!

HINDI PO!

NAGKAKAMALI KAYO!

ANG 2000 HAIL MARY AY CHRIST-CENTERED DEVOTION!

LAHAT NG DEBOSYON NATIN MAGING KAY MARIA AT SA MGA BANAL AY CHRIST-CENTERED PO IYAN!

EVEN ROSARY IS CHRIST-CENTERED DEVOTION!

KAYA KUNG IKAW AY PINARARANGAL MO SI MARIA AY PINARARANGAL MO NA RIN ANG SANTISIMA TRINIDAD NA BINUBUO NG DIYOS AMA, DIYOS ANAK NA SI HESUS AT DIYOS ESPIRITU SANTO.

Kaya sa ating pagdedebosyon kay Maria ay huwag lang natin tignan ang kanyang imahen o larawan. Ang Imahen ni Maria ay nagpapaalala sa atin na mahal niya tayo. Kapag tayo ay humaharap sa imahen ni Maria gaya ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL doon sa SANTO DOMINGO CHURCH ay isipin natin ang kanyang mga ginawa at naging halimbawa. Ang Magandang Halimbawa ni Maria ay ang KABABAANG-LOOB.

NAGPAKUMBABA SIYA NUNG TINANGGAP NIYA ANG PLANO NG DIYOS PARA SIYA AY MAGING INA NI HESUS.

Ang Halimbawang ito ni Maria ay dapat makita sa buhay natin at MATULARAN NATIN SI MARIA.


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES                                                                       

SANTO DOMINGO CHURCH IN QUEZON CITY IS NOW ACCEPTING MASS SPONSORS FOR LA NAVAL FESTIVITIES 2011.

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

We shall soon celebrate the Solemn Festivities in honor of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA in Santo Domingo Church beginning with the Enthronement of the Image of Virgin on September 29, 2011, Thursday, then the Novena Masses from September 30 – October 8, 2011 and the grand procession of the MIRACULOUS IMAGE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL on October 9, 2011 La Naval Sunday. 

Interested donors and sponsors for any of the novena masses may inquire at the Mass Intention Office located inside the Museo de Santo Domingo in Santo Domingo Church, Quezon City.

Those who wish to have their names included in the Souvenir Program may enroll them before September 21, 2011.

May the Blessed Mother, OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in Santo Domingo Church bless you always!DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements