SHARING IN THE NET

proudly presents

THE GREAT REWARD.

A Gospel Reflection on the Solemnity of Christ the King, Sunday, November 20, 2011.

 

Dominican Province of the Philippines

Tayong lahat ngayon ay nabubuhay dito sa mundong ito. Nabubuhay tayo ay sapagkat may purpose ang diyos sa atin kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Nandito tayo sa mundong ito ay para sumunod sa utos ng diyos, tuparin ang kanyang plano para sa atin. Nandito tayo sa mundong ito ay para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ipadama sa kapwa ang ating pagmamahal. Anuman ang ginawa natin sa mundong ito ay meron pong kapalit iyan.

ANO NAMAN ANG MAGIGING KAPALIT NITO SA MGA KABUTIHANG GINAWA NATIN SA KAPWA?

Iyan ay makikita natin dito sa Ebanghelyo (Matthew 25:31-46) binasa natin ngayong araw na ito ng Linggo ng Kapistahan ng Kristong Hari, November 20, 2011. Sa Ebanghelyong binasa natin ngayon ay makikita natin dito na si Hesus ay muling darating sa mundong ito bilang hari at hukom. Siya ay muling darating sa katapusan ng mundo upang tayo ay kanyang hatulan sa ating mga ginawa nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito.

Kaya kung TAYO AY NAGING MABUTING TAO AT GUMAGAWA TAYO NG KABUTIHAN SA ATING KAPWA AY MAY GANTIMPALA SA ATIN ANG PANGINOON.

Ito ang sasabihin ni Hesus sa atin,

“HALIKAYO MGA PINAGPALA NG AKING AMA! PUMASOK NA KAYO AT MANIRAHAN SA KAHARIANG INIHANDA PARA SA INYO.”

Iyan ang reward sa atin ng panginoon kapag tayo ay gumawa ng mabuti at nagmahal sa kapwa. Kapag tayo ay nagpapakabanal at gumagawa tayo ng works of mercy ay malaking reward ang matatanggap natin mula sa panginoon at tayo ay makakapasok sa langit.

Kaya nga ang sabi ni Hesus dito,

“SINASABI KO SA INYO, NANG GAWIN NINYO ITO SA PINAKAHAMAK SA MGA KAPATID KONG ITO, ITO AY SA AKIN NINYO GINAWA.”

Malinaw iyan na sinabi ni Hesus na kapag MINAHAL MO ANG IYONG KAPWA, GINAWAN MO NG KABUTIHAN ANG IYONG KAPWA AY GINAWA MO RIN ITO SA DIYOS.

Kaya kung makikita ninyo ang ating simbahan ay bumababa para sa mga mahihirap.

ANG SIMBAHAN AY TUMUTULONG SA PANGANGAILANGAN NG ATING KAPWA,

HINDI LAMANG SA PHYSICAL NA PANGANGAILANGAN KUNDI MAGING SA ESPIRITUWAL NA PANGANGAILANGAN AT KARAMIHAN SA ATIN NGAYON AY UHAW SA ESPIRITUWAL NA PANGANGAILANGAN,

MARAMI SA MGA KAPATID NATIN AY HINDI PA NAKIKILALA ANG DIYOS,

HINDI PA NARARAMDAMAN ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS.

Kaya nga tayo nasa simbahan,

KAYA NGA TAYO SUMALI SA MGA ORGANISASYON AT MINISTRY NG PAROKYA AY SAPAGKAT ITO ANG TUNGKULIN NATIN,

ANG MAKATULONG SA KAPWA.

At ito ang hamon sa atin ngayon,

KUNG LALABAS KA SA IYONG TAHANAN AY MARAMI KANG MAKIKITANG MGA NAGUGUTOM AT NAGHIHIRAP SA BUHAY,

MARAMI KANG MAKIKITANG MGA TAONG BIKTIMA NG WALANG KATARUNGAN!!!!!!!!

ANO ANG GINAGAWA MO PARA SA KANILA?!!!!!!!!!!!

TITIGNAN MO LANG SILA!!!!!!

WALA KANG GAGAWIN!!!!!!!!

IABOT MO ANG IYONG KAMAY SA KANILA!!!!

IBIGAY MO KUNG ANO ANG NARARAPAT PARA SA KANILA!!!!

KAYA HINDI NILA NARARAMDAMAN ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS AY DAHIL TAYO MISMO AY WALANG GINAGAWA!!!!!!!!!!!!!!

TUNGKULIN NATIN NA TUMULONG SA KAPWA!!!!!!!!!!

HUWAG TAYONG MAGPIKIT-MATA AT MAGBINGI-BINGIHAN SA MGA DAING NILA!!!!!!!!!!!!

KAYA ANG MGA PAROKYA AY MERON CARITAS, SOCIAL SERVICE MINISTRY AT BEC  AY ITO ANG MGA AVENUE PARA MAKATULONG SA KAPWA.

Kahit doon sa Santo Domingo Church ay meron kaming KADAUPAN – ito ay grupo na ang layunin ay makatulong sa kapwa.

Ito ang dapat umiral sa atin ngayon,

ang KATARUNGAN NG DIYOS.

HINDI GUSTO NG DIYOS NA MAGHIRAP ANG TAO,

KAYA NAGHIHIRAP ANG MGA TAO AY SAPAGKAT MARAMING MGA KURAKOT NA PULITIKO NA DAPAT SANA ANG PERA NG BAYAN AY NAIAABOT NILA SA MGA MAHIHIRAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MAKUNSENSYA KAYO SA MGA PINAGAGAGAWA NINYO!!!!!!!!!!!!!!!!!

KAHIT SA BARANGAY AY MGA KURAKOT DIN!!!!!!!!!!!!!

HINDI LAHAT NG NAKATIRA SA INYONG KINASASAKUPAN AY NAKAKATIKIM NG BIYAYA!!!!!!!!

KUNG GANYAN ANG GINAGAWA NINYO AT PATULOY NINYONG PINAGKAKAITAN ANG INYONG KAPWA,

ITO ANG SASABIHIN NI HESUS SA INYO PAGDATING NG PAGHUHUKOM,

“LUMAYO KAYO SA AKIN MGA SINUMPA! KAYO AY PASA-APOY NA DI-MAMAMATAY NA INIHANDA PARA SA DIYABLO AT SA KANYANG MGA KAMPON.”

GANYAN ANG MANGYAYARI SA INYO KAPAG PATULOY NINYONG PINAGKAKAITAN ANG INYONG KAPWA.

Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay may KABAYARAN din iyan.

KUNG TAYO AY NAGING MABUTI AY PUPUNTA TAYO SA LANGIT,

KUNG KAYO AY NAGING MASAMA AY DERETSO KAYO SA IMPIYERNO!

ANG DIYOS AY MAKATARUNGAN, IBINIBIGAY LAMANG NIYA ANG NARARAPAT PARA SA ATIN, SA ATING MGA GINAWA NUNG TAYO AY NABUBUHAY PA SA MUNDONG ITO.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements