SHARING IN THE NET

proudly presents

STAND FIRM IN THE FAITH, DO ALL YOUR WORKS IN LOVE.

Pre-Advent Retreat ng Barkada, Monday, November 21, 2011.

Dominican Province of the Philippines

Kamakailan lang ay ginanap ang WORLD YOUTH DAY diyan sa Madrid, Spain. Ito ay dinaluhan ng mga kabataan na mula pa sa iba’t-ibang bansa para makapiling ang Santo Papa na si Benedict XVI. At sa taong ito ay idineklara ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Year of the Youth, ito ay matatapos na sa December 16, 2011. Ang World Youth Day 2011 sa Madrid at ang Year of the Youth dito sa Pilipinas ay parehong may kaugnayan, parehong may kinalaman sa layunin ng ating simbahan.

ANO ANG LAYUNIN NG SIMBAHAN SA PAGDIRIWANG NA ITO?

Ang layunin ng Simbahan ay para HIKAYATIN ANG LAHAT NG MGA KABATAAN NA MAGKAROON NG KAMALAYAN SA LIPUNAN AT SA SIMBAHAN, hinihikayat ang mga kabataan na SILA AY HUBUGIN SA PAGIGING KATOLIKO AT MAHUBOG SA MGA TURO NG ATING SIMBAHAN. Kaya nga dun sa Santo Domingo Church ay meron grupo ng MUKHA AD para hubugin ang mga kabataan sa anyo ng mukha ng diyos at makita si Kristo sa mga kabataan. At diyan din sa Archdiocese of Manila meron din grupo diyan ng Rosarian Youth Movement, na sila rin ay naghuhubog sa mga kabataan na matutunan ang mga bagay-bagay tungkol sa simbahan. Kaya mapapansin ninyo sa mga parokya natin ngayon ay maraming mga grupo ng kabataan. Actually, ang iba diyan ay nagsanga-sanga na, nagtayo na ng sarili nilang grupo na galing sa original na grupo ng mga kabataan.

The oldest youth group is the BARKADAHAN NI SANTO DOMINGO based in Santo Domingo Church, Quezon City and it was founded by Fr Sonny Ramirez OP.

Alam ninyo maganda ang formation ng Barkadahan ni Santo Domingo,

BAKIT?

Dahil ang ilan sa mga naging miyembro nito ay naging Pari, Brother, Madre at Tertiary na tulad ko at may ilan din ay naging Professionals gaya ni Mon Ilagan na siya ay naging Anchor at Reporter ng ABS – CBN Channel 2 at ngayon ay incumbent Mayor ng Cainta, Rizal. Kaya ang mga grupo ng mga kabataan sa simbahan ay iyan ang AVENUE para hubugin ang mga kabataan. Kaya alam ninyo, ang pagsali ninyo sa mga grupo sa parokya ay meron dahilan.

HINDI KAYO SUMALI SA MGA ORGANISASYON SA SIMBAHAN AY PARA MAKIPAG-SOSYALAN LANG KAYO,

HINDI LANG KAYO SUMALI SA MGA ORGANISASYON SA SIMBAHAN AY PARA MAKIPAG-CHISMISAN KAYO O PAG-USAPAN NINYO ANG BUHAY NG IBANG TAO,

KAYA KAYO SUMALI SA MGA ORGANISASYON SA SIMBAHAN AY DAHIL MAY PLANO ANG DIYOS PARA SA INYO.

ANO ANG PLANO NG DIYOS PARA SA INYO?

ANG MAGING GANAP NA KRISTYANO AT MAGING KAWANGIS NI KRISTO.

Kaya sa mga parokya ngayon ay puspusan ang pagbibigay ng paghuhubog sa mga kabataan ay sapagkat ang mga kabataan ngayon ay sila ang magiging future leader ng ating lipunan.

MALAY NATIN ANG MGA KABATAAN NGAYON AY MERON SA KANILA MAGING PARI, BROTHER, MADRE AT TERTIARY NG DOMINICAN ORDER DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH.

Ang Paghuhubog sa mga kabataan ay isang paghahanda para marating ang kaganapan ng buhay. Kaya habang bata pa tayo ay kinakailangang HUBUGIN NA TAYO SA PAGIGING KRISTYANO.

AT KAYONG MGA MAGULANG,

HABANG MALILIIT PA ANG INYONG MGA ANAK AY IPAKILALA NIYO NA SI KRISTO SA KANILA AT ITURO NINYO ANG KATESISMO NG SIMBAHANG KATOLIKO AT HUBUGIN NINYO SILA SA PAGIGING KATOLIKO.

Ang pagiging KATOLIKO natin ay hindi lamang nakikita sa pagdalo sa mga rituwal sa simbahan, pagsama sa prusisyon ng La Naval doon sa Santo Domingo Church at pagdarasal ng sangkatutak na nobena,

ANG PAGIGING KATOLIKO NATIN AY DAPAT LUMALAGO TAYO, TINATANGGAP NATIN AT ITINATANIM NATIN SA ATING PUSO AT ISIPAN ANG SALITA NG DIYOS AT ANG TURO NG SIMBAHANG KATOLIKO,

ANUMAN ANG TINANGGAP NATING KATURUAN NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO AY DAPAT PANATILIHIN NATIN, PAGTIBAYIN NATIN, PATATAGIN NATIN.

Ito ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa mga taga- Colossas na makikita natin sa bibliya sa Colossians 2:7,

MAGPAKATATAG KAYO AT PATULOY NA LUMAGO SA PAGKAKILALA SA KANYA, MAGPAKATIBAY KAYO SA PANANAMPALATAYANG ITINURO SA INYO AT LAGI KAYONG MAGPASALAMAT SA DIYOS.”

Tayo ay tumatanggap ng katuruan ng ating pananampalatayang katoliko,

TINANGGAP NATIN ANG SALITA NG DIYOS,

NAKILALA NATIN SI KRISTO SA BUHAY NATIN.

SO ANO NGAYON ANG DAPAT NATING GAWIN?

UUPO NA LANG BA TAYO SA SIMBAHAN AT MAKIKINIG NA LANG SA SERMON NG PARI?

DAPAT MAY GINAGAWA TAYO!

KAYA MARAMING MGA KATOLIKO ANG LUMILIPAT SA IBANG RELIHIYON AY SAPAGKAT TAYONG MGA KATOLIKO AY WALANG GINAGAWA!!!!!!!!!

ALAM NINYO SI POPE BENEDICT XVI AY UMIYAK SIYA SA HARAPAN NG MARAMING TAO,

KAYA SIYA UMIYAK AY SAPAGKAT NALULUNGKOT SIYA NA UNTI-UNTI NANG NAUUBOS ANG MGA KATOLIKO SA BUONG MUNDO,

NATATAKOT SIYA NA PAGDATING NG ARAW AY WALA NANG MGA KATOLIKO SA BUONG MUNDO,

PURO MGA NON-CATHOLICS NA LANG ANG MAKIKITA SA BUONG MUNDO,

HIHINTAYIN PA BA NATING MAUBOS ANG MGA KATOLIKO BAGO TAYO KUMILOS AT MAGPAHAYAG NG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO?!!!!!!!!!

TIGNAN NIYO NA LANG SA PALIGID NATIN,

MARAMING PAKALAT-KALAT DIYAN NA JEHOVAH’S WITNESS,

NAGPUPUNTA SA MGA BAHAY-BAHAY PARA MANGARAL!

ANG MGA PROTESTANTE AT MGA BORN AGAIN AT IBA PANG MGA SEKTA AY HALOS NAGKALAT NA SA LAHAT NG SULOK NG DAIGDIG!

NAPAPANAHON NA PARA TAYO AY KUMILOS AT LUMABAS SA ATING MGA LUNGGA PARA IPAHAYAG ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO!

Kaya alam ninyo ang Children of Mary sa Diocese of Caloocan ay nagsasagawa sila ng Mariology Seminar tatlong beses sa isang taon. Ginagawa nila ito ay sapagkat MARAMING MGA FUNDAMENTALISTS OR NON-CATHOLICS ANG LAGANAP SA CALOOCAN!

HINIHIKAYAT PA NILA ANG MGA KATOLIKO NA LUMIPAT SA KANILANG RELIHIYON!

AT HINDI LANG IYAN,

PINAPASOK NILA ANG MGA SIMBAHANG KATOLIKO PARA BASAGIN ANG MGA REBULTO NG BIRHENG MARIA!!!!

KAYA KUNG PUPUNTAHAN NINYO ANG LAHAT NG PAROKYA SA DIOCESE OF CALOOCAN AY MAKIKITA NINYO NA MARAMING MGA BASAG NA IMAHEN NI MARIA AY DAHIL KAGAGAWAN IYAN NG MGA HINDI KATOLIKO!!!!!

KAYA MARAMING MGA KATOLIKO ANG LUMILIPAT SA IBANG RELIHIYON AY SAPAGKAT WALA SILANG PANININDIGAN SA BUHAY!

WALA SILANG PINANGHAHAWAKAN!

MAHINA ANG KANILANG PUNDASYON SA PAGIGING KATOLIKO KAYA SILA NABOBOLA NG IBANG MGA RELIHIYON!!!!!!!!

Ito ang tungkulin natin mga kapatid na TAYO DAPAT AY KUMILOS AT IPALAGANAP ANG EBANGHELYO!

IPAHAYAG ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO!

KAYA TAYO NAG-AARAL, DUMADALO SA MGA FORMATION SA PAROKYA AY PARA HUBUGIN TAYO SA PAGIGING KATOLIKO AT ANUMAN ANG ITINUTURO SA ATIN NG SIMBAHAN AY DAPAT ITANIM NATIN ITO SA ATING PUSO AT ISIPAN.

ANUMAN ANG TINANGGAP NATIN,

ANUMAN ANG NATUTUNAN NATIN HABANG TAYO AY HINUHUBOG AY PAGTIBAYIN NATIN,

PANATILIHIN NATIN,

SAPAGKAT ANG MGA NATUTUNAN NATIN SA SIMBAHAN AY SIYANG PUNDASYON NG ATING PAGIGING KATOLIKO.

Kaya alam ninyo, ang PAGHUHUBOG ay hindi lang nagtatapos sa formation.

HUWAG NINYONG ITAGO O SARILININ ANG MGA NATUTUNAN NINYO,

KINAKAILANGAN AY DAPAT ILABAS NINYO IYAN,

IBAHAGI NINYO IYAN SA IBA.

Ang motto ni Santo Domingo De Guzman,

“CONTEMPLARE ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE.”

TO CONTEMPLATE AND TO SHARE THE FRUITS OF CONTEMPLATION TO OTHERS.

HUWAG TAYONG MATAKOT NA LUMABAS SA APAT NA SULOK NG MUNDO PARA IPAHAYAG ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AT ISIGAW ANG PANGALAN NI HESUS.

Ngayong panahon ng Adbiyento, tayo ngayon ay naghahanda para sa unang pagdating ni Hesus sa kanyang pagsilang sa sabsaban ngayong darating na pasko. Ang Pasko para sa atin ay ang mga dekorasyon, pagkain, regalo at mga bagong gamit, iyan ay mga materyal na bagay lang iyan.

ANG TUNAY NA PASKO PARA SA ATING LAHAT AY SI HESUS.

HUWAG NATIN SIYANG IWAN SA SABSABAN,

DALHIN NATIN SIYA SA BUONG MUNDO UPANG SIYA AY KILALANIN AT SAMBAHIN NG MGA TAO AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

Sa panahon ngayon ay kakaunti na lang ang mga pari at mga misyonero,

may ilang mga simbahan na sa ibang bansa ang nagsasara at ginagawang museo dahil sa kakulangan ng mga pari at misyonero,

HALOS LAHAT NG IBANG BANSA NGAYON AY PURO MGA HINDI KATOLIKO NA,

ANG BANSANG PILIPINAS NA LANG ANG NATITIRANG KATOLIKO SA BUONG MUNDO.

Kaya ngayon SINO ANG NASA IBANG BANSA NA NAKIKITA SA SIMBAHAN?

Mga PILIPINONG KATOLIKO.

Kahit nga mismong mga pilipinong pari ay ipinapadala sa ibang bansa para mangaral ng ebanghelyo. Kaya nga dapat tayong mga pilipino ay magpasalamat tayo sapagkat naitanim sa ating puso at isipan ang pananampalatayang katoliko. Kaya dapat palaguin natin ito at panatilihin natin ito. Ito ang dapat nating ipagpasalamat sa diyos ay sapagkat tayo ay naging katoliko at nahubog sa pagiging katoliko.

ANG DAPAT NATING PASALAMATAN AY ANG MAHAL NA BIRHENG MARIA,

ANG REYNA NG SANTO ROSARYONG LA NAVAL DOON SA

SANTO DOMINGO CHURCH,

SIYA ANG NAGPANATILI NG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO DITO SA PILIPINAS.

AT KUNG BABALIKAN NATIN ANG KASAYSAYAN NG LA NAVAL DE MANILA,

ANG MGA SUNDALONG KASTILA AY NAKIPAGLABAN SA MGA OLANDES PARA MAIPAGTANGGOL ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO DITO SA PILIPINAS.

DAHIL SA TULONG NG BIRHEN NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH AY NAGWAGI SA DIGMAAN ANG MGA SUNDALONG KASTILA AT NA-PRESERVE ANG ATING CATHOLIC FAITH DITO SA PILIPINAS.

KUNG WALA ANG IMAHEN NG BIRHEN NG SANTO ROSARYO NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH AY MALAMANG PROTESTANTE NA TAYONG LAHAT,

kaya ito ang dapat nating IPAGPASALAMAT DAHIL MERON TAYONG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH AT DAHIL SA BIRHEN NG LA NAVAL, TAYO AY KATOLIKO.

Kaya ito ang hilingin natin sa ating pagdarasal ng rosaryo sa Birhen ng La Naval doon sa Santo Domingo Church, nawa’y pagtibayin ang ating pananampalatayang katoliko at bigyan tayo ng tapang at lakas ng loob para ipahayagang ating pananampalatayang katoliko.

HUWAG TAYONG MATAKOT MGA KAPATID,

KUNG PAIIRALIN NATIN ANG TAKOT AY WALANG MANGYAYARI SA BUHAY NATIN,

KUNG ANO MAN ANG PLANO NG DIYOS PARA SA ATIN NA TAYO AY MAGING MISYONERO SA APAT NA SULOK NG DAIGDIG AY TANGGAPIN NATIN ITO SAPAGKAT KUNG TINANGGAP NATIN ANG PAGKAKATAWAG NG DIYOS SA ATIN AY TUTULUNGAN NIYA TAYO AT SASAMAHAN NIYA TAYO SA ATING MGA GINAGAWA AT PUPUNUIN NIYA ANG ATING KAKULANGAN.

Kaya ang sabi ni Pope Benedict XVI,

“DO NOT BE AFRAID OF THE WORLD OF THE FUTURE OF YOUR WEAKNESSES. THE LORD HAS GRANTED YOU TO LIVE AT THIS MOMENT OF HISTORY SO THAT THANKS TO YOUR FAITH, HIS NAME MIGHT CONTINUE TO RESOUND IN ALL THE EARTH.”

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!


Advertisements