SHARING IN THE NET

proudly presents

MODEL EMPLOYEE.

A Gospel Reflection on the 1st Sunday of Advent, November 27, 2011.

Dominican Province of the Philippines

Alam ninyo isa sa mga hindi ko malilimutan nung ako ay nagtatrabaho pa diyan sa Combat Zone Computer Rental sa Mayhaligue sa tapat ng Metropolitan Hospital, ang position ng aking trabaho ay COMPUTER ASSISTANT. Hindi madali sa akin ang trabahong iyon, everytime na nagpupunta ang boss ko para tignan ang aking performance sa trabaho at bago siya umalis ng kumpanya ay lagi siyang nagbibilin na bantayan kong maigi ang computer shop at tignan ang mga galaw ng aming mga customer doon. Ang pagiging computer assistant ay hindi madali kundi ito ay naging isang challenge para sa akin noon. Hindi lang ako nagbabantay ng computer shop, at the same time, ako yung cashier o tagapag-ingat ng pera, checker, encoder, nag-aasikaso sa mga customer, nagtuturo sa mga customer na hindi pa marunong gumamit ng internet at hindi lang iyan, ako din ay nagmamatyag sa paligid ng Combat Zone. Kahit may security guard pa sa building na iyon ay talagang minamatyag ko rin at binabantayan ko talaga ang aming shop noon. Kaya kahit anong hirap na pinagdaanan ko dun sa trabahong iyon ay hindi ko nagawang magreklamo sa boss ko, siyempre pera eh, binabayaran ako, binabayaran ang aking serbisyo. At everytime na nagagawa ko ang trabaho ko kapag dumarating ang boss ko ay nagrereport ako, nirereport ko kung ano ang mga nangyayari kapag wala siya, kung paano ko pinamahalaan ang shop. Kaya kung inyong tatanungin,

SINO BA TALAGA ANG MGA TAONG MATATAWAG NA HUWARANG EMPLEYADO?

Yang mga empleyadong gumagawa at gumaganap sa tungkulin kahit nakaharap at nakatalikod ang boss. Ang mga taong ito ay sila ang pinagkakatiwalaan at karapat-dapat sa trabahong ibinigay sa kanila. Sa panahon natin ngayon ay napakahirap maghanap ng trabaho, hindi ka basta-basta matatanggap sa kumpanyang inaaplayan mo, bago ka nilang makuha ay tinitignan nila ang iyong resume o bio-data, tinitignan nila ang profile mo, ang educational background mo, ang talento at kakayahan mo. Ngayon kung ikaw ay natanggap sa kumpanyang inaaplayan mo ay masuwerte ka at ikaw ay napili at nakuha ng may-ari ng kumpanyang inaplayan mo. Kapag ikaw ay nagsimula na sa trabahong pinasukan mo ay dapat tapat ka sa iyong tungkulin at gagampanan mo ng maayos ang iyong trabaho. Nagtatrabaho tayo ay dahil gusto natin kumita at maghangad ng malaking pera, nagtatrabaho tayo ay para maging maganda ang buhay natin, ito ang mga nakatanim sa isipan natin, kaya tayo nagtatrabaho ay gusto natin yumaman, kaya tayo nagtatrabaho ay para makakain ng tatlong beses sa isang araw. Pero ang hindi alam ng nakararami, kung bakit ba tayo nagtatrabaho.

ANO BA ANG LAYUNIN NATIN KUNG BAKIT TAYO NAGTATRABAHO?

Kaya tayo nagtatrabaho ay sapagkat ibinigay iyan sa iyo ng diyos, ibinigay niya iyan ay para mapakinabangan mo ang talentong ipinagkaloob sa iyo ng diyos, ibinigay niya iyon ay para PAPURIHAN MO ANG DIYOS.

ANG PAGPUPURI SA DIYOS AY HINDI LANG YUNG MGA RITUWAL SA SIMBAHAN GAYA NG MISA, PRAYER MEETINGS AT PAGSAMA SA PRUSISYON NG LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH,

ANG PAGTATRABAHO AY PARAAN DIN IYAN NG PAGPUPURI MO SA DIYOS.

HINDI KOMOT SINABI KO ITO SA INYO AY HINDI NA KAYO MAGSISIMBA O DADALO SA MGA RITUWAL SA SIMBAHAN,

KAHIT BUSY PA KAYO SA TRABAHO NINYO AY PUMUNTA PA RIN KAYO SA SIMBAHAN AY SAPAGKAT IYAN ANG PARAAN NG PASASALAMAT NINYO SA PANGINOON SA MGA BIYAYANG IPINAGKALOOB NIYA SA INYO.

KUNG IKAW AY TEACHER, ACCOUNTANT, LAWYER, DOCTOR, NURSE, COOK, WAITER AT IBA PANG TRABAHO,

IYAN ay TALENTONG IBINIGAY SA IYO NG DIYOS.

IBA’T-IBANG REGALO ANG IBINIGAY NG DIYOS SA ATIN PARA SIYA AY PAPURIHAN NATIN.

TALENT IS A GIFT FROM GOD.

IBA’T-IBANG TALENTO ANG IBINIGAY NG DIYOS SA ATIN AY PARA MAY MAGPATULOY NG KANYANG MISYON DITO SA LUPA.

Kaya nga habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito ay dapat KUMILOS TAYO, MAGTRABAHO TAYO, PAGYAMANIN ANG MGA TALENTONG IBINIGAY SA ATIN NG DIYOS.

Ang Ebanghelyo (Mark 13:33-37) natin ngayong araw na ito ng 1st Sunday of Advent, November 27, 2011, sinasabi ni Hesus dito na ang paghahanda sa pagdating ng panginoon ay katulad ng isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain at ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating.

Ang ADBIYENTO ibig sabihin ay PAGDATING.

SINO BA ANG DARATING SA PANAHONG ITO NG ADBIYENTO?

Ang Darating ay si HESUS.

May TATLONG URI NG PAGDATING NG PANGINOON SA BUHAY NATIN:

1. Ang kanyang UNANG PAGDATING ay naganap sa SABSABAN SA BETHLEHEM na ating ipagdiriwang sa paskong ito,

2. Ang kanyang IKALAWANG PAGDATING ay magaganap sa KATAPUSAN NG MUNDO. Ito ngayon ang pinaghahandaan natin kaya tayo ay nagsisikap na maging banal.

3. Ang kanyang IKATLONG PAGDATING ay nagaganap sa EUKARISTIYA. During the consecration habang itinataas ng pari ang tinapay at alak ay doon bumababa si Hesus at ang TINAPAY at ALAK na iyan ay nagiging KATAWAN at DUGO ni KRISTO.

Kaya yung mga trabahong ginagawa natin ay paraan iyan ng paghahanda sa pagdating ng panginoon.

Kapag dumating na ang panginoon ay tatanungin niya tayo,

“PAANO MO NAGAWA ANG TRABAHONG IBINIGAY KO SA IYO?

PAANO MO NAPAKINABANGAN ANG TALENTONG IBINIGAY KO SA IYO AT SAAN MO GINAMIT ITO?”

Kung IKAW ay naging TAPAT sa iyong tungkulin at ginagampanan mo ang iyong trabaho, IKAW ay matatawag na MODEL EMPLOYEE ng inyong kumpanya.

HINDI LANG KUMPANYA ANG MAGBIBIGAY SA IYO NG AWARD KUNDI ANG PANGINOON MISMO ANG SIYANG MAGBIBIGAY SA IYO NG AWARD DAHIL NAKITA NIYA NA IKAW AY TAPAT SA IYONG TUNGKULIN AT NAPAKINABANGAN MO ANG MGA TALENTONG IBINIGAY NIYA SA IYO.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements