SHARING IN THE NET

proudly presents

BE A DOMINICAN .

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Thursday, December 8, 2011.

Dominican Province of the Philippines

Isa sa mga apostolic group ng Dominican Studentate Brothers doon sa Santo Domingo Church ay ang PATUGON SA TAWAG o PST. Ang layunin ng grupo ay mapalakas ang Dominican Vocation lalo na sa pagpapari. Ang mga Dominican Student Brothers sa pamumuno ng Provincial Promoter for Dominican Vocation na si Fr Roy Rodriguez OP ay nag-iikot sa iba’t-ibang lugar para mag-recruit sa mga kabataang lalaki na nais maging DOMINICAN PRIEST or BROTHER. Sa panahon natin ngayon ay kailangan natin ng Dominican Priest. Sapagkat ang mga Paring Dominikano ay sila ang nag-aakay sa atin na mapalapit kay Kristo at nagbibigay sa atin ng kaliwanagan tungkol sa salita ng diyos at sila rin ay namumuno sa mga pagdiriwang ng sakramento gaya ng Binyag, Misa, Kumpisal at iba pang mga Sakramento na itinatag ni Kristo.

KUNG WALA ANG MGA DOMINIKANO,

PAANO NATIN MAKIKILALA SI KRISTO?

PAANO TAYO MAKAKATANGGAP NG BIYAYA NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG MGA SAKRAMENTO?

PAANO NATIN MAIINTINDIHAN ANG SALITA NG DIYOS?

AT LALONG HIGIT SA LAHAT,

SINO ANG MAG-AALAGA AT MAGBABANTAY SA MILAGROSANG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH?

Kaya’t sana kayong mga kabataang lalaki, kung kayo ay tinatawag ng Diyos sa pagiging Dominican Priest doon sa Santo Domingo Church ay TUMUGON KAYO,

HUWAG KAYONG MATAKOT NA TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS,

KAPAG KAYO AY TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS AY TUTULUNGAN NIYA KAYO AT BIBIGYAN NIYA KAYO NG BIYAYA.

HUWAG NINYONG SASABIHIN NA HINDI NINYO KAYA IYAN!

HUWAG NINYONG SASABIHIN NA MAHIRAP MAGING PARI!

ALAM NINYO MASUWERTE KAYO DAHIL KAYO ANG PINILI NG DIYOS NA MAGING DOMINICAN PRIEST BALANG ARAW.

MALAKING BIYAYA IYAN SA BUHAY MO KAPATID NA IKAW AY MAGING DOMINICAN PRIEST.

Gaya ng sinabi ko kanina ay TUTULUNGAN KAYO NG PANGINOON,

ANUMAN ANG KAHINAAN MO,

ANUMAN ANG KAKULANGAN MO AY PUPUNUIN IYAN NG PANGINOON.

Alam natin na mabigat ang responsibilidad ng isang Pari. Kung ang puso at isipan natin ay nakatuon sa panginoon ay magagawa natin ang tungkulin na ito.

KAHIT ANONG HIRAP PA NA ATING PAGDADAANAN SA ATING DOMINICAN FORMATION AY MAKAKAYA NATIN ITO,

MALALAMPASAN NATIN ANG MGA PAGSUBOK NA ITO,

DAHIL NANINIWALA TAYO NA TUTULUNGAN TAYO NG DIYOS,

HINDI TAYO PABABAYAAN NG DIYOS,

HUWAG TAYONG MATAKOT NA HUMARAP SA ISANG RESPONSIBILIDAD.

Ito ngayon ang sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria dito sa ating Ebanghelyo (Luke 1:26-38) ngayong araw na ito ng Huwebes, Kapistahan ng Inmaculada Concepcion ni Maria, December 8, 2011,

“HUWAG KANG MATAKOT MARIA.”

Sinabi niya ito nung siya ay nagpakita kay Maria para ihatid sa kanya ang magandang balita na siya ay hinirang ng diyos para maging ina ni Hesus. Ang pagiging ina ni Maria kay Hesus ay isang mabigat na responsibilidad. Dahil siya ay nagtiwala sa diyos at malakas ang kanyang pananampalataya sa diyos ay tinanggap niya ang responsibilidad na ito na maging ina ng ating manunubos.

KUNG MALAKAS ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS AY HINDI TAYO MATATAKOT NA HUMARAP SA RESPONSIBILIDAD NA ITO AT NANINIWALA TAYO NA TUTULUNGAN TAYO NG PANGINOON NA BALANG ARAW TAYO AY MAGIGING GANAP NA DOMINICAN PRIEST,

AT KUNG SAAN MAN TAYO DALHIN NG PANGINOON,

ANUMANG MISYON NA IBIBIGAY NIYA SA ATIN AY SASAMAHAN NIYA TAYO AT HINDING-HINDI NIYA TAYO PABABAYAAN.

Sa araw din ito ay ipinagdiriwang natin ang 40 years ng pagkakatatag ng DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES. Ang seat o Mother house ng Dominican Province of the Philippines ay doon sa Santo Domingo Church sa Quezon City. 40 years ago nung nagkaroon ng bunga ang mga pagod at hirap na ginawa ng mga Spanish Dominicans dito sa Pilipinas. Ang mga sinaunang misyonerong Dominiko ay dumating dito sa pilipinas noong 1587 para ipangaral ang salita ng diyos at panatilihin ang katolisismo dito sa pilipinas. Makalipas ang mahigit tatlong daang taon ng kanilang pananatili dito sa pilipinas ay umusbong at nagbunga ang kanilang pagmimisyon dito sa pilipinas, ang pagsilang ng Dominican Province of the Philippines noong December 8, 1971 doon sa Santo Domingo Church sa Quezon City.

As we celebrate the 40 years of the Dominican Province of the Philippines, idalangin natin sa panginoon sa pamamagitan ng Birhen ng Santo Rosaryo ng La Naval doon sa Santo Domingo Church na sana’y lumakas pa ang bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, pagiging brother at pagiging tertiary ng Dominican Order at tulad  ni Maria, nawa’y mawala sa atin ang takot na tumugon sa tawag ng diyos na maging Paring Dominikano at dagdagan pa ang ating pananampalataya sa diyos. Ang Kapistahan ng Inmaculada Concepcion ni Maria ay nagpapaalala sa atin na tayo ay maging malinis sa ating pagkatao at umiwas sa kasalanan.

KAHIT NA IKAW AY MAKASALANAN,

HINDI DAHILAN NA IKAW AY MAKASALANAN PARA HINDI KA TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS,

KAHIT MAKASALANAN KA PA AY TATAWAGIN KA PA RIN NG DIYOS,

AT KUNG IKAW AY TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS NA MAGING DOMINIKANO AY BABAGUHIN NG PANGINOON ANG BUHAY MO AT LILINISIN NG PANGINOON ANG PAGKATAO MO.

MAGIGING BAGONG TAO KA NA KAPAG IKAW AY NAGING ISANG DOMINIKANO,

MAGIGING MALINIS KA NA KUNG IKAW AY ISANG GANAP NA DOMINIKANO AT MAGKAKAROON NG LAMAN ANG BUHAY MO.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements