SHARING IN THE NET

proudly presents

A CALL TO REPENTANCE.

A Gospel Reflection on the  3rd Sunday in Ordinary time, January 22, 2012.

Dominican Province of the Philippines

Tayong lahat ay may kanya-kanyang pagtawag ng diyos sa atin.

ANU-ANO BA ANG PAGTAWAG NG DIYOS SA ATIN?

Halimbawa po, tinawag kayo ng diyos sa buhay may asawa, sa buhay na pagiging single blessedness, o kaya naman ay tinawag kayo ng diyos ayon sa inyong propesyon.

KUNG KAYO AY

GURO,

DOKTOR,

NURSE,

CHEF,

PULITIKO,

ABOGADO

AT

PANGKARANIWANG EMPLEYADO,

IYAN ay PAGTAWAG SA INYO NG DIYOS.

Pero ang pinakamataas  na pagtawag ng diyos sa atin ay ang pagiging BUHAY RELIHIYOSO.

Halimbawa po sa Dominican Order doon sa Santo Domingo Church ay tinawag tayo ng diyos na maging PARI, maging BROTHER, maging MADRE at magingTERTIARY.

ANG PAGIGING DOMINIKANO AY ISANG MATAAS NA PAGTAWAG NG DIYOS SA ATIN,

ISANG PAGTAWAG NG DIYOS PARA TAYO AY MAGING DOMINIKANO AT MAPABILANG SA KAPATIRAN NG DOMINICAN FAMILY.

BAKIT TAYO TINAWAG NA MAGING DOMINIKANO?

Kaya tayo tinawag na maging DOMINIKANO AY SAPAGKAT MAY MISYON TAYO SA MUNDONG ITO.

Kung babalikan po natin ang ating Dominican Formation, yung ating natutunan tungkol sa Dominican Spirituality,

ANO BA ANG PURPOSE NG DOMINICAN ORDER?

LAUDARE, BENEDICARE, PREDICARE,

ibig sabihin ay

to PRAISE, to BLESS and to PREACH,

iyan ang misyon natin dito sa mundo.

ANO BA ANG GOAL OR OBJECTIVE NG DOMINICAN ORDER?

TO HELP IN THE SALVATION OF SOULS AND TO COMBAT THE EVIL BY PREACHING AND PROCLAIMING THE NAME OF JESUS TO THE WORLD.

Ito ang gusto ni Santo Domingo De Guzman na TAYONG LAHAT AY MALIGTAS.

KAYA NIYA IPINANGARAL ANG SALITA NG DIYOS AT TINAWAG NIYA ANG MGA KALALAKIHAN AT KABABAIHAN AY UPANG MAGING TAGA-SUNOD NIYA AT MAGPATULOY NG KANYANG GINAWA DITO SA LUPA.

Kaya’t sa mga panahong ito, TAYO ANG NAGPAPATULOY SA MGA INIWAN NI SANTO DOMINGO DE GUZMAN AT TAYO ANG NAGPAPATULOY SA KANYANG NASIMULANG PANGANGARAL NG SALITA NG DIYOS. Kaya’t ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa atin ngayon upang maging katuwang sa kanyang misyon ng pagliligtas sa mundo. Sinugo niya si Santo Domingo para ipangaral ang ebanghelyo ng ating panginoon at akayin na tayo ay magsisi at magbalik-loob sa diyos.

Ito ang paanyaya ni Hesus para sa ating lahat dito sa ebanghelyong (Mark 1:14-20) binasa natin ngayong araw na ito ng 3rd Sunday in Ordinary time, January 22, 2012,

“SUMAMA KAYO SA AKIN AT KAYO’Y GAGAWIN KONG MAMALAKAYA NG TAO.”

ANO BA ANG IBIG SABIHIN NG MAMALAKAYA?

AKAYIN ANG MGA TAO NA MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

Alam po ninyo sa eskwelahan kaming mga grupo ng mga incoming scholars ni Congresswoman Trisha Bonoan David, sa aming magkaklase siyempre alam natin sa mga estudyante na meron tarantado at hindi tarantado. Sa totoo lang kahit naiilang ako sa mga tarantado at mga pasaway kong kaklase ay mas gusto kong pakisamahan ang mga ganitong tao, mas gusto kong pakisamahan ang mga tarantado at mga pasaway kong kaklase, mas gusto ko silang maging kaibigan.

BAKIT?

HINDI PARA AKO AY MAGING TARANTADO DIN NA KATULAD NILA.

May dahilan ako kung bakit nais ko silang maging kaibigan. Kung isasama nila ako para uminom, sumasama ako, nakikisakay ako sa kanila. Ginagawa ko ito ay dahil may maganda akong intensyon para sa kanila, ang akayin kosilang magsimba, lumapit at magbalik-loob sa diyos. At kung may pagkakataon ay pinangangaralan ko sila tungkol sa salita ng diyos at binabasahan ko sila ng bibliya. Kaya nga nitong mga nakaraang Sabado sa aming Values Formation ng mga Scholars ni Congresswoman Bonoan ay binigyan ko sila ng rosaryo para sila ay matutong magdasal ng rosaryo, magbalik-loob sa diyos at magbago ang kanilang buhay.

Kaya nga dito sa Internet ay wala akong sawang nangangaral sa inyo.

KAHIT MAUBOS ANG PERA KO SA KAKABIGAY KO SA INYO NG SERMON DITO SA INTERNET,

GINAGAWA KO ITO AY PARA PUTULIN ANG BUNTOT AT SUNGAY NINYO!

GINAGAWA KO ITO PARA KAYO AY TUMINO!

GINAGAWA KO ITO AY PARA IPAALALA SA INYO NA ANG DIYOS AY TUMATAWAG SA INYO NA KAYO AY MAGSISI, TALIKDAN ANG INYONG MGA KASALANAN AT SUMUNOD SA PANGINOON.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements