SHARING IN THE NET

proudly presents

DOMINICANS, THE EFFECTIVE PREACHERS OF THE GOSPEL.

A Gospel Reflection on the  4th Sunday in Ordinary time, January 29, 2012.

Dominican Province of the Philippines

Sa panahon natin ngayon ay marami tayong tinitingalang mga magagaling na preachers gaya nina Bo Sanchez ng Kerygma, Mike Velarde ng El Shaddai at kung sinu-sino pa diyan, sila ay magagaling na mangangaral ng salita ng diyos kaya marami ang nakikinig sa kanila. Simula pa noong panahon ni Santo Domingo De Guzman hanggang sa panahon natin ngayon ang mga Dominicans ay kinikilala bilang mahusay at magaling na mangangaral ng salita ng diyos. Ang mga salitang ipinapahayag ng mga Dominikano ay makapangyarihan at epektibo ang preaching ministry, epektibo ito ay sapagkat hindi lamang puro salita kundi ginagawa din ang mga sinasabi. Gaya na lamang po nina Santo Domingo De Guzman, Sta Catalina De Siena OP,San Martin De Porres OP, Santo Tomas De Aquino OP, San Vicente Ferrer OP at iba pang mga Dominican Saints. At sa panahong ito ay may mga Dominicans din na magagaling at tinitingala ng mga tao ay dahil sa magaling at epektibo ang pangangaral ng salita ng diyos gaya nina Fr Sonny Ramirez OP, Fr Enrico Gonzales OP, Fr Nilo Lardizabal OP, Mr Jun Banaag OP, Atty Marwil Llasos OP at iba pang mga Dominicans. Kaya ang isang Dominikano para maging mahusay na mangangaral ng salita ng diyos ay kinakailangan muna ng puspusang pag-aaral. Kaya nga dun sa Santo Domingo Church ay meron kaming bagong eskwelahan na itinayo doon, ang INSTITUTE OF PREACHING. Ito ay venue para sa paghuhubog ng mga Dominican Brothers at ito rin ay venue para sa mga Dominicans gaya ng mga Pari, Brothers, Madre at Tertiaries na nais pang mag-aral at kumuha pa ng units sa Theology at Philosophy at iba pang kurso na may kinalaman sa Dominican Studies. Ito ay open din sa mga ordinaryong layko  na naglilingkod sa parokya at miyembro ng parish at transparochial communities as well as NON DOMINICANS. Kaya mapapansin ninyo ang mga Dominicans kahit na-ordinahan na silang Pari, kahit mga Professed Dominicans na sila ay hindi pa rin natatapos ang kanilang pag-aaral, ang iba ay pinapadala pa sa ibang bansa para mag-aral at kumuha ng Doctoral at Licentiate Degree.

Sa mga Dominican Brothers bago silang ma-ordinahan na pari ay kinakailangang kumuha muna ng Masteral Degree, ito ang number one requirement sa mga Dominicans bago ma-ordinahan sa pagpapari. Kahit sa mga Dominican Formandis gaya naming mga Tertiaries na katulad ko, if god wills after my Perpetual Profession this coming April, ako ay mag-aaral this coming school year at ako ay kukuha ng Philosophy. Dahil pagkatapos ko ng Philosophy, KUNG MAGBAGO ANG PLANO NG DIYOS SA AKIN NA AKO AY TAWAGIN SA PAGIGING DOMINICAN PRIEST AY MALUWAG KONG TATANGGAPIN IYON SA BUHAY KO ay sapagkat IYAN ANG KAILANGAN SA PANAHONG ITO, ang mga DOMINICAN PRIEST. Kaya importante sa buhay natin na tayo ay mag-aral at habang buhay pa tayo sa mundong ito ay MAG-ARAL TAYO NANG MAG-ARAL para tayo ay maging magaling, mahusay at epektibong mangangaral ng salita ng diyos.

Sa Ebanghelyong (Mark 1:21-28) binasa natin ngayong araw na ito ng 4th Sunday in Ordinary time, January 29, 2012, si Hesus ay nangaral nang may kapangyarihan, ibig sabihin, ang pangangaral ni Hesus ay effective at may bisa ang kanyang mga sinasabi. Gaya na lamang po dito sa binasa nating ebanghelyo ngayon ay pinalayas niya ang demonyo sa isang tao.

SI HESUS AY ALAM NATIN NA HINDI SIYA NAKAPAG-ARAL NG PHILOSOPHY, THEOLOGY AT CANON LAW AT WALA SIYANG MASTERAL, DOCTORAL AT LICENTIATE DEGREE PERO ANG KANYANG PANGANGARAL AY MAY BISA, MAKAPANGYARIHAN AT EPEKTIBO.

LAHAT NG MGA SINASABI NI HESUS AY NASUSUNOD NG MGA TAO,

BAKIT?

SAPAGKAT SI HESUS AY GINAGAWA NIYA ANG KANYANG MGA SINASABI AT NAKIKITA SA GAWA ANG KANYANG MGA SINASABI.

Kaya kapag ipinapalaganap natin ang salita ng diyos ay dapat makita ito sa gawa, ginagawa natin ang mga salitang ibinibitaw natin upang  sundin at pakinggan tayo ng mga tao.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements