SHARING IN THE NET

proudly presents

MARY, HEALTH OF THE SICK.

A Gospel Reflection on the  5th Sunday in Ordinary time, February 5, 2012.

Dominican Province of the Philippines

Ang buwan ng Pebrero ay buwan ng Pro-Life. Ito ay binibigyang diin ang pagtatanggol sa buhay, ang pagpapahalaga sa buhay at paggalang sa buhay. Ito rin ay panahon upang pagnilayan ang ating buhay.

BAKIT BA TAYO NILIKHA NG DIYOS SA MUNDONG ITO?

ANO BA ANG DAHILAN KUNG BAKIT TAYO NANDITO SA MUNDONG ITO?

Ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. Ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin kung bakit TAYO AY PATULOY NA PINAGAGALING AT PINALALAKAS ANG ATING KATAWAN.

Habang ipinagdiriwang natin ang Pro-Life month ay marami tayong mga activities na isinasalang maging sa parokya man at sa mga publikong lugar. Isa sa mga activities na ito ay ang Healing Session na nakapaloob sa misa o mas kilalang HEALING MASS. Kapag may mga nababalitaan tayo na mayroong Healing Mass ay tumatakbo tayo, pinupuntahan natin ang lugar na kung saan ay pagdarausan ang Healing Mass. Gaya na lang po ng Healing Mass nina Fr Joey Faller, Fr Fernando Suarez, Fr Corsie Legazpi at iba pang mga Healer Priests. Ang iba sa inyo ay nakapunta na sa Kamay ni Hesus diyan sa Lucban, Quezon at maging sa Monte Maria diyan sa Cavite para humingi ng kagalingan sa diyos. At itong darating na February 11 ay ipagdiriwang ng buong simbahan ang Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ang araw na ito ay tinatawag na WORLD DAY OF THE SICK. Kaya ang sambayanang katoliko ay pumupunta pa sa Lourdes, France at maging sa Lourdes Parish diyan sa Retiro, Quezon City ay para humingi ng biyaya sa diyos, ang biyaya ng pagpapagaling sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria.

Si Maria ay kalusugan ng mga maysakit, pinalalakas niya ang mga maysakit, ang mga walang pag-asa at lalong higit sa lahat ay ipinagkakaloob niya ang kagalingan sa mga maysakit. Kung naririnig natin ang testimony ng ilan nating mga kapatid sa pananampalataya, ang iba sa kanila ay dating may Cancer na halos malapit nang mamatay at tinaningan na ng doktor, ngayon ay magaling na sila at wala na ang cancer sa kanilang katawan. Kaya alam ninyo kapag ako ay nanonood ng TV Maria sa Cable Channel, ang pinapanood ko ay Children of Light Catholic Charismatic Community. Pinapanood ko at pinakikinggan ko ang mga patotoo ng ilang miyembro ng grupong iyon. Ang iba sa kanila ay mga cancer survivor, ang iba naman ay talagang pinagaling na sila ni Lord sa kanilang karamdaman.

Mga Kaibigan,

MAHAL TAYO NG DIYOS,

MAHAL NA MAHAL NIYA TAYO KAYA PATULOY NIYANG IBINUBUHOS SA ATIN ANG BIYAYA NG KANYANG KAGALINGAN,

PINAGAGALING TAYO NG DIYOS AY SAPAGKAT MERON PA TAYONG MISYON SA MUNDONG ITO,

ANG PAGLINGKURAN NATIN SIYA SA PAMAMAGITAN NG PAGSALI NINYO SA MGA ORGANISASYON SA INYONG PAROKYA AT MAKILAHOK KAYO SA MGA GAWAIN NG INYONG PAROKYA AT MAGBIGAY KAYO NG INSPIRASYON SA IBANG TAO.

Gaya ng nabanggit dito sa Ebanghelyong (Mark 1:29-39) binasa natin ngayong araw na ito ng 5th Sunday in Ordinary time, February 5, 2012, pinagaling ni Hesus ang biyenan ni Pedro. Nung gumaling ang biyenan ni Pedro, siya ay naglingkod at sumunod sa panginoon.

Ito DAPAT ANG GINAGAWA NINYO,

KAPAG KAYO AY PINAGALING SA INYONG KARAMDAMAN AY SUKLIAN NINYO ANG PANGINOON,

IBALIK NINYO SA KANYA ANG PAGMAMAHAL NA IBINIGAY NIYA SA INYO,

MAGPATOTOO KAYO AT IBAHAGI NINYO KUNG PAANO KAYO MINAHAL NG PANGINOON.

Iyan ang purpose ng Panginoon kung bakit kayo pinagaling ay para IPAKILALA NINYO SIYA SA BUONG MUNDO NA ANG DIYOS AY NAGPAPAGALING AT PATULOY NA IBINUBUHOS ANG BIYAYA NG KAGALINGAN SA MGA TAO.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements