SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo para sa Unang Linggo ng Kuwaresma, February 26, 2012.

PAG-AAYUNO AT PANGINGILIN.

Dominican Province of the Philippines

Para sa Simbahang Katolika, ang pag-aayuno at pangingilin ay isang paggunita at pagpapalalim sa sariling pag-aayuno ni Hesukristo ng 40 araw. Ang pag-aayuno o fasting sa wikang Ingles, ay ang pagbabawas ng kinakain sa buong araw.                     Ito ay pag kain lamang ng isang full meal at dalawang maliliit na meatless meal sa isang araw. Maaring may kasamang pangingilin o abstinence na ang ibig sabihin ay ang pag-iwas sa pagkain ng karne kung saan ang isda at gulay lamang ang pinapahintulutang kainin. Naniniwala ang mga Katoliko na ang sangkatauhan ay kinakailangang magtika sa kanilang mga kasalanan kung saan kasama dito ang pag-aayuno at ang pangingilin lalo na sa panahon ng Semana Santa.

Sa nakagawian, ang pangingilin ay maaring magawa ng mga tagasunod mula edad pito pataas, ngunit ayon sa bagong Code of Canon Law ang pangingilin ay maaring tupdin ng mga kabataang mula labing-apat na taong gulang pataas.

Ang pagkain sa pagitan ng bawat pagkaing nasabi ay hindi pinapahintulutan maliban lamang sa pag-inom ng tubig, tsaa, kape o juice. Sa tradisyonal na kagawian, lahat ng tagasunod na may edad 20 pataas at edad 59 pababa ay inaasahang susunod sa law of fast ngunit sa makabagong Code of Canon Law, mga tagasunod na edad 18 pataas hanggang 59 ang maaring sumunod sa dito.

Ang pag-aayuno at pangingilin ay isang paraan ng paggunita lalo na sa mga araw ng kuwaresma, mga biyernes at ilang piling okasyon na kailangan ng mataimtim na paggunita sa ating mga pagkakasala, na tayo ay maraming pagkukulang sa ating Ama. Ito ay ang pagpapaalala ng Simbahan bilang tagapangalaga ng kanyang mga tao ng kasanayan ng pagtanggi sa sarili at sariling mga kagustuhan para dakilain ang Ama. Ito ay ang pagpapalakas na ispiritwal laban sa kagustuhan ng pangangatawan.

Bago inumpisahan ni Hesus ang kanyang pampublikong ministeryo, siya ay nagpunta sa disyerto at nag-ayuno; isang tanda ng ganap na pagsandal sa Ama sa lahat ng kanyang pangangailangan ng 40 na araw. Bilang paggaya kay Hesus, atin binibigyan ng panahon na maramdaman ang ating pagsandal lamang sa Ama, na may kakayahan na humindi sa tukso sa kabila ng pangangailangang pangangatawan.

Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang  sa loob ng apatnapung araw, at doon siya’y tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya’t siya’y nagutom.

Noong panahon ng pagsasaanyo o pagsasakatawang tao ni Hesukristo, ang mga practitioners sa Lumang Tipan ay nag-aayuno at nangingilin tuwing Lunes at Huwebes ngunit mas pinili ng mga Kristiyano na gawin ito tuwing Miyerkules ang araw kung kelan trinaydor si Hesus at tuwing Biyernes araw noong pinako si Hesus bilang araw ng kanilang pagpepenitensya.

Ang Miyerkules at Biyernes ay mga araw ng penitensya sa halos lahat ng Simbahang Katoliko sa silangang bahagi ng mundo ngunit sa Roman Church, ang Biyernes lamang ang nananatiling araw ng penitensya na may kasamang pangingilin at iba pang paraan ng penintensya ay inaasahan.

Ang araw ng penitensya sa mga Katoliko ay kadalasang nag-uumpisa sa unang araw ng Kuwaresma, ang Miyerkules ng Abo.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements