SHARING IN THE NET

proudly presents
Katolikong Katesismo para sa Ika-limang Linggo ng Kuwaresma, March 25, 2012.

ANO BA ANG SEMANA SANTA?


Dominican Province of the Philippines

Ang Semana Santa ay panahon na kung saan ay ginugunita natin ang paghihirap at pagkamatay ni Hesus sa Krus. Ito rin ang panahon para ayusin ang ating relasyon sa diyos sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, paghingi ng tawad sa diyos at sa kapwa at higit sa lahat ay pagbabalik-loob sa diyos.

Sa panahong ito ng Semana Santa ay maraming nagaganap sa Simbahan:

Ang KUMPISALANG BAYAN na kung saan ay inaanyayahan tayo ng panginoon na makipagkasundo tayo sa kanya.

Ang RECOLLECTION at RETREAT na kung saan tayo ay nakikinig at nagninilay sa salita ng diyos at binabalikan ang mga pangyayari sa ating buhay.

Sa araw ng HUWEBES SANTO, sa umaga ay walang seremonya sa mga parokya sapagkat ang lahat ng mga kaparian ay nasa Cathedralng iba’t-ibang Archdioceses at Dioceses dito sa Pilipinas at sa iba’t-ibang parte ng mundo upang sariwain at panibaguhin ang kanilang panata bilang mga pari, ito ang CHRISM MASS. At sa hapon naman ay gaganapin ang MISA NG HULING HAPUNAN NG PANGINOON atPAGHUHUGAS NG PAA NG MGA APOSTOLES. Pagkatapos ng Misa ng Huling Hapunan ng Panginoon ay gaganapin ang PRUSISYONAT PAGTATANOD SA BANAL NA SAKRAMENTO o tinatawag na ALTAR OF REPOSE at dito na magaganap ang VISITA IGLESIA.

Sa araw ng BIYERNES SANTO ay walang misa sapagkat ginugunita natin ang paghihirap at pagkamatay ni Hesus sa Krus. Sa araw na ito ay maraming magaganap sa simbahan: Ang VIA CRUCIS na kung saan tayo ay nagdarasal sa harapan ng mga larawan ng istasyon ng krus, ang SIETE PALABRAS na kung saan tayo ay nakikinig at nagninilay sa mga pitong huling wika ng panginoon, ang PAGDIRIWANG NG SALITA NG DIYOS AT PAGSAMBA SA BANAL NA KRUS at ang huli ay ang PRUSISYON NG PAGLILIBING o tinatawag na STO ENTIERRO.

Sa araw ng SABADO DE GLORIA ay walang misa at seremonya sa umaga. Ito ang araw na kung saan ang Simbahan ay balot sa katahimikan, ito ay araw na kung saan tayo ay mananahimik at bigyang diin ang ating sarili kung paano ipinadama ng diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa buong araw na ito habang tayo ay nababalot sa katahimikan ay pinaghahandaan naman natin ang pagsalubong sa Muling Pagkabuhay ni Kristo na ginaganap sa gabi, ito ay tinatawag na EASTER VIGIL, ito ang pinakadakilang gabi sa buong taon at dito nagtatapos ang paschal triduum – ang MULING PAGKABUHAY NI KRISTO.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements