SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2012

MAUNDY THURSDAY, April 5, 2012

VISITA IGLESIA.

A Journey with Jesus, Maundy Thursday, April 5, 2012


Dominican Province of the Philippines

Tuwinghttps://i1.wp.com/a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254832_1718288048602_1580283005_31302525_8001353_n.jpg HUWEBES SANTO, simula sa Misa ng Huling Hapunan ng Panginoon sa takipsilim hanggang hating-gabi, tayong lahathttps://i0.wp.com/a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/223445_1954398535010_1094074254_32297487_1590815_n.jpg ay sama-samang dumadalaw sa mga Simbahan para SAMBAHIN https://i2.wp.com/a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225178_1954394774916_3367158_n.jpgANG MAHAL NA POONG HESUS.

SAAN SA SIMBAHAN SIYA MATATAGPUAN?

Sa TABERNAKULONGhttps://i0.wp.com/a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216201_1954395014922_1094074254_32297472_741378_n.jpg nagagayakan ng magagandang bulaklak at ng nagliliwanagang kandilahttps://i1.wp.com/a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222258_1954404775166_1094074254_32297509_3323057_n.jpg at ilaw. Sa paglalakbay na itohttps://i2.wp.com/a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/224906_1954402495109_1094074254_32297500_2520976_n.jpg ay madarama mo sa iyong puso ang kaligayahan dahil makikita mo kung gaano karami ng naniniwala at nagmamahal kay Hesushttps://i2.wp.com/a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/222674_1954416215452_1094074254_32297552_7679393_n.jpg na siyang ating tagapagligtas.

NGUNIT SA TOTOO LANG, SIYA ANG UNANG NAGMAHAL SA ATIN.

Ang VISITA IGLESIAhttps://i1.wp.com/a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222690_1954409935295_1094074254_32297530_3033460_n.jpg ay pagkilala sa MATAMIS NA PAG-IBIG NI HESUS.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay diyos na dakila sa lahat. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay malapit sa lahat, lalo na sa mga tao. Pinasasalamatan kita, sapagkat ang tao’yhttps://i1.wp.com/photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380334_2029823076783_1580283005_31573646_76055563_a.jpg kamukha mong marunong, makapangyarihan at mabuti.

Salamat Panginoong Hesushttps://i0.wp.com/a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396188_2618694118191_1580283005_31797207_1155991140_n.jpg sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay nananatiling diyos kahit nag-anyo kang pari at tinapay sa misa at dito sa Tabernakulo. Kahit nagmumukha kang mahirap na tao, NAGHIHIRAP NA TAO, MAHINANG TAO AT HAMAK NA TAO. Pinupuri kita sapagkat sa Misa ay ginagawa mong pagkain namin ang iyong Kamahal-mahalang Dugo. Pinasasalamatan kita, sapagkat kami ay ginagawa mong katawan mo para sa ikaliligtas ng maraming tao.

Manahan ka sa amin at ihahayag namin sa aming mga kapwa tao ang iyong dakilang pag-ibig. Mahal na Birhen, tulungan mo kaming magdala at magbigay ng katawan ni kristo.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila ang pag-ibig. Pinupuri kita, sapagkat ang pag-ibig mo ay nananatili, walang maliw, walang kupas at walang katapusan. Pinasasalamatan kita, sapagkat ikaw ay namatay sa krus para sa MAKASALANANG KATULAD KO. Ipinagtiis mo ako ng maraming hirap at pati ng kamatayan sa krus para magkamit ako ng buhay na punung-puno ng iyong buhay. Makapanatili nawa ako sa iyong pag-ibig.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos na nagliligtas at bumubuhay. Pinupuri kita at pinasasalamatan, sapagkat inibig mo ang mga taong napopoot sa iyo at binuhay mo ang mga taong pumatay sa iyo. Sana po o Diyos ng pag-ibig, sa lahat ng lugar, ANG KABUTIHAN AY LAGING MANAIG SA KASAMAAN, ANG PAG-IBIG AY MANAIG SA POOT, ANG BAGONG BUHAY AY MANAIG SA KAMATAYAN.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos ko, Diyos ng lahat sa langit at dito sa lupa. Nakikita mo ang lahat at alam mo ang nilalaman ng isip at puso ng bawat tao. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay patnubay ng mga naglalakbay, kalakasan nami’t ilaw, kapahingahan nami’t hantungan pagkatapos. Pinasasalamatan kita, https://i1.wp.com/a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/408876_344823675533739_100000183277856_1573595_992672280_n.jpgsapagkat ikawhttps://i2.wp.com/a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207086_217947974887977_100000183277856_988061_3884974_n.jpg ay laging maaasahan. Pati nga ang NAPAKASAMA O NAPAKAHIRAP NA TAO’Y IYONG PINAAASA SA KAGANAPAN NG BUHAY SA KAHARIAN NG DIYOS AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO. Amen.

SALAMAT PANGINOONG HESUS, SA IYONG PAG-IBIG.

MARAMING SALAMAT PO SA IYONG KATAWANG INIHAHANDOG NAMIN AT PINAGSASALUHAN SA MISA, GAYUNDIN SA SIMBAHANG IYONG KATAWAN NA PANLIGTAS MO NG MUNDO.

AVE MARIA! PINAGBUHATAN NG KATAWAN NI KRISTO.

KATABI NI KRISTONG MANUNUBOS SA KRUS NG KALBARYO AT SA BAWAT MISA, SAMAHAN MO KAMI SA ORAS NG AMING PAGSISIMBA.

AMA NAMIN, SUMASALANGIT KA.

SAMBAHIN ANG NGALAN MO.

MAPASAAMIN ANG KAHARIAN MO.

SUNDIN ANG LOOB MO DITO SA LUPA PARA NANG SA LANGIT.

BIGYAN MO KAMI NGAYON NG AMING KAKANIN SA ARAW-ARAW.

AT PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA SALA,

PARA NANG PAGPAPATAWAD NAMIN SA NAGKAKASALA SA AMIN.

AT HUWAG MO KAMING IPAHINTULOT SA TUKSO.

AT IADYA MO KAMI SA LAHAT NG MASAMA.

MAUNDY THURSDAY, April 5, 2012

HOLY WEEK 2012

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!

Advertisements