SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2012
GOOD FRIDAY, April 6, 2012
 http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

SIETE PALABRAS 2012.

A Reflection on the Seven Last Words of Jesus on the Cross, Good Friday, April 6, 2012.

Dominican Province of the Philippines

Taun-taon tuwing Biyernes Santo ay isinasagawa natin ang Siete Palabras, ito ay ang pagninilay sa mga Pitong Huling Wika ng ating http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/166208_1466253227889_1580283005_30951823_6614107_n.jpgPanginoon. Bago nalagutan ng hininga ang ating panginoonhttp://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/67119_1443160050574_1580283005_30907683_3769037_a.jpg ay may iniwan siyang mga pangungusap para sa atinhttp://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/30842_1273607171858_1580283005_30576182_4055741_a.jpg na siyang nagbibigay sa atin ngayon ng lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating paghihirap at pagsubok sa buhay, ang tanging masasandalan lamang natin ay anghttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/217744_1954433975896_1094074254_32297606_4714286_n.jpg Salita ng Diyos.

Sa taong ito ng 2012, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ay nagdeklara bilang YEAR OF THE MISSION. Binibigyang diin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pagdiriwang na ito ay upang hikayatin ang mga mananampalatayang katoliko na tumugon sa tawag ng diyos na tayong lahat ay bahagi ng misyon ng simbahan at tayong lahat ay makiisa sa misyon ni Kristo sa pamamagitan ng ating simbahan.

Mga Kaibigan,

halina’t pagnilayan natin ang mga pitong huling wika ng ating panginoon.

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpg

1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)

 

  Sa buhay natin madalas tayo ay nagkakasakit, maraming sakit ang dumadapo sa ating katawan.

ANONG KLASENG SAKIT ANG DUMADAPO SA ATIN?

Halos karamihan ay may sakit na diabetes, ang iba diyan ay may cancer at kung anu-ano pa ang mga sakit na nararamdaman sa ating katawan.

Siyempre kapag tayo ay nakakaramdam ng sakit, ANO ANG GINAGAWA NATIN?

NAGPAPAKONSULTA TAYO SA DOKTOR para mabigyan tayo ng tamang gamot sa sakit natin. Kung tayo ay umiinom ng gamot at sinusunod natin ang bilin ng doktor ay madali tayong gagaling, mabilis ang paggaling natin kung tama at wasto ang ating kinakain. Ang iba diyan kahit ilang beses uminom ng gamot at magpatingin sa doktor ay hindi pa rin gumagaling.

BAKIT?

SAPAGKAT HINDI PA RIN SUMUSUNOD SA PAYO NG DOKTOR.

ANG IBA DIYAN KUMAKAIN NG BABOY, MGA MAAALAT NA PAGKAIN AT MGA MATATAMIS NA PAGKAIN.

ANG IBA DIYAN AY UMIINOM PA NG ALAK,

ANG IBA DIYAN AY NANINIGARILYO!

PAANO KAYO GAGALING KUNG MATIGAS ANG ULO NINYO?!

LAHAT NG BAWAL AY GINAGAWA NINYO!

KAHIT MAGDASAL PA KAYO AT HUMINGI PA KAYO NG KAGALINGAN SA DIYOS KUNG HINDI NINYO NAMAN TINUTULUNGAN ANG SARILI NINYO AY HINDI PA RIN KAYO GAGALING.

Alam ninyo ang isa sa matinding nagbibigay ng sakit sa ating katawan ay ang GALIT.

KUNG GALIT ANG NARARAMDAMAN SA INYONG PUSO ANONG NANGYAYARI SA INYO?

NAGKAKAROON KA NG HIGH BLOOD AT SAKIT SA PUSO.

ILANG TAON MONG HINDI PINAPATAWAD ANG BIYENAN MO?!

ILANG TAON MONG HINDI PINAPATAWAD ANG HIPAG AT BAYAW MO?!

ILANG TAON MONG HINDI KINAKAUSAP ANG ASAWA MO AT MGA ANAK MO?!

ILANG TAON MONG KINIKIMKIM ANG GALIT SA IYONG PUSO?!

MABUTI NAKAKATULOG PA KAYO NG MAHIMBING KAHIT MAY DINADALA KAYONG GALIT SA INYONG PUSO!

KUNG HANGGANG NGAYON AY MAY GALIT PA KAYO SA INYONG PUSO AT MERON PA KAYONG HINDI NAPAPATAWAD AY NGAYON PA LANG AY MAGPATAWAD NA KAYO,

KAUSAPIN NINYO NA ANG MGA TAONG NANAKIT SA INYO,

ANG MGA TAONG MAY UTANG PA SA INYO.

KUNG PAG-UUSAPAN NATIN ANG UTANG, SA TOTOO LANG TAYO ANG MAY PINAKAMALAKING UTANG KUMPARA SA PAGKAKAUTANG SA PERA.

BAKIT KO NASABI ITO?

SAPAGKAT BAWAT KASALANAN NA NAGAGAWA NATIN AY IPINAPAKO NATIN SI HESUS SA KRUS!

KUNG TUTUUSIN AY DAPAT TAYO ANG NAKAPAKO SA KRUS!!!!!!!

IKAW NA MAGNANAKAW AT SANGKOT SA KATIWALIAN SA GOBYERNO!!!!!!!!!!

IKAW NA MAMAMATAY-TAO!!!!!!!!!!

IKAW NA MANDARAYA!!!!!!!!!

IKAW NA SINUNGALING!!!!!!!!!!!!!!

IKAW NA LUMALABAG SA KALOOBAN NG DIYOS!!!!!!!!

IKAW NA SUMUSUWAY SA UTOS NG DIYOS!!!!!!!!

IKAW NA MAKASALANAN!!!!!!!!!

IKAW NA NAGTAKSIL AT TUMALIKOD SA PANGINOON!!!!!!!!!!!

IKAW!!!!!!!!!!

IKAW!!!!!!!!!!

IKAW!!!!!!!!!!

IKAAAAAAW ANG DAPAT NAKAPAKO SA KRUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HINDI ANG PANGINOON NA WALA NAMANG KASALANAN!!!!!!!

DAHIL SA PAGMAMAHAL NIYA SA ATIN AT AYAW NIYA TAYONG MASAKTAN AY INAKO NA LAMANG NIYA ANG ATING KASALANAN!

Sa oras na ito ay maririnig natin ang wika ng panginoon doon sa krus,

“AMA PATAWARIN MO SILA SAPAGKAT HINDI NILA NALALAMAN ANG KANILANG GINAGAWA.”

ANG LAKI NG PAGKAKAUTANG NATIN SA DIYOS,

SA MGA ORAS NA ITO AY PINATAWAD NA TAYO SA ATING PAGKAKAUTANG,

HINILOM NA ANG SUGAT SA ATING PUSO.

Sana tayo rin ay matuto tayong magpatawad.

KAPAG MARUNONG TAYONG MAGPATAWAD AY HINDI TAYO MAGKAKASAKIT AT PATULOY NA MAGIGING MALAKAS AT MALUSOG ANG ATING KATAWAN AT KALULUWA.

Alam natin mahirap magpatawad lalo na sa mga TAONG PUMATAY SA INYONG ANAK DAHIL SA HAZING!

ILANG KABATAAN NA ANG NAGING BIKTIMA NG HAZING?!!!!!!!

ANO ANG PAKIRAMDAM NG ISANG MAGULANG NA NAMATAYAN NG ANAK DAHIL SA HAZING?!

ANO ANG PAKIRAMDAM NG ISANG MAGULANG NA NAMATAYAN NG ANAK DAHIL  BIKTIMA NG KARUMAL-DUMAL NA KRIMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GALIIIIIIIIIIT SA MGA TAONG PUMATAY SA KANILANG ANAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GALIT NA GALIT TAYOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HINDI NATIN MAIALIS SA PUSO ANG GALIIIIIIIIIIIIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SI MARIA AY NAKITA NIYA ANG MGA PANGYAYARI KUNG PAANO PINAHIRAPAN ANG KANYANG ANAK NA SI HESUS HANGGANG SA SIYA AY MAMATAY SA KRUS!!!!!!!!!

MASAKIT SA KANYANG KALOOBAN NA PAHIRAPAN AT PATAYIN ANG KANYANG ANAK SA HARAPAN PA NIYA MISMO!!!!!!!!!!!!

MASAKIT SA KANYANG KALOOBAN NA MAKITA NIYANG DUGUAN ANG KANYANG ANAK!!!!!!!!!!!!

PERO ANO ANG GINAWA NI MARIA SA MGA PANGYAYARING ITO?!

HINDI SIYA NAGTANIM NG GALIT SA MGA TAONG PUMATAY SA KANYANG ANAK!

DAHIL ALAM NI MARIA KUNG ANO ANG KALOOBAN NG DIYOS PARA SA KANYANG ANAK NA SI HESUS,

ALAM NI MARIA KUNG ANO ANG MISYON NG KANYANG ANAK NA SI HESUS DITO SA LUPA,

ANG MISYON NI HESUS AY PATAWARIN TAYO SA ATING MGA KASALANAN PARA TAYO AY MAKABALIK SA AMA.

Sana ito rin ang maging misyon nating lahat na PATAWARIN NATIN ANG MGA TAONG NAKASAKIT NG ATING DAMDAMIN.

MAHIRAP GAWIN ANG PAGPAPATAWAD,

KUNG NASA ATIN ANG GRASYA NG DIYOS AY MADALI NATING GAWIN ITO,

MADALI TAYONG MAGPATAWAD SA MGA TAONG NAKASAKIT SA ATIN.


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

PANALANGIN

Panginoon, mahabag ka sa akin na isang hamak na makasalanan. Madalas na ako ay naging karapat-dapat sa pahirap ng impyerno dahil sa aking mga pagkakasala. Ikaw oh Panginoon ng langit, ang siyang nagligtas sa akin sa kahirapang ito. Tulungan mo akong hubugin ko ang aking buhay sa iyong halimbawa. Tulungan mo akong tumulad sa iyo. Bayaan mong ako ay maging tapat sa iyo, hindi lamang sa mga kaaya-ayang bagay sa buhay kundi sa mga panahong lubhang mahirap ang sumunod sa iyo. Kung dumadalangin ako sa iyo na patawarin mo ang aking mga kasalanan ay bigyan mo naman ako ng lakas ng loob na mapatawad ang sinumang nagkakasala sa akin.

Loobin mo nawang ako ay manatiling malakas ang loob at tunay na kristyano. Bayaan mong ikasiya nang loob ko ang kaganapan ng iyong patakaran sa pagpapatawad, “Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa!”

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpg

2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)

 

Ang Paraiso ay isang lugar na masagana, mapayapa at masaya. Ang Paraiso ay ibinigay sa atin ng diyos para tayo ay maging masaya at masagana sa buhay.

DAHIL SINUWAY NATIN ANG DIYOS AT NAGING MATIGAS ANG ULO NATIN AY NAWALA TAYO SA PARAISO,

NAWALA SA ATIN ANG PARAISO.

Sa mga panahong ito ay marami ang nagnanais na matikman ang paraiso. Kung titignan natin ang mga nangyayari ngayon ay nandiyan ang kaguluhan, kalamidad at kahirapan. Sa araw-araw na hinaharap natin ang mga hamong ito, madalas tayo ay napanghihinaan ng loob,

GUSTO NATIN AY SUMUKO TAYO AGAD,

GUSTO NATIN AY MATIKMAN ANG KAGINHAWAHAN SA BUHAY.

Marami sa atin ay nagtatrabaho para kumita ng pera para guminhawa ang buhay ng isang pamilya.

ANG ILAN AY NAGHAHANAP PA RIN NG TRABAHO,

ANG ILAN AY HALOS NAHIHIRAPAN NA SA BUHAY,

PAGUD NA PAGOD NA TAYO SA MGA PAGHIHIRAP NA ITO,

GUSTO NA NATIN MATIKMAN ANG KAGINHAWAHAN SA BUHAY.

Mga Kaibigan,

HABANG NABUBUHAY TAYO SA MUNDONG ITO AY DARANASIN PA NATIN ANG MGA PAGSUBOK NA IYAN.

MARAMI SA ATIN NGAYON AY NAGHAHANGAD NG PARAISO.

ANG IBA DIYAN AY NAGAGAWA PANG MAGNAKAW PARA MAGPATAYO NG MARAMING CONDOMINIUM SA IBA’T-IBANG LUGAR!

ANG ISA DIYAN AY NANDAYA PA NUNG MGA NAGDAANG ELEKSYON PARA SIYA AY MANATILI SA PUWESTO!

ANG IBA DIYAN AY GUSTONG ISULONG ANG REPRODUCTIVE HEALTH BILL PARA MAIBSAN ANG KAHIRAPAN NG BANSA!

AKALA NINYO SIGURO MATITIKMAN NINYO NA ANG PARAISO!

NASAAN KAYO NGAYON?!!!

NILILITIS KA NG MGA SENADOR!

NAKAKULONG KA NGAYON SA VETERANS HOSPITAL!

Sinasabi ko sa inyo ngayon,

HANGGAT MAY MAGNANAKAW AT MAY SINUNGALING AY HINDI KAYO MAKAKAPASOK SA PARAISO!

HANGGAT MAY PUMAPATAY NG TAO AY HINDING-HINDI KAYO MAKAKAPASOK SA PARAISO!

ANG PARAISO AY NAKALAAN PARA SA MGA TAONG MATUWID AT SUMUSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

PANALANGIN

Pinakamamahal kong panginoon, ang buong habag mong pagpapatawad sa naghihingalong magnanakaw ay siya kong pag-asa. Lubhang higit ang kailangan kong panawagan sa iyo na gaya ng magnanakaw na ibinitin sa krus sa piling mo! Mahabag ka sa akin, mahal kong hesus at maging dapat nawa ako sa iyong biyaya. Bayaan mong lagi akong mabuhay sa taglay ang taimtim na pag-asa sa langit.

Bayaan mong magtiwala ako sa iyo nang walang pasubali, umasa sa iyo at mabuhay para lamang sa iyo! Bayaan mong manatili sa akin ang damdamin ng pagtitika na sinasambit nang nagsisising magnanakaw at loobin mo nawang ulit-ulitin ko sa aking banig ng kamatayan ang nagpapahimakus na kahilingan ng magnanakaw, “Panginoon, alalahanin mo ako!”

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpg

3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)

 

Kamakailan lang po ako, kasama ang mgahttp://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/407349_2509869917654_1580283005_31757185_1242932464_a.jpg Dominican Brothers at Dominican Sisters ay nagpunta kami sa Golden Acre diyan sa may likod ng SM City North Edsa. Ito ay institusyon para sa mga matatanda na palabuy-laboy sa kalsada at pinabayaan ng kanilang mga anak. Dinalaw naminhttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/407349_2509869837652_1580283005_31757183_2053210061_n.jpg ang mga matatanda doon, nagbigay kami ng pagkain at face towel at nagkaroon kami ng pagkakataon na makasama namin sila http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/407349_2509869797651_1580283005_31757182_1749420031_n.jpgat makausap.

Alam ninyo ako ay nalulungkot sapagkat ANG MGA MATATANDA NGAYON AY BINABALEWALA NA SA PAMILYA!!!!!!!!!!!!!

NOON SILA ANG NAG-AALAGA SA IYO!!!!

BINIHISAN KA!!!!!!!

PINALAMON KA!!!!!!

PINAG-ARAL KA!!!!!!!!

MATAPOS KANG ALAGAAN AT PALAKIHIN!!!!!!!!!!!!!!

MATAPOS KANG BIGYAN NG MAGANDANG BUHAY!!!!!!!!!!!

GANITO PA ANG IGAGANTI NINYO SA KANILA!!!!!!!!!!

ANG BALEWALAIN SILA!!!!!!!!!!!

TINATAPON NINYO SILA KUNG SAAN-SAAN PARA HINDI SILA MAKABALIK SA INYONG TAHANAN!!!!!!!!!!!!!

ANONG KLASENG MGA ANAK KAYO?!!!!!!!!!!!!!

HA!!!!!!!!!!!!!!!

ANG KAPAL NG MGA PAGMUMUKHA NINYO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WALA KAYONG MGA UTANG NA LOOB!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HA!!!!!!!!!!

DAPAT NGA KAYO ANG NAG-AALAGA SA MAGULANG NINYO HINDI ANG IBANG TAO!!!!!!!!!!!!!!!

DAHIL MATANDA NA SILA NGAYON AY KAYO NA NGAYON ANG MAG-AALAGA SA KANILA!!!!

IBABALIK NINYO SA KANILA KUNG ANO ANG GINAWA NILA SA INYO!

SI HESUS NUNG BAGO SIYA NALAGUTAN NG HININGA AY IBINIGAY NIYA SI MARIA SA KANYANG MINAMAHAL NA ALAGAD NA SI JUAN,

IPINAGKATIWALA NIYA KAY JUAN ANG KANYANG INA AY SAPAGKAT WALANG MAG-AALAGA KAY MARIA.

MABUTI NA LANG NANDIYAN SI JUAN,

EH KUNG WALA SI JUAN, BAKA SI MARIA AY PALABUY-LABOY DIN SA KALSADA.

TAYONG MGA ANAK AY TUNGKULIN NATIN NA ALAGAAN ANG ATING MAGULANG,

HUWAG NATIN SILANG DALHIN SA HOME FOR THE AGED!!!!!

Alagaan natin sila HANGGANG SA MGA HULING SANDALI NG KANILANG BUHAY.

INALAGAAN NILA TAYO NUNG TAYO AY MALILIIT PA,

NGAYON AY MATANDA NA SILA TAYO NA NGAYON ANG MAG-ALAGA SA KANILA.


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

PANALANGIN

Maria, kabanal-banalang ina ng Dalamhati, pakundangan sa kapighatiang iyong dinanas sa paanan ng krus sa loob ng 3 oras ng paghihirap ni Hesus, ay loobin mo nawang saklolohan kaming lahat na mga anak mo sa kalungkutan, sa aming huling paghihirap. Tulungan mo kami nang sa paglisan namin sa himlayan ng kamatayan ay sumapit kami sa mga banal na kaligayahan ng langit.

O Amang nasa langit, na nagbigay sa amin kay Hesus upang maging kapatid namin at kay Maria upang maging ina namin, loobin mo nawang sa karapatan at halimbawa ng iyong anak na ipinako sa krus ay mamalagi kaming ligtas sa loob ng yakap ni Maria na malapit sa kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan rin ni Hesukristong aming Panginoon AMEN

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpg

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

 

Kamakailan lang ay nalubog sa baha ang Cagayan de Oro, halos maraming ari-arian ang nasira at nawala. Marami ang namatay dahil nalubog sa baha. Pagkatapos ng baha ay nagkaroon din ng landslide, marami rin ang nasawi at nawalan ng tirahan. At kamakailan lang ay niyanig ng malalakas na lindol ang Visayas lalo na sa Negros Occidental, ang bilang ng mga namatay ay umabot sa mahigit kuwarentang katao, marami rin mga ari-arian ang nawala at nasira. Marahil ang ilan sa mga biktima ng kalamidad na ito ay sumisigaw, “DIYOS KO! DIYOS KO! BAKIT MO KAMI PINABAYAAN?!

ANG MGA NANGYAYARING KALAMIDAD NA ITO AY HUWAG NATING ISISI SA DIYOS!!!!!

ANG MGA KALAMIDAD NA ITO AY NANGYAYARI SAPAGKAT INABUSO ANG INANG KALIKASAN!!!!

PATULOY PA RIN KINAKALBO ANG KAGUBATAN!!!!!!!

ANG MGA LUGAR NA DALUYAN SANA NG TUBIG AY PINATAYUAN PA NG BAHAY AT MGA MALALAKING SHOPPING MALL!!!

ANG ILAN SA INYO AY NAGSASABI NA ANG KALAMIDAD NA IYAN AY PARUSA DAW NG DIYOS,

MAAARING SABIHIN NA PARUSA ITO NG DIYOS SA ATIN PARA TAYO AY MAGSISI AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

EH KUNG WALANG NANGYAYARING KALAMIDAD SA ATING BANSA,

PA-PETIKS-PETIKS LANG TAYO!

HINDI NATIN MAAALALA ANG DIYOS SA BUHAY NATIN!

Sa kabila ng ating kahinaan ay NANDIYAN PA RIN ANG http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/420603_2603024246454_1580283005_31788713_542383878_n.jpgDIYOS,

ANG DIYOS AY HINDI NANG-IIWAN SA ATIN,

KAHIT ILANG BESES NATIN SIYANGhttp://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/420483_2603019166327_1580283005_31788691_433542886_n.jpgSINAKTAN AY HINDI PA RIN NIYA TAYO INIWAN,

LAHAT NG MGA NANGYAYARI SA BUHAY NATIN AY NANDIYAN LAGI ANG DIYOS.

ANG DIYOS http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpgAY PATULOY NA SUMUSUBAYBAY SA ATIN,

HINDI NATUTULOG ANG DIYOS.

Mahalaga po na TAYO AY TUMAWAG SA KANYAhttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/309519_2052903333775_1580283005_31590203_1870110038_n.jpgAT HANDA SIYANG TUMULONG SA ATIN AT IBIGAY ANG NARARAPAT PARA SA ATIN.


http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

PANALANGIN

Minamahal kong Hesus, doon sa kalbaryo ay naranasan mo ang kasukdulan ng pangungulila. Pinagtiisan mo rin yaong kakila-kilabot na pahirap na sasapit lamang doon sa mga lumalayo sa kasamahan ng diyos. Ngayon ay isinasamo ko sa iyo, diyos kong mananakop, na ako ay iyong tulungang manatili sa iyong pag-ibig, laging tapat sa iyo, laging taimtim at malakas ang loob sa pagsunod sa iyo. Loobin mo nawang ako ay maging dapat sa iyo, loobin mo nawang ako ay tumanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya at laging mangambang baka maiwala ko ang pakikipag-kaibigan sa iyo. Itanim mo nang malalim sa aking puso ang aral na ang pinakamabigat na parusa na maaaring dumating sa akin dito sa buhay na ito ay ang mawalay sa iyo at sa walang hanggan ay ang marinig sa iyong mga labi ang mga pangungusap na, lumayo ka sa akin at humayo sa apoy na walang hanggan.

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpg

5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)

 

ANO ANG PAKIRAMDAM NG ISANG TAO KAPAG SIYA AY NAKARANAS NG MATINDING PAGKAUHAW?

Siyempre manghihina ang katawan at matutuyo ang lalamunan at maninikip ang ating dibdib.

Si Hesus ay nakaranas ng matinding pagkauhaw ngayon.

HALOS PAGUD NA PAGOD AT HIRAP NA HIRAP ANG PANGINOON!

SA TINDI NG KANYANG PAGOD AY NAKARANAS SIYA NG MATINDING PAGKAUHAW.

ANG PAGKAUHAW NG PANGINOON AY HINDI LAMANG SA TUBIG KUNDI UHAW SIYA SA PAG-IBIG,

NANLILIMOS SIYA SA ATIN NG PAGMAMAHAL,

HINIHINGI NIYA SA ATIN ANG PANAHON PARA PAGLINGKURAN NATIN SIYA AT IBUHOS ANG ATING PAGMAMAHAL SA KANYA.

Marami sa atin ngayon ay nakakalimot nang tumawag sa diyos dahil marami TAYONG PINAGKAKAABALAHAN SA BUHAY!

KITA NINYO NA LANG HUMIHINA NA ANG RELIGIOUS VOCATION,

KAKAUNTI NA LANG ANG PUMAPASOK SA RELIGIOUS LIFE GAYA NG PAGIGING PARI, PAGIGING BROTHER, PAGMAMADRE AT PAGIGING TERTIARY.

KAKAUNTI NA LANG ANG MGA NAGLILINGKOD SA SIMBAHAN.

Kaya ako ay patuloy kong pinalalaganap at pinalalakas ang DOMINICAN VOCATION http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/31173_101472169903869_100001232585286_7006_6047747_n.jpgdito sa internet. Mapapansin ninyo everytime na pagkatapos ng aking sermon dito sa internet ay meron naka-flash na invitation para sa inyo na KAYO AY MAGINGhttp://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377903_274055672645517_100001232585286_869993_1257159731_n.jpg DOMINICAN PRIEST,http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/388191_274055089312242_100001232585286_869980_169872511_n.jpg DOMINICAN BROTHER AThttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207225_1597625472113_1580283005_31143997_364005_n.jpg DOMINICAN TERTIARY DOON SA http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/60958_1353830457390_1580283005_30754545_285794_a.jpgSANTO DOMINGO CHURCH.

Ito ang kailangan sa panahong ito na MAGINGhttp://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407349_2509869877653_1580283005_31757184_2056233165_a.jpg DOMINICAN TAYO.

KUNG KAYO AY TINATAWAG SA PAGPAPARI, PAGIGING BROTHER, PAGMAMADRE AT PAGIGING TERTIARY,

HALINA KAYO AT MALUGOD KAYONG TINATANGGAP SA http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/249407_217341128298364_100000674355758_730163_5962618_n.jpgDOMINICAN ORDER DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH.

ANG PAGTUGON NATINhttp://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/249565_217340908298386_100000674355758_730156_6789207_n.jpg SA TAWAG NG DIYOS NA TAYO AY MAGING DOMINIKANO AY ISANG PARAAN PARA MAIBSAN ANG PAGKAUHAW NIhttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425158_2618705318471_1580283005_31797229_1963009345_n.jpg HESUS SA ATIN,

KINAKAILANGAN MAY MAGPAHAYAG http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/281445_241119455920531_100000674355758_826080_6282470_a.jpgNG EBANGHELYO TUNGKOL SA PAGMAMAHAL NG DIYOS SA ATIN AT MAGBABAHAGI NG PAG-IBIG NG DIYOShttp://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/166208_1466253227889_1580283005_30951823_6614107_a.jpg SA ATIN.

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

PANALANGIN

Pinakaiibig na Hesus, aking mananakop, ngayon ko lamang naunawaan ang hindi matatarok na lalim ng iyong pagmamahal sa akin. Sa isang paraan ay maari kong unawain ang hanggan ng iyong pagpapakababa sa pagkakakilala ko sa iyo na tunay na diyos, sa pagkamalas ko sa iyong pagtitiis ng gayong kakilakilabot na mga pagtungayaw, pahirap at pasakit. Tulungan mo akong maunawaan kong lalo ang mga kailangang katotohanang ito. Ako nawa ay maging tapat na lagi sa iyo, anak ng kalungkutan at ang iyong mga paghihirap nawa ang laging magpapanitili sa akin sa pagiging tapat sa iyo.

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpg

6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)

 

Bago mamatay ang isang tao ay kinakailangan tuparin muna ang kanyang misyon dito sa lupa. Tayong lahat ay isinilang sa mundong ito ay sapagkat may plano ang diyos para sa atin. Bawat isa sa atin ay may dahilan ang diyos kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. Sa araw-araw ng buhay ay meron isinisilang at sa araw-araw ng buhay ay meron namamatay. Araw-araw ay may nadadagdagan at nababawasan.

HINDI BA KAYO NAGTATAKA KUNG BAKIT TAYO ISINILANG SA MUNDONG ITO PAGKATAPOS AY MAWAWALA RIN TAYO SA MUNDONG ITO.

BECAUSE ANG BUHAY NATIN AY IPINAHIRAM LAMANG SA ATIN NG DIYOS.

ANG DAHILAN NG DIYOS KUNG BAKIT TAYO ISINILANG SA MUNDONG ITO AY SAPAGKAT MAY MISYON TAYO,

ANG MISYONhttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/407349_2509869837652_1580283005_31757183_2053210061_n.jpg NATIN AY MAGMAHAL,

IBUHOS http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407349_2509869877653_1580283005_31757184_2056233165_n.jpgANG PAGMAMAHAL NG DIYOS DITO SA MUNDO,

TAYO ANG KAMAY AT PAA NI KRISTO.

Kapag natupad ang misyon natin sa mundong ito ay maaari na tayong kunin ng diyos para magpaalam sa mundong ito at bumalik tayo sa kanya.

Si Hesus http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/308298_2038574655567_1580283005_31580175_2002112535_a.jpgay natupad na ang kanyang misyon dito sa lupa, ilang oras na lang ay babawian na siya ng buhay.

KAYA KUNG INYONG MAPAPANSIN BAKIT MAAGANG NAMAMATAY ANG MGA TAONG MABABAIT AT MGA TAONG MINAMAHAL NATIN?

BAKIT ANG MGA MASASAMANG TAO AT MGA TAONG KINAIINISAN NATIN GAYA NG BIYENAN MO, ANG ASAWA MO, ANG HIPAG MO, ANG MANUGANG MO, MGA KAAWAY MO AT MAY MGA UTANG SA IYO?

KASI ANG MGA TAONG MABABAIT AT MGA TAONG MINAMAHAL NATIN KAYA SILA MAAGANG NAMATAY AY SAPAGKAT NATUPAD NA NILA ANG KANILANG MISYON DITO SA LUPA.

EH ANG MGA TAONG MASASAMA AT MGA TAONG KINAIINISAN NATIN KAYA HANGGANG NGAYON AY BUHAY PA SILA AY SAPAGKAT HINDI PA NILA NATUTUPAD ANG KANILANG MISYON DITO SA LUPA.

Sa madaling salita, ANG MASAMANG DAMO AY MAHABA ANG BUHAY.

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, itabi mo akong lagi sa iyo. Gawin mo akong maging karapat-dapat na lagi sa iyo. Kung saka-sakaling ako ay malayo sa iyo, ako ay ibalik mo agad nang iyong biyaya. Loobin mo nawang maging dapat kong uliting kasunod mo sa banig ng pagdurusa ang mga wikang “Natapos na.” Matapos ko nawa ang aking buhay na taglay ang gunitang nakibaka ako nang mabuting laban at nanatili sa pananampalataya. Mahal kong Hesus, kailan man ay huwag mong tulutan malayo ako sa iyo.

Gawin mo akong mamalaging tapat sa iyo. Bigyan mo ako ng biyayang makagawa ng iyong kalooban upang pagsapit ng araw na ako ay tawagin na ay maari kong sabihinng “natapos na.”

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603019006323_1580283005_31788689_525481575_n.jpg

7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)

 

Lahat ng mga pagsubok at paghihirap natin ay may katapusan. May katapusan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sa buhay natin kapag tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap at pagsubok madalas ay sumusuko tayo, isinusuko natin sa diyos ang mga problemang pinagdadaanan natin. At ganun sa ating kalusugan, ang iba sa atin ay may mga malubhang sakit gaya ng cancer, sakit sa bato, diabetes at iba pa. Ang ilan sa atin ay may mga matinding karamdaman. Kapag hindi nakayanan ang katawan sa tindi ng sakit ay maaaring bumigay ang katawan at tuluyan nang malagutan ang hininga.

Si Hesus ay ilang oras siyang nakabayubay sa krus sa ilalim ng init ng araw.

ANIM NA ORAS SIYANG NAKABILAD SA ARAW AT NAKABAYUBAY PA SA KRUS!

SA TINDI NG SAKIT NA KANYANG TINIIS DOON SA KRUS AY ITO ANG ISINIGAW NIYA,

“AMA SA IYONG MGA KAMAY AY INAHAHABILIN KO ANG AKING KALULUWA!”

SINABI NIYA ITO AY SAPAGKAT HINDI NA KAYA ANG KANYANG KATAWAN.

JUST IMAGINE ANIM NA ORAS SIYANG NAKABAYUBAY SA KRUS SA ILALIM NG INIT NG ARAW,

HINDI NA KINAYA NG KANYANG KATAWAN AT DAHIL DITO SIYA AY NALAGUTAN NG HININGA.

Tiniis ni Hesus ang kanyang hirap ay para MATUBOS ANG ATING KASALANAN AT MAILIGTAS ANG MUNDO MULA SA KAPAHAMAKAN.

TINIIS NI HESUShttp://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/420603_2603024246454_1580283005_31788713_542383878_n.jpg ANG SAKIT AT HIRAP NA ITO AY SAPAGKAT MAHAL NA MAHAL NIYA TAYO AT GUSTO NIYANG MAKABALIK TAYO SA AMA.

Ang Buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang, hindi ito ang permanenteng tahanan natin.

KAYONG MGA NAKATIRA SA MALAKING CONDOMINIUM AT MGA MALALAKING BAHAY,

AKALA NINYO SA INYO NA IYAN AT PERMANENTE NA KAYONG NAKATIRA DIYAN,

KAHIT PINAGHIRAPAN NINYONG MAIPUNDAR ANG MALAKING BAHAY NA TINITIRAHAN NINYO AY HINDI PA RIN INYO IYAN,

KAHIT NAGPATAYO KA PA NG MALAKING CONDOMINIUM SA IBA’T-IBANG LUGAR AY HINDI PA RIN SA IYO IYAN!

Ito ang tandaan nating lahat,

ANO MAN ANG MERON TAYO,

MAGING ARI-ARIAN NATIN AY HINDI PA RIN ATIN ITO,

PINAHIRAM LANG SA ATIN ITO NG DIYOS.

ULTIMONG MGA TALENTO NATIN,

YUNG MGA TAGUMPAY NATIN SA BUHAY,

YUNG KAPANGYARIHAN NATIN AY MAWAWALA RIN IYAN AT BABAWIIN IYAN SA ATIN NG DIYOS,

HINDI NATIN MADADALA ITO KAPAG TAYO AY NAMATAY NA AT IIWAN NATIN IYAN DITO SA LUPA.

Mga Kaibigan,

LAHAT NG BAGAY DITO SA MUNDO AY WALANG PERMANENTE,

MISMO ANG BUHAY NATIN DITO SA MUNDO AY HINDI PERMANENTE,

LAHAT NG NASA SA ATIN AY KUKUNIN NG DIYOS,

SAPAGKAT ANG LAHAT NG PERMANENTE AY NANDUN SA LANGIT,

SA LANGIT AY NANDUN ANG TUNAY NA KALIGAYAHAN,

DOON ANG ATING PERMANENTENG TAHANAN AT HIGIT SA LAHAT AY PERMANENTE NA ANG PAMUMUHAY NATIN DOON SA LANGIT.

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit sa munti kong kakayahan ay nakuha kong kilalanin ang hirap at kalungkutan ng iyong 3 oras sa kalbaryo. Ipinangangako kong lilisanin ko ang taluktok ng golgota na taglay ang pagtitikang mananatiling malapit sa iyo sa hinaharap, lalong maalalahanin sa iyong buhay at kamatayan, lalong masigasig sa pagpapalaganap ng iyong kaharian.

Iniukit sa kaibuturan ng aking puso ang kasaysayan ng kalbaryo. Salamat sa iyong biyaya at natutuhan kong unawaing ikaw, o diyos na tao, ay nagtiis labis-labis dahil sa akin. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, hesus na aking diyos. Loobin ko nawang mawala na ang lahat kaysa maiwala ko ang iyong biyaya. Bayaan mo akong magtiis kahit isang sandali ng pahirap ng budhi dahil sa pagkakalayo sa iyo. Pamalagiin mo ako sa iyong biyaya. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, pinakamamahal kong panginoon at mananakop.

 

Narinig natin ang mga Pitong Pangungusap ng ating Panginoon http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/420483_2603018926321_1580283005_31788687_1477499983_a.jpgna ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, ang panginoonhttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/321607_2109804756275_1580283005_31612999_402568362_n.jpg ay nag-iwan sa atin ng mga pitong pangungusap. Nawa’y maisabuhay natin ang mga salita na kanyang iniwan sa atin na ibinahagi ko sa inyo ngayon at ito’y magsilbing inspirasyon sa ating pang araw-araw na buhay.

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/420483_2603018966322_1580283005_31788688_931158704_n.jpg

GOOD FRIDAY, April 6, 2012
HOLY WEEK 2012

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP

Santo Domingo Church, Quezon City.

Dominican Province of the Philippines

Who live by the example of St Dominic de Guzman, St Albert the Great, St Thomas Aquinas, St Vincent Ferrer, St Martin de Porres, St Peter de Verona, St Raymund of Penafort,St Vincent Liem dela Paz and the Companions of St Lorenzo Ruiz who died as martyrs.

Missionaries who evangelized Bataan, Pangasinan andCagayan. Religious Priests and Brothers who founded and work at the University of Sto Tomas, Colegio de San Juan de Letran in Manila, Laguna and Bataan, Aquinas University in Legazpi and the Angelicum College in Quezon City and Iloilo.

Pastors who minister at the Parish of San Lorenzo Ruiz in Dagat-dagatan Navotas, Santisimo Rosario in UST Sampaloc Manila and Our Lady of Manaoag in Pangasinan.

Prior of the Convent and Shrine of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL in SANTO DOMINGO CHURCH Quezon City.

Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. Preachers whose words of grace are distilled from assiduous study, prayer and a deep sense of Community.

Like them, I AM A DOMINICAN. BE ONE OF US, BE ONE WITH US, BE A DOMINICAN!

The only requirement is your willingness to try.

For details, please call Santo Domingo Convent at telephone number # 7126275 / 7437758 / 09156784728 or you may visit the Mother Church of the Dominican Province of the Philippines and National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval – Santo Domingo Church and Convent, 537 Quezon Avenue, Quezon City.

The DOMINICANS – PRIESTS AND BROTHERS preaching in the Philippines since 1587.

BE ONE OF US, BE A LIGHT, BE A PREACHER, BE A DOMINICAN!

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon CitySCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:

WEEKDAYS (Monday – Saturday):

AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN

PM – 6:00

* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

WANTED: LAY DOMINICANS.

WHO ARE THE LAY DOMINICANS?

Being a lay dominican does not simply to be considered as a “Lay Person affiliated with the Dominican Order”. a Lay Dominican is a full member and part of the Dominican Order. he/she is a Dominican

The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, (and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. Dominic) are ‘an Association of the faithful living in the world, who participate in the religious and apostolic life of the Order of Friars Preachers under the guidance of the Dominican Brethren and according to the Rule approved by the Holy See and thus strive for Christian Perfection.’ Although the word profession is often used, they do not take vows and, therefore, cannot be strictly called religious; yet, in a wide sense, they may be called religious living in the world. (R.Vahey, OP,Information)

‘Their vocation is superior to membership in a sodality or confraternity because it includes canonical status in a major religious Order and embraces a more universal objective’ (J.Rubba OP, Third Order of St. Dominic)

It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World.

(Excerpts from: Lay Dominicans Manual by:Eladio Neira, OP p29)
Brief History
From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars. accordingly, “it has its origin in one of the twelfht century penitential movements which centered around St. Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate. (E.Neira, O.P.) “Thus, it is not surprising that the “history” of the Third Order does not begin in 1285, when the Master General Munio de Zamora officially promulgated its Rule, nor back to the early years of the 13th century, when St. Dominic lived and worked. The “history” of the Third Order goes back many decades before that. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived.” (Richard Weber)

it was known then to be the Order of Penitents of St. Dominic, Third Order of St. Dominic, and now as “Lay Dominican Fraternities”.

REQUISITE FOR ADMISSION:

The  Dominican Lay Fraternity taps the vocation of men and women (Single or Married with the consent of spouse) to live a life of STUDY, PRAYER and APOSTOLIC WORK according to his / her own state of life.

For Aspirancy are the requisite for admission:

1. Well disposed person

2. Practicing Catholic

3. Living a devout life and good refute

4. At least 18 years of age

5. Sincerely desirous of christian perfection

6. Can present a letter of recommendation from his/her parish priest

7. Must not belong to any other religious congregation or with another third order

8. Must be willing to attend meetings and study regularly

Any interested party may ask to be interviewed by any Lay Dominican of the Santo Domingo Fraternity. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from 12:00 nn – 4:00 pm at Santo Domingo Church – National Shrine of Our Lady of the Rosary of La Naval, 537 Quezon Avenue, Quezon City. For details, pls call Santo Domingo Convent at # 7126271 or text at # 09154855915

and look for MR JOHN REGINALD BAUTISTA OP..

SPREAD THE WORD! BE A DOMINICAN LIVING IN THE WORLD!


Advertisements