Archive for November, 2012


PRAYER AND VIGILANCE.

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

PRAYER AND VIGILANCE.

A Gospel Reflection on the 1st Sunday of Advent, December 2, 2012.

Kapag may dumarating na sakuna sa ating buhay gaya ng bagyo, pagbaha, lindol at iba pang kalamidad,

ANO ANG GINAGAWA NATIN?

ANO ANG GINAGAWA NATIN KAPAG TAYO AY NAHAHARAP SA GANITONG MGA SAKUNA?

Karamihan sa atin ay nagpapanic hindi malaman kung SAAN PUPUNTA, ANO ANG GAGAWIN. Madalas tayo ay naguguluhan, puno ng mga problema ang ating isipan at puno tayo ng takot.

TAKOT TAYONG MAMATAY,

TAKOT TAYONG MAWALAN NG MGA MAHAL SA BUHAY,

TAKOT TAYONG MAWALAN NG ATING ARI-ARIAN.

Sa oras ng sakuna ay hindi tayo dapat matakot sapagkat hindi tayo pababayaan ng diyos. Sa panahon natin ngayon ay sunud-sunod ang mga trahedyang dumating sa ating buhay.

Masasabi rin natin na ito ay mga tanda ng huling araw na siyang tampok dito sa Ebanghelyong (Luke 21:25-28, 34-36) binasa natin ngayong araw na ito ng 1st Sunday of Advent, December 2, 2012. Kapag naririnig natin ang tungkol sa katapusan ng mundo ay takut na takot tayo. Natatakot tayong pag-usapan ang tungkol sa katapusan ng mundo. 

ANG KATAPUSAN NG MUNDO AY HINDI DAPAT KATAKUTAN.

DARATING ANG ARAW NA TAYO AY HAHARAP SA KAMATAYAN,

TAYO AY PAPUNTA NA SA KATAPUSAN NG MUNDO.

Ito ay dapat nating gawin sa mga panahong ito na TAYO AY MANALANGIN AT MAGBANTAY. Sa ating panalangin ay nadadagdagan ang ating pananampalataya sa diyos at naniniwala na tayo ay hindi pababayaan ng diyos. Ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin.

Ang ADBIYENTO  ay panahon ng paghahanda sa PAGDATING ng manunubos. Si Hesus ay darating sa buhay natin para tayo ay pagkalooban ng kanyang biyaya. Ang pagdating ni kristo ay isang biyaya para sa ating lahat sapagkat pinalalakas niya ang ating loob sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon.

Sana sa panahong ito ng adbiyento ay magbantay tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at dagdagan pa ang ating panahon sa panalangin.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish Mass PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the 1st Sunday of Advent, December 2, 2012.

ANG KORONA NG ADBIYENTO.

 

Ang ADBIYENTO ay hango sa salitang latin na ADVENTUS na ang ibig sabihin ay ANG PAGDATING NG TAGAPAGLIGTAS. Ang ibig sabihin nito sa salitang Griyego na PAROUSIA  napapatungkol sa IKALAWANG PAGDATING NG ATING TAGAPAGLIGTAS.

Ang panahong ito ay may dalawang pakahulugan:

1. ANG PAG-ALAALA NATIN NOONG IPINANGANAK SI HESUS SA BETHLEHEM at

2. ANG PAGHIHINTAY SA MULING PAGBABALIK NI HESUS SA MUNDO.

Ito ay panahon ng pagpapabanal ng mga kristyano, sa kadahilanang ang lahat ay naghihintay at naghahanda sa pagdiriwang  ng Kapanganakan ni  hesus, na mas kilala sa katawagan ng mga pilipino na PANAHON NG KAPASKUHAN. Ito rin ay hudyat ng pagpasok ng panibagong panahon sa Liturhikal na Kalendaryo. Kasabay ng pag-aalala ay panahon din ng PAGBABALIK-LOOB upang tayo’y maging malinis at banal sa panahon ng Kapaskuhan.

Ang Adbiyento ay nagpapatungkol din sa apat na linggo bago ang Panahon ng Kapaskuhan. Ang Apat na Linggo ng Adbiyento ay karaniwang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pagsisindi sa apat na kandila na sinisindihan sa bawat linggo nito,

Ito ay tinatawag na ADVENT WREATH,

ito ay may apat na kandila na nakapatong sa bilog na lalagyan.

Ang Bilog na bagay ay nagpapakahulugan na WALANG HANGGAN.

Ang bawat Kandila ay may kahulugan na nakakawing sa iba’t-ibang aspeto ng kasaysayan ng Adbiyento.

Ang UNANG LINGGO ay nagsisimbolo sa PAG-ASA.

Ang IKALAWANG LINGGO ay sumisimbolo kung hindi sa pag-asa ay sa KAPAYAPAAN.

Ang IKATLONG LINGGO ay nagsisimbolo sa TUWA O LIGAYA na si HESUS AY PARATING NA.

At ang IKA-APAT NA LINGGO ay nagsisimbolo sa BISPERAS NG KAPANGANAKAN NI  HESUS.

Ang mga Pari ay nagsusuot ng mga vest na kulay Ube o Biyoleta. Kapansin-pansin din ang hindi pag-awit ng Gloria o Papuri sa kadahilanang tayo ay nasa panahon pa ng paghihintay, maliban sa ating tradisyon bilang mga pilipino, ina-awit ang Gloria o Papuri sa SIMBANG GABI tanda na tayo’y masayang naghahanda sa pagnonobena para sa kapanganakan ng ating tagapagligtas.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

HUMILITY, LOVE AND SACRIFICE.

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

HUMILITY, LOVE AND SACRIFICE.

A Gospel Reflection on the Solemnity of Christ the King, Sunday, November 25, 2012.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA  OP

Ngayong araw na ito ng Linggo, November 25, 2012 ay ipinagdiriwang ng buong simbahan ang Kapistahan ng Kristong Hari. Ito ang katapusan ng Liturgical Calendar ng ating simbahan at sa susunod na Linggo, 1st Sunday of Advent ay papasok na naman tayo ulit sa panibagong liturhiyang kalendaryo ng ating simbahan.

BAKIT BA NATIN IPINAGDIRIWANG ANG KAPISTAHANG ITO?

Upang ipaalala sa atin na si KRISTO  HARI NG MUNDONG ITO.

Sa Ebanghelyong (john 18:33-37) binasa natin ngayon, ang pagkahari ni Hesus ay hindi galing sa mundong ito, ang pagkahari ni Hesus ay galing sa langit. Siya ay ipinadala dito sa lupa para iparating sa atin ang mensahe ng diyos para tayo ay makabalik sa ama. Nung si Hesus ay narito sa lupa, siya ay nagpakababa para sa atin, pinaglingkuran niya tayo, minahal niya tayo nang lubos kaya ang pagmamahal niya sa atin ay may kasamang pagtitiis, isinakripisyo niya ang kanyang buhay  pamamagitan ng pagpako sa krus para tayo ay tubusin sa kasalanan at maligtas sa kapahamakan.

Kaya kung titignan ninyo ang pagiging hari ni Hesus sa eksena dito sa ebanghelyo natin ngayon ay hindi siya nakaupo sa trono at hindi nakasuot ng koronang ginto na gaya ng ibang hari sa palasyo, ang kanyang korona ay koronang tinik, ang kanyang trono ay doon sa krus. Kaya nung namatay si Hesus sa krus ay doon nagsimula ang pagsilang ng ating simbahan.

PAANO ISINILANG ANG SIMBAHAN NUNG SIYA AY NAMATAY SA KRUS?

Kung titignan ninyo ang krus ng ating panginoon, si Hesus ay tinusok ng sibat sa kanyang tagiliran nung siya ay nakapako sa krus. Nung lumabas ang tubig at dugo mula sa kanyang tagiliran ay pumatak sa lupa at doon nagsimula ang ating  simbahan. Ang buhay ng simbahan ay nakatuon sa pangangaral ng ebanghelyo at ang sentro ng pangangaral na ito ay ang pagpako ni hesus sa krus.

SA PAMAMAGITAN NG KRUS TAYO AY NALIGTAS SA KASALANAN,

SA PAMAMAGITAN NG KRUS AY INAKO NI HESUS ANG ATING MGA KASALANAN AT PINATAWAD NA TAYO SA MGA KASALANAN.

Kaya ang tungkulin ng simbahan  ay itatag ang kaharian ng diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, pagtulong sa kapwa at paghuhubog sa mga tao para magkaroon ng matibay na pananampalataya at pananalig sa diyos.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

TAONG 2012.

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

TAONG 2012.

A Gospel Reflection on the 33rd Sunday in Ordinary time, November 18, 2012.

JOHN REGINALD BAUTISTA  OP

 

Ilang taon ang nakalipas nang ipalabas sa sine ang  2012. Ito ay naglalaman tungkol sa mga mangyayari sa taong ito ng 2012. May ilan din nagsasabi na maraming mga kalamidad at kaguluhan ang mangyayari sa taong ito at ito ay natutupad na, may nagsasabi rin na matatapos na raw ang Mayan Calendar sa darating na December 21, 2012. At may mga nagsasabi rin na bago daw matapos ang taong ito ay magaganap ang tinatawag na THE GREAT TRIBULATION, dito daw magaganap ang kaparusahan ng diyos at magkakaroon daw ng tinatawag na 3 days of darkness. Sinasabi nila na kapag hindi raw nabasbasan ang kandila na gagamitin sa loob ng 3 days of darkness na ito ay HINDI RAW MAGSISINDI.

Kung naririnig natin ang mga bagay na ito, DAPAT BA TAYONG MANIWALA SA MGA SINASABI NILA?

Kung inyong natatandaan, MAY NAGSABI RIN NA MAGUGUNAW NA RAW ANG MUNDO NOONG MAY 21, 2011!

OH!

HANGGANG NGAYON AY BUHAY PA TAYO.

Kaya ito lang ang sasabihin ko sa inyo,

ANG PAGGUNAW NG MUNDO O ANG ARAW NG PAGDATING NG PANGINOON AY WALANG NAKAKAALAM.

SINO KA PARA MAGSABI SA MGA TAO NA ANG KATAPUSAN NG MUNDO AY MANGYAYARI SA TAONG ITO NG 2012?!!!!!!!!!

SINO KA PARA SABIHIN SA MGA TAO NA MARAMI ANG MANGYAYARI BAGO MATAPOS ANG TAONG ITO NG 2012?!!!!!!!!

ANG SIMBAHAN  HINDI NAGSASABI NG GANITO!

ANG LAGING IPINAPAALALA SA ATIN NG SIMBAHAN AY MAGSISI TAYO SA MGA KASALANAN AT MAGBALIK-LOOB TAYO SA DIYOS!

HINDI SINASABI NG SIMBAHAN NA MAGSISI NA KAYO SA MGA KASALANAN NINYO DAHIL MAGUGUNAW NA ANG MUNDO SA DECEMBER 21, 2012!!!!!!!!

KAHIT NGA SI HESUS  AY HINDI NIYA ALAM KUNG KAILAN SIYA DARATING!

ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM KUNG KAILAN ANG ITINAKDA NIYANG ARAW PARA SA MULING PAGDATING NI KRISTO!

Malinaw iyan na sinabi ni Hesus dito sa Ebanghelyo (Mark 13:24-32) na ating binasa ngayong araw na ito ng 33rd Sunday in Ordinary time, November 18, 2012.

ANO ANG SINABI NI HESUS DITO?

“NGUNIT WALANG NAKAAALAM SA ORAS AT ARAW NA IYON KAHIT NA ANG MGA ANGHEL SA LANGIT O ANG ANAK, ANG AMA LAMANG ANG NAKAAALAM.”

PINANGUNGUNAHAN NINYO ANG DIYOS!!!!!!!!!!!

GUSTO NINYONG IPAGMALAKI SA MGA TAO NA MAS MAGALING PA KAYO KAYSA SA DIYOS!!!!!!!!!!!

KAYA AKO AY NABUBUWISIT AT NAGAGALIT NG GANITO!!!!!!!

SAPAGKAT ANG MISMO PANG NAGSASABI NG MGA ITO AY MGA MIYEMBRO PA NG ILANG TRANSPAROCHIAL CHARISMATIC GROUP AT ISANG MARIAN GROUP DIYAN SA CALOOCAN!!!!!!!!!!!

NATURINGAN PA KAYONG MGA MIYEMBRO NG GANITONG GRUPO TAPOS GANITO PA ANG PANANAW NINYO!!!!!!!!!!!

PINANINIWALAAN NINYO ANG PELIKULANG 2012!!!!!!!!!!

HINDI KAYO SUMUSUNOD SA TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!

GUMAGAWA PA KAYO NG SARILING INTERPRETASYON PARA GULUHIN ANG ISIP NG MGA TAO AT TAKUTIN ANG MGA TAO!!!!!!!!!!

DAPAT ANG GINAGAWA NINYO AY NAGBIBIGAY KAYO NG PAGHUHUBOG SA MGA TAO PARA HUBUGIN SILA SA PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AT HINDI PARA TAKUTIN ANG MGA TAO!!!!!!

Tulad ng sinabi ko kanina, ANG SIMBAHAN AY HINDI NAGSASABI NA ANG KATAPUSAN NG MUNDO AY MANGYAYARI SA TAONG ITO NG 2012!

SINASABI NG SIMBAHAN NA MALAPIT NA ANG KATAPUSAN NG MUNDO AT TAYO AY PAPALAPIT NA SA KATAPUSAN NG MUNDO PERO WALANG NAKAKAALAM KUNG KAILAN MANGYAYARI ITO.

KAHIT MISMO ANG SANTO PAPA, ANG MGA OBISPO, KAPARIAN, SEMINARISTA AT RELIHIYOSO AY HINDI ALAM KUNG KAILAN ANG KATAPUSAN NG MUNDO.

LALO NA MISMO ANG PANGINOON AT MGA ANGHEL AY HINDI ALAM KUNG KAILAN ITO MANGYAYARI.

Ang mahalaga sa panahong ito, TAYO AY MAGHANDA SAPAGDATING NG PANGINOON.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

TRUE RELIGION.

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

TRUE RELIGION.

A Gospel Reflection on the 32nd Sunday in Ordinary time, November 11, 2012.

JOHN REGINALD BAUTISTA  OP

Maraming relihiyon ang itinatag sa buong mundo; Meron Muslim, Iglesia ni Manalo, Born Again Christian, Protestante at iba pa. Ang mga relihiyong ito ay itinatag ng tao. 

ANG PINAKAMATANDA AT TUNAY NA RELIHIYON AY ANG ROMANO KATOLIKO, ANG ATING RELIHIYON AY ITINATAG MISMO NI HESUS.

Si Hesus mismo ang nagtatag ng ating simbahang katoliko. Nung itinatag ni Hesus ang simbahan ay ipinagkatiwala niya ang susi kay Pedro para pamunuan niya ang simbahang katoliko sa buong mundo. 

Marami sa inyo ay nagtataka kung bakit napakarami ang relihiyon sa buong mundo.

BAKIT MERON PA TAYONG IBA’T-IBANG RELIHIYON?

BAKIT KINAKAILANGAN PANG HUMIWALAY SA TUNAY NA RELIHIYON NA ITINATAG NI HESUS?

NAKAKALUNGKOT SABIHIN NA ANG MGA TAONG ITO AY GUMAWA NG SARILING INTERPRETASYON SA BIBLIYA PARA SILA AY MAGTAYO NG SARILING SIMBAHAN AT KUMITA NG MALAKING PERA,

AYAW NILANG PANIWALAAN ANG DOKTRINA NG SIMBAHANG KATOLIKO!

HINDI NILA TINATANGGAP ANG MGA TURO NG SIMBAHANG KATOLIKO!

GUMAGAWA SILA NG SARILING INTERPRETASYON PARA SILA AY LUMIHIS SA SIMBAHANG KATOLIKO AT MAGTAYO NG SARILI NILANG SIMBAHAN NA GAYA NG MGA IBANG SEKTA!

NAKAKALUNGKOT SAPAGKAT PINAGKAKAKITAAN ANG RELIHIYON!!!

GINAGAWANG NEGOSYO ANG RELIHIYON!!!!!

KAYA KUNG TITIGNAN NINYO ANG IBANG SEKTA AY OBLIGADO SILANG MAGBIGAY NG TITHINGS.

KAPAG HINDI SILA NAGBIGAY NG TITHINGS SA KANILANG SIMBAHAN AY BIBIGYAN SILA NG DOKTRINA,

PINIPILIT NILA ANG KANILANG MANANAMPALATAYA NA MAGBIGAY NG 10% SA KANILANG SIMBAHAN.

EH TAYONG MGA KATOLIKO AY HINDI TAYO OBLIGADO NA MAGBIGAY NG 10% SA ATING SIMBAHAN.

Pero meron din tayong mga kapatid na katoliko na nagbibigay ng 10% sa ating simbahan, lalo na yung mga miyembro ng iba’t-ibang parochial at transparochial communities. 

WALA PONG PROBLEMA IYON.

KUNG KAYA MO MAGBIGAY NG 10% AT HINDI MO KAYA MAGBIGAY NG 10% SA SIMBAHAN AY OKAY LANG,

WALANG PROBLEMA IYON.

HINDI TINITIGNAN NG DIYOS ANG HALAGANG BINIGAY MO SA SIMBAHAN,

HINDI TINITIGNAN NG DIYOS KUNG ANO ANG NAKAYANAN MO,

ANG TINITIGNAN NG DIYOS AY ANG LAMAN NG IYONG PUSO.

Dito sa Ebanghelyong (Mark 12:38-44) binasa natin ngayong araw na ito ng 32nd Sunday in Ordinary time, November 11, 2012, nakita ni Hesus ang isang pobreng biyuda na naghulog ng dalawang barya. Kahit yun na lang ang natira sa  biyuda ay inihulog pa niya sa donation box, buong ikinabubuhay niya ay ibinigay pa niya. Naniniwala siya na may kapalit din ito, SIKSIK, LIGLIG AT UMAAPAW NA BIYAYA.

ANO BA TALAGA ANG TUNAY NA RELIHIYON?

Kung ang ibang relihiyon ay obligadong magbigay ng 10%, tayong mga katoliko ay hindi obligado na magbigay ng 10%, kung sino lang ang may kakayahang magbigay nito. Ang tunay na relihiyon ay kung paano tayo nagbahagi na galing sa ating puso, maliit man o malaki.

ANG TINITIGNAN NG DIYOS AY ANG PUSO, HINDI ANG PISO.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

ANG PAG-IBIG AY BALANSE.

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

ANG PAG-IBIG AY BALANSE.

A Gospel Reflection on the 31st Sunday in Ordinary time, November 4, 2012.

JOHN REGINALD BAUTISTA  OP

Ang Ebanghelyong (Mark 12:28-34) binasa natin ngayong araw na ito ng 31st Sunday in Ordinary time, November 4, 2012 ay tungkol sa dalawang dakilang utos ng diyos.

ANO BA ANG DALAWANG DAKILANG UTOS NA ITO?

Ang sabi ni Hesus dito,

“MAHALIN MO ANG PANGINOON MONG DIYOS NANG BUONG PUSO, BUONG KALULUWA, BUONG PAG-IISIP AT BUONG LAKAS AT MAHALIN MO ANG IYONG KAPWA GAYA NG IYONG SARILI.”

PAANO BA NATIN MAPAPATUNAYAN NA MAHAL NATIN ANG DIYOS?

MADALING SABIHIN NA MAHAL NATIN ANG DIYOS,

MADALI NATING MAHALIN ANG DIYOS AY SAPAGKAT MINAHAL NIYA TAYO.

PERO PAANO BANG MAPAPATUNAYAN NA MAHAL MO ANG DIYOS?

Meron iba diyan pinapakita niya ang pagmamahal sa diyos sa pamamagitan ng pagsisimba, pagdarasal ng rosaryo at pagsama sa prusisyon ngLA NAVAL doon sa Santo Domingo Church  kamakailan lang ay ipinagdiwang natin ang kanyang  dakilang kapistahan. Madali nating sabihin na mahal natin ang diyos sa pamamagitan ng pagdalo natin sa mga rituwal ng simbahan.

Kaya nga ang tanong dito,

ANG PAGMAMAHAL BA NATIN SA DIYOS AY NATATAPOS LANG BA SA MGA RITUWAL SA SIMBAHAN?

HINDI PO.

HINDI NAGTATAPOS SA RITUWAL NG SIMBAHAN ANG PAGMAMAHAL NATIN SA DIYOS,

ANG PAGMAMAHAL NA GINAGAWA NATIN AY PANLABAS LAMANG.

ANG PAGMAMAHAL NATIN AY DAPAT BALANSE,

HINDI LANG TAYO PURO RITUWAL AT PAGSAMBA,

ANG PAGSAMBA NATIN SA DIYOS  AT ANG MGA SALITANG ISINASAMBIT NATIN SA PANALANGIN AY ISINASALIN NATIN SA GAWA AT DITO NGAYON PUMAPASOK ANG TINATAWAG NATING PAGMAMAHAL SA KAPWA.

LOVE GOD AND LOVE YOUR NEIGHBOR.

ANG PAGMAMAHAL AY DAPAT BALANSE.

Kung ang diyos na hindi mo nakikita ay MINAMAHAL MO,

EH PAANO NAMAN ANG KAPWA TAO NA IYONG NAKIKITA NA HINDI MO MINAMAHAL?

SINASABI MONG MAHAL MO ANG DIYOS PERO GALIT KA NAMAN SA IYONG KAPWA AY SINUNGALING KA!!!!

NAPAKALAKING KASINUNGALINGAN ANG GINAGAWA MONG NAGSISIMBA KA AT NAGDARASAL PERO HINDI MO BINIBIGYAN NG PAGKAKATAON NA MABUHAY ANG SANGGOL SA IYONG SINAPUPUNAN!!!!!!!!!!!!!

MAY ISANG SENADORA DIYAN, IPINAGMAMALAKI NIYANG NAG-ARAL SIYA NG THEOLOGY KUNO!!!!!

NAGSISIMBA RAW SIYA KUNO PERO SIYA PA ANG NAGSUSULONG NA MAIPASA ANG REPRODUCTIVE HEALTH BILL!!!!!!!!

GINAGAGO NINYO ANG DIYOS SA MGA KASINUNGALINGAN NINYO!!!!!!!!!!!!

YANG PAGPAPAHIRAP NINYO SA INYONG KAPWA!!!!!!!!!!

KASALANAN IYAN SA DIYOS!!!!!!!!!!!!!!!

TULAD NG SINABI KO KANINA, ANG PAGMAMAHAL AY DAPAT BALANSE.

KUNG MAHAL NATIN ANG DIYOS AY DAPAT MAHALIN NATIN ANG KAPWA TAO.

Tignan ninyo si San Martin De Porres, ibinuhos niya ang kanyang panahon sa pagpapagaling sa mga maysakit at pagpapakain sa mga mahihirap. Si San Martin ay binansagang patron ng SOCIAL JUSTICE ay sapagkat pinairal niya ang katarungan ng diyos lalo na sa mga mahihirap nating kapatid.

Kaya alam ninyo kapag may mga weather disturbance sa ating bansa gaya ng bagyo, pagbaha at nitong nakarang habagat, ang Santo Domingo Church sa Quezon City ay nagiging evacuation center para sa mga biktima ng baha diyan sa Barangay Tatalon at Barangay Santo Domingo at iba pang residente ng Quezon City. Kaligayahan ng mga Prayleng Dominikano  sa Santo Domingo Church ang makatulong sa kapwa. Ang Pagtulong sa kapwa at pagsagip sa buhay ng ibang tao ay isang paraan para mapatunayan natin na mahal natin ang diyos.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour

SUNDAYS AND HOLYDAYS:

AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00

* 8:00 am – Conventual Mass

* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES