WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

HUMILITY, LOVE AND SACRIFICE.

A Gospel Reflection on the Solemnity of Christ the King, Sunday, November 25, 2012.

 

JOHN REGINALD BAUTISTA  OP

Ngayong araw na ito ng Linggo, November 25, 2012 ay ipinagdiriwang ng buong simbahan ang Kapistahan ng Kristong Hari. Ito ang katapusan ng Liturgical Calendar ng ating simbahan at sa susunod na Linggo, 1st Sunday of Advent ay papasok na naman tayo ulit sa panibagong liturhiyang kalendaryo ng ating simbahan.

BAKIT BA NATIN IPINAGDIRIWANG ANG KAPISTAHANG ITO?

Upang ipaalala sa atin na si KRISTO  HARI NG MUNDONG ITO.

Sa Ebanghelyong (john 18:33-37) binasa natin ngayon, ang pagkahari ni Hesus ay hindi galing sa mundong ito, ang pagkahari ni Hesus ay galing sa langit. Siya ay ipinadala dito sa lupa para iparating sa atin ang mensahe ng diyos para tayo ay makabalik sa ama. Nung si Hesus ay narito sa lupa, siya ay nagpakababa para sa atin, pinaglingkuran niya tayo, minahal niya tayo nang lubos kaya ang pagmamahal niya sa atin ay may kasamang pagtitiis, isinakripisyo niya ang kanyang buhay  pamamagitan ng pagpako sa krus para tayo ay tubusin sa kasalanan at maligtas sa kapahamakan.

Kaya kung titignan ninyo ang pagiging hari ni Hesus sa eksena dito sa ebanghelyo natin ngayon ay hindi siya nakaupo sa trono at hindi nakasuot ng koronang ginto na gaya ng ibang hari sa palasyo, ang kanyang korona ay koronang tinik, ang kanyang trono ay doon sa krus. Kaya nung namatay si Hesus sa krus ay doon nagsimula ang pagsilang ng ating simbahan.

PAANO ISINILANG ANG SIMBAHAN NUNG SIYA AY NAMATAY SA KRUS?

Kung titignan ninyo ang krus ng ating panginoon, si Hesus ay tinusok ng sibat sa kanyang tagiliran nung siya ay nakapako sa krus. Nung lumabas ang tubig at dugo mula sa kanyang tagiliran ay pumatak sa lupa at doon nagsimula ang ating  simbahan. Ang buhay ng simbahan ay nakatuon sa pangangaral ng ebanghelyo at ang sentro ng pangangaral na ito ay ang pagpako ni hesus sa krus.

SA PAMAMAGITAN NG KRUS TAYO AY NALIGTAS SA KASALANAN,

SA PAMAMAGITAN NG KRUS AY INAKO NI HESUS ANG ATING MGA KASALANAN AT PINATAWAD NA TAYO SA MGA KASALANAN.

Kaya ang tungkulin ng simbahan  ay itatag ang kaharian ng diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo, pagtulong sa kapwa at paghuhubog sa mga tao para magkaroon ng matibay na pananampalataya at pananalig sa diyos.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish Mass

PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pm

MASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements