WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

PRAYER AND VIGILANCE.

A Gospel Reflection on the 1st Sunday of Advent, December 2, 2012.

Kapag may dumarating na sakuna sa ating buhay gaya ng bagyo, pagbaha, lindol at iba pang kalamidad,

ANO ANG GINAGAWA NATIN?

ANO ANG GINAGAWA NATIN KAPAG TAYO AY NAHAHARAP SA GANITONG MGA SAKUNA?

Karamihan sa atin ay nagpapanic hindi malaman kung SAAN PUPUNTA, ANO ANG GAGAWIN. Madalas tayo ay naguguluhan, puno ng mga problema ang ating isipan at puno tayo ng takot.

TAKOT TAYONG MAMATAY,

TAKOT TAYONG MAWALAN NG MGA MAHAL SA BUHAY,

TAKOT TAYONG MAWALAN NG ATING ARI-ARIAN.

Sa oras ng sakuna ay hindi tayo dapat matakot sapagkat hindi tayo pababayaan ng diyos. Sa panahon natin ngayon ay sunud-sunod ang mga trahedyang dumating sa ating buhay.

Masasabi rin natin na ito ay mga tanda ng huling araw na siyang tampok dito sa Ebanghelyong (Luke 21:25-28, 34-36) binasa natin ngayong araw na ito ng 1st Sunday of Advent, December 2, 2012. Kapag naririnig natin ang tungkol sa katapusan ng mundo ay takut na takot tayo. Natatakot tayong pag-usapan ang tungkol sa katapusan ng mundo. 

ANG KATAPUSAN NG MUNDO AY HINDI DAPAT KATAKUTAN.

DARATING ANG ARAW NA TAYO AY HAHARAP SA KAMATAYAN,

TAYO AY PAPUNTA NA SA KATAPUSAN NG MUNDO.

Ito ay dapat nating gawin sa mga panahong ito na TAYO AY MANALANGIN AT MAGBANTAY. Sa ating panalangin ay nadadagdagan ang ating pananampalataya sa diyos at naniniwala na tayo ay hindi pababayaan ng diyos. Ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin.

Ang ADBIYENTO  ay panahon ng paghahanda sa PAGDATING ng manunubos. Si Hesus ay darating sa buhay natin para tayo ay pagkalooban ng kanyang biyaya. Ang pagdating ni kristo ay isang biyaya para sa ating lahat sapagkat pinalalakas niya ang ating loob sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon.

Sana sa panahong ito ng adbiyento ay magbantay tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at dagdagan pa ang ating panahon sa panalangin.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish Mass PERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements