WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

A FAITHFUL SERVANT.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Saturday, December 8, 2012.

Nitong nakaraang November 7, 2012 ay may apat na Diakonong Dominikano ang inordinahan  at naging ganap na Paring Dominikano doon sa Santo Domingo Church. Ang mga bagong Paring Dominikano ay sina Fr Bejay Namuag OP, Fr Manoj Rasanjana OP, Fr Paul Lovell Javier OP at Fr Rudolf Steven Seno OP. Isang malaking biyaya para sa pamilya ng mga bagong paring ito at lalo na sa Dominican Province of the Philippines doon sa Santo Domingo Church na sa taong ito ay nadagdagan na naman ng bagong Dominican Priest.

Kaya ang tanong dito,

BAKIT SILA AY TINAWAG NG DIYOS NA MAGING PARING DOMINIKANO?

Hindi dahil sila ay matalino kundi dahil sa kanilang kababaang-loob at habag ng diyos. 

Tayong lahat ay tinatawag din ng diyos na maging Dominikano doon sa Santo Domingo Church. Maaari tayong tawagin sa pagiging Dominican Priest, Dominican Brother, Dominican Sister at Dominican Tertiary.

Maging SINO KA MAN o ANUMAN ANG KATAYUAN MO SA BUHAY AY TATAWAGIN KA PA RIN NG DIYOS NA MAGING DOMINICAN DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH.

Ang Diyos ay mahabagin kaya niya tayo tinawag na maging Dominican doon sa Santo Domingo Church ay sapagkat gusto niyang ipagkaloob sa atin ang kanyang biyaya.

ANG PAGIGING DOMINICAN AY ISANG BIYAYA MULA SA DIYOS.

Magkakaroon tayo ng biyaya kung TAYO AY TUTUGON SA TAWAG NG DIYOS NA MAGING BAHAGI SA PAMILYA NG DOMINICAN ORDER DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH.

Sa Ebanghelyong (Luke 1:26-38) binasa natin ngayong araw na ito ng Sabado, Kapistahan ng Inmaculada Concepcion ni Maria, December 8, 2012, si Maria ay pinagkalooban ng biyaya ng diyos dahil sa kanyang katapatan sa diyos. Si Maria ay isinilang sa mundong ito at nabuhay ng walang bahid na kasalanan ay sapagkat inihanda siya ng diyos sa kanyang misyon na maging ina ng ating manunubos na si Hesus. Bago pa isinilang si Maria sa mundong ito ay tinanggap na niya ang pribilehiyong ito.

Tayong lahat ay binigyan din ng pribilehiyo, pribilehiyo na maging bahagi sa biyaya ng diyos. Ang DOMINICAN VOCATION gaya ng pagiging PARI, pagiging BROTHER, pagiging MADRE at pagiging TERTIARY ay isang biyaya mula sa diyos. Kung tatanggapin natin ang tawag na ito ay matitikman natin ang biyaya ng diyos. Tinawag niya tayo ay sapagkat ispesyal tayo sa kanyang paningin at nakikita niya ang laman ng ating puso.

Sa pagdiriwang natin ngayon ng Inmaculada Concepcion at sa Anibersaryo ng pagkakatatag ng Dominican Province of the Philippines doon sa Santo Domingo Church, balikan natin ang sinabi ni Maria dito sa ebanghelyo;

“NARITO ANG UTUSAN NG PANGINOON, MANGYARI NAWA SA AKIN ANG IYONG SINABI.”

KARAPAT-DAPAT BA TAYONG TUMANGGAP SA BIYAYA NG DIYOS?

TAYONG LAHAT AY UTUSAN NG PANGINOON, MARAPAT LAMANG NA TANGGAPIN NATIN ANG BIYAYA NG DIYOS at MANGYARI SA ATIN ANG KALOOBAN NG DIYOS.


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements