WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Saturday, December 8, 2012.

ANO ANG INMACULADA CONCEPCION NI MARIA?

 

Si Maria na hinirang ng diyos upang maging ina ng kanyang anak ay ipinaglihi ni Sta Ana na kanyang ina na ligtas mula sa kasalanang mana o original sin. Ang biyayang ito na tinanggap ni Maria ay nagmumula sa kanyang relasyon kay Kristo. Ayon sa Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko bilang 523, si Maria ay may bukod tanging misyon mula sa diyos na maging ina ng kanyang anak na nagkatawang-tao, ang manunubos. Sa gayo’y nakikibahagi siya sa natatanging paraan sa mapagligtas na misyon ni Hesus. Mula sa misyong ito dumadaloy ang kanyang bukod-tanging biyaya at tanging karapatan ng kalinis-linisang paglilihi. Ito’y nagpapahiwatig na si Maria mula’t sapul sa paglilihi sa kanya ay pinangalagaan upang di mabahiran ng dungis ng kasalanang mana alang-alang sa mga kagalingang dulot ni Kristo Hesus na tagapagligtas ng sangkatauhan.

Ang Kalinis-linisang paglilihi ng Mahal na Birhen bilang handog ng Diyos kay Maria ay nakatuon kay Kristo sa dalawang aspeto:

Una, bilang kaloob sapagkat siya ang magiging ina ni Kristo at

Ikalawa, bilang pagpapakita na walang maliligtas nang nakahiwalay kay Kristo, maging ang mga nabuhay na nang ilang daantaon bago pa siya isinilang.

Ang alang-alang sa mga kabutihan ni Hesus ay nangangahulugang si Maria ay pinaging banal sa bisa ng kanyang malapit na kaugnayan kay Kristo, ang bukal na biyaya, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng bagay.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY: 
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements