WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

  

 CHRISTMAS 2012.

BAKIT BA TAYO MAY PASKO?

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Birth of Our Lord,  Christmas Tuesday, December 25, 2012.

BAKIT BA TAYO NAGDIRIWANG NG PASKO?
NAGDIRIWANG BA TAYO NG PASKO AY DAHIL MARAMING PAGKAING MAKAHANDA SA MESA SA NOCHE BUENA?
NAGDIRIWANG BA TAYO NG PASKO AY DAHIL TATANGGAP TAYO NG MGA REGALO?
NAGDIRIWANG BA TAYO NG PASKO AY DAHIL SA MGA NAKAKABIT NA DEKORASYON SA ATING MGA TAHANAN?
NAGDIRIWANG BA TAYO NG PASKO AY DAHIL SA CHRISTMAS PARTY O REUNION NG MAG-ANAK?
Lahat ng mga tanong na ito ay akma sa pagdiriwang natin ng kapaskuhan, ito ay mga bahagi ng pagdiriwang ng kapaskuhan. Lahat ng mga nagaganap sa pasko ay may dahilan kung bakit nating ginagawa ito. Kaya tayo nagdiriwang ng kapaskuhan ay sapagkat may mahalagang dahilan.
Sa araw na ito ng Martes, Disyembre 25, 2012 ay ipinagdiriwang natin ang Kapanganakan ng ating manunubos na si Hesus. Si Hesus ay dumating sa mundong ito doon sa sabsaban sa Bethlehem. Sa Ebanghelyong (John 1:1-5,9-14) binasa natin ngayon, si Hesus ang katuparan ng salita ng diyos. Si Hesus ay nagbigay ng liwanag sa mundong ito para tanglawan ang mga taong nabubuhay sa dilim.
NAKAKALUNGKOT MAN SABIHIN NA HINDI LAHAT NG TAO AY TUMANGGAP SA KANYANG LIWANAG.
MAY IBANG TAO NA PINILI ANG KADILIMAN!!!!!!
MAS PINILI PA NILANG MAMUHAY SA KADILIMAN KAYSA SA LIWANAG!!!!!!
SI HESUS AY DUMATING SA MUNDONG ITO PARA TAYO AY MALIGTAS SA KAPAHAMAKAN AT MATUBOS SA ATING KASALANAN.
Ito rin ang dahilan kung bakit tayo may pasko.
MAY PASKO TAYO AY SAPAGKAT MAHAL TAYO NG DIYOS.
DAHIL SA PAGMAMAHAL NG DIYOS SA ATIN AY IPINADALA NIYA ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK NA SI HESUS PARA TAYO AY MAKABALIK SA AMA.
Sa taong ito ay ipinagdiriwang natin ang  TAON NG PANANAMPALATAYA.
SAAN NATIN MAKIKITA ANG LIWANAG NI KRISTO?
PAANO NATIN MATATANGGAP ANG LIWANAG NI KRISTO?
Makikita natin ang liwanag ni kristo sa SALITA NG DIYOS, sa PAKIKINIG AT PAGSASABUHAY NATIN NG SALITA NG DIYOS AY TINATANGGAP NATIN ANG LIWANAG NI KRISTO.

  

CHRISTMAS 2012.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements