WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the Feast of the Holy Family, Sunday, December 30, 2012.

SAKRAMENTO NG KASAL.

Ang Kasal ay isang natatanging sakramento sa dahilang ang bokasyon ng KASAL mismo ay isang batayang katotohanan na NAKAUGAT SA PINAKA-KATANGIANG LIKAS NG LALAKI AT BABAE, na may angking malalim na kahulugan, bago pa man ang turo ng anumang relihiyon. Natatangi rin ito sa dahilang di-tulad ng ibang sakramento na gumagamit ng mga materyal na bagay tulad ng tubig, tinapay, alak at langis. Ang PANLABAS NA TANDA ng kasal ay ang ugnayan ng pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Higit pa rito, sa  lahat ng ugnayan ng pag-ibig na pantao, walang nakahihigit sa panghabang-buhay na pagtatalaga sa lubos na ugnayan ng mag-asawa at sa pagbibigay ng kanilang sarili sa isa’t-isa.
Ang LIKAS NA KASUNDUAN ng pag-ibig ay ipinahahayag sa bibliya bilang larawan o simbolo ng ganap at tapat na pag-ibig ng diyos na may likha. Ang tao ay nilikhang lalaki at babae sa pamamagitan ng pag-ibig ng diyos. Ayon sa larawan ng diyos na pag-ibig at tinawag upang ibigin ang isa’t-isa sa pakikibahagi nila sa pag-ibig ng diyos.
Ayon nga sa Ikatlong Prepasyo para sa Misa sa pag-iisang dibdib:
“Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa paglikha mo sa tao bilang iyong kawangis ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang mailahad ang iyong dakilang pag-ibig sa tapat na pagsasama ng mag-asawa. Hindi ba’t iyong pag-ibig ang sanhi ng paglikha sa tao? Kaya’t pag-ibig mo pa rin ang mamanahin ng mga tapat sa iyo.”


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements