WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

LIVING THE FAITH.

A Gospel Reflection on the Feast of  the Baptism of Our Lord, Sunday, January 13, 2013.

Nung tayo ay mga sanggol pa ay bininyagan na tayo. Ang Binyag ay unang sakramento na dapat nating tanggapin, ito ang susi para tayo ay maging kabilang sa katawang mistiko ni Hesus – ang SIMBAHAN. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay binigyan ng pribilehiyo para matanggap pa natin ang iba pang mga sakramento gaya ng Kumpisal, Eukaristiya, Kumpil, Kasal, Pagpapari at Pagpapahid ng Langis sa Maysakit.
KUNG HINDI KA NABINYAGAN TAPOS TATANGGAP KA NG IBANG SAKRAMENTO AY HINDI PWEDE IYON,
BAGO KA TUMANGGAP NG IBANG SAKRAMENTO AY DAPAT MABINYAGAN KA MUNA.
ANG BINYAG AY SUSI PARA TAYO AY MAGING KAANIB NG SIMBAHAN – ANG KATAWANG MISTIKO NI KRISTO.
Nung tayo ay bininyagan siyempre binuhusan tayo ng tubig sa ating ulo, ito ay sagisag na tayo ay nilinis at tinanggal ang kasalanang minana natin sa ating unang magulang. Pagkatapos  tayong buhusan ng tubig ay dito isinasagawa ang pangako sa binyag.
EH BABY PA TAYO NOON AT HINDI PA TAYO MAKAPAGSALITA,
ANG SUMASALO SA ATIN AY ANG ATING MAGULANG, MGA NINONG AT NINANG.
SILA ANG SUMASAGOT SA MGA PANGAKO SA BINYAG.
Kaya sa mga parokya ngayon, bago isagawa ang binyag ay nagbibigay muna ng seminar para sa mga magulang at mga ninong at ninang ng batang bibinyagan. Binibigyan sila ng seminar ay para sila ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa pananampalatayang katoliko at sila ang mag-aakay sa mga bata balang araw na lumapit sa diyos. 
KAYONG MGA MAGULANG AT MGA NINONG AT NINANG,
NAGAGAWA NINYO BA ANG MGA IPINANGAKO NINYO SA BINYAG?
ANG MGA SALITANG IPINANGAKO NINYO SA BINYAG AY HINDI LANG SALITA IYON!
DAPAT GINAGAWA NINYO ANG MGA SALITANG IPINANGAKO NINYO SA BINYAG!
DAPAT KAYO ANG NAG-AAKAY SA BATA NA MAGSIMBA AT LUMAPIT SA DIYOS!
DAPAT KAYO ANG NAGTUTURO AT NANGANGARAL NG BIBLIYA SA MGA BATA!
ANO ANG GINAGAWA NINYO SA MGA BATA NGAYON?!!!!!!!!!
IPINAMUMUKHA NINYO SA KANILA ANG MGA BAGAY NA MAKAMUNDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IPINAMUMUKHA NINYO SA KANILA ANG MGA MATERYAL NA BAGAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NABIBILI NINYO SILA SA PERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IPINAMUMUKHA NINYO LAGI SA KANILA ANG PERA!!!!!!!!!!!!!!!!
IDINADAAN NINYO LANG SILA SA PERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IYAN LANG BA ANG KAYA NINYONG IBIGAY SA BATA?!!!!!!!!!!!!!!!!
ANG PERA!!!!!!!!!!!!!
ANG MGA MAMAHALING REGALO!!!!!!!!!!!!!!
KAYA TULOY KAPAG TUWING PASKO AY LAGI NINYONG IPINAMUMUKHA SA MGA BATA ANG PERA!!!!!!!!!!!!!
KAILAN NINYO BA IPINAMUKHA SA MGA BATA ANG MUKHA NG DIYOS?!!!!!!!!!!!
KAILAN NINYO BA IPINAMUKHA SA MGA BATA ANG SALITA NG DIYOS?!!!!!!!!!!!!!!
KAYA MARAMING MGA KABATAAN NGAYON ANG HINDI NAGSISIMBA AT HINDI NAKAKAKILALA SA DIYOS AY DAHIL KASALANAN NG MGA MAGULANG IYAN!!!!!!!!!!!!!!!!
HINDI NINYO SILA TINURUAN NA LUMAPIT SA DIYOS!!!!!!!!!!!!!!!!
HINDI NINYO IPINAKILALA ANG DIYOS SA KANILA!!!!!!!!!!!!!!!
HINDI NINYO ITINURO SA KANILA ANG TAMA AT MALI!!!!!!!!!!!!!
TIGNAN NINYO ANG MGA HINAYUPAK NA MGA CONGRESSMEN AT  SENADOR KASAMA NA DIYAN ANG PANGULO!!!!!!!!
IMAGINE GRADUATE PA SILA SA MGA KATOLIKONG ESKWELAHAN EH SILA PA ANG BUMOTO NA IPASA ANG RH BILL!!!!!!!!!!!!!
SILA PA ANG NAGTULAK NA MAGING GANAP NA BATAS ANG REPRODUCTIVE HEALTH DITO SA PILIPINAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HINDI SILA NAGING TAPAT SA TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KINALABAN PA NILA ANG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAYONG MGA NAG-ARAL SA MGA KATOLIKONG ESKWELAHAN AY KAYO PA NAMAN ANG INAASAHAN NA MAGING TAPAT SA TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!!!
NAKAKALUNGKOT DAHIL MARAMING MGA KATOLIKO NGAYON ANG HINDI TAPAT SA TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!!!
MARAMING MGA KATOLIKO NGAYON ANG HINDI NAGING TAPAT SA PANGAKO SA BINYAG!!!!!!!!!!!!!
MARAMING MGA KATOLIKO NGAYON ANG HINDI NAGSASABUHAY NG KANILANG PANANAMPALATAYA!!!!!!!!!!!!!!!!!
TIGNAN NINYO ANG MGA NAMAMANATA SA NAZARENO DIYAN SA QUIAPO!!!!!!!
AKALA NINYO KUNG SINO SILANG MGA BANAL KUNO PERO PAGKATAPOS NG PISTA NG NAZARENO AY BALIK NA NAMAN SILA SA DATING UGALI AT SA MGA MASASAMANG GAWAIN!!!!!!!!!
SI HESUS AY NAG-ALAY NG KANYANG BUHAY SA KRUS AY PARA TUBUSIN ANG ATING MGA KASALANAN AT MAGKAROON NG PAGBABAGO SA ATING BUHAY!!!!!!!
ITO ANG HINIHINGI SA ATIN NI HESUS NA MAGBAGO NAMAN TAYO!!!!!!!!
MAGING TAPAT TAYO SA TURO NG SIMBAHANG KATOLIKO AT SUMUNOD TAYO SA KALOOBAN NG DIYOS AT SA YAPAK NI KRISTO!!!!!!!!!!!!!!!
TAUN-TAON KAYONG NAMAMASAN SA NAZARENO PERO SINASAKTAN NINYO NAMAN ANG INYONG KAPWA!!!!!!!!!!!!!!
HANGGANG KAILAN BA TAYO MAGIGING TOTOO SA SARILI NATIN?!!!!!!!!!
NILOLOKO NATIN ANG DIYOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GINAGAGO NATIN ANG DIYOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NANGAKO TAYO NOON SA BINYAG NA ITATAKWIL NATIN SI SATANAS!!!!!!!!!!!!
PERO NGAYON PATULOY NATING NIYAYAKAP SI SATANAS!!!!!!!!!!!!
GUMAGAWA TAYO NG MGA HIMALA GAYA NG PAGNANAKAW, PANGUNGURAKOT, PAGPATAY NG TAO, PANDARAYA AT IBA PANG MGA ANOMALYA SA GOBYERNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PATULOY NATING NIYAYAKAP ANG MGA GAWAING MAKASALANAN!!!!!!!!!!!!!!
Nasa ikalawang linggo pa lamang tayo ng taong 2013, tuwing sumasapit ang bagong taon ay gumagawa tayo ng  new years resolution.
ANU-ANO BA ANG MGA RESOLUTIONS NATIN?
Sana ito ang maging new years resolution natin na TAYO AY MAGING TAPAT SA MGA PANGAKO SA BINYAG AT PANIBAGUHIN ANG MGA PANGAKO NATIN SA BINYAG.
Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon, Enero 13, 2013. Si Hesus ay bininyagan ni Juan sa Ilog Jordan.
Si Hesus ay diyos at walang bahid na kasalanan EH BAKIT SIYA NAGPABINYAG?
NAGPABINYAG SI HESUS AY PARA MERON TAYONG MATULARAN.
ANG PAGBIBINYAG KAY HESUS AY SIMULA NG KANYANG PAMPUBLIKONG MINISTRO.
Sa Ebanghelyong (Luke 3:15-16,21-22) binasa ngayon, nung si Hesus ay bininyagan, sinabi ng Diyos Ama sa kanya;
“IKAW ANG MINAMAHAL KONG ANAK, LUBOS KITANG KINALULUGDAN.”
Nung tayo ay bininyagan ay kinalugdan na tayo ng diyos at ginawa tayong tagapagmana ng  kaharian ng langit.
PAANO TAYO MAGIGING KALUGUD-LUGOD SA DIYOS KUNG NAGING TAKSIL TAYO SA SIMBAHAN?!!!!!!!!
PAANO TAYO MAGIGING KALUGUD-LUGOD SA DIYOS KUNG KINALABAN MO ANG SIMBAHAN?!!!!!!!!!
PAANO TAYO MAGIGING KALUGUD-LUGOD SA DIYOS KUNG HINDI KA NAGING TAPAT SA MGA PANGAKO MO SA BINYAG?!!!!!!!!!!!!!
SA KABILA NG PAULIT-ULIT NATING PAGKAKASALA, ANG DIYOS AY PATULOY NA NAGHIHINTAY SA ATIN PARA TAYO AY YAKAPIN MULI AT MAGBALIK-LOOB SA KANYA.
HINDI PA HULI ANG LAHAT,
MAY PAG-ASA PA PARA TAYO AY MAGBAGO AT MAGING KALUGUD-LUGOD SA DIYOS.
Sa taong ito ng Pananampalataya ay panibaguhin natin ang mga pangako natin sa binyag. Tinanggap natin ang ating pananampalataya nung tayo ay bininyagan. Nawa ay isabuhay natin ang ating pananampalataya.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements