WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

MULAT SA PANANAMPALATAYA.

  A Gospel Reflection on the Feast of Sto Nino, Sunday, January 20, 2013.

Alam ninyo kapag ako ay nagpupunta diyan sa Tondo, sa parokya ng Sto Nino, ako ay natutuwa sapagkat maraming mga kabataan doon ang aktibo sa kanilang parokya. Kahit saang sulok ng kanilang parokya ay makikita ang mga kabataan na abala sa maraming gawain ng kanilang parokya. Sa kanilang murang edad ay naipamulat na sa kanila na sila ay dapat makisangkot sa mga gawain ng kanilang parokya.
Kung titignan natin ang simbahan ngayon,
SINU-SINO ANG MGA NAROROON?
SINU-SINO ANG MGA MIYEMBRO AT NAGLILINGKOD SA PAROKYA?
Ang mga MATATANDA.
Kaya sa mga parokya at sa mga transparochial groups ay nagtayo ng Youth Ministry para hubugin ang mga kabataan na maging sangkot sa simbahan. Pagdating ng araw ang mga kabataan ngayon ang siyang papalit sa puwesto ng mga matatanda ngayon.
Kaya KAYONG MGA MAGULANG,
HABANG MALIIT PA ANG INYONG MGA ANAK AY IPAMULAT NINYO NA SA KANILA ANG PANANAMPALATAYA SA DIYOS,
HUWAG NINYONG IPAGDAMOT SA KANILA ANG DIYOS,
HUWAG NINYONG ITATAKWIL ANG MGA KABATAAN SA SIMBAHAN!!!!!!!!!
WALA KAYONG KARAPATAN NA ITAKWIL SILA!!!!!!!!!!
ANO MAN ANG PAGKATAO NILA AY TANGGAPIN NINYO SILA SA SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!
KAYA NGA KAYO NILAGAY SA SIMBAHAN AY PARA KAYO ANG MAGHUBOG SA KANILA AT KAYO ANG MAGPAPABAGO NG KANILANG BUHAY.
Napakaganda ng Ebanghelyong (Luke 2:41-52) binasa natin ngayong araw na ito ng Linggo ng Kapistahan ng Sto Nino, Enero 20, 2013, bata pa lamang si Hesus ay mulat na sa kanyang pananampalataya. At the age of 12, hindi natin akalain na ang kausap ni Hesus ay ang mga matatandang pari sa templo at sinabihan pa niya ang kanyang mga magulang na sina Maria at Jose na siya ay dapat nasa bahay ng kanyang ama. Si Hesus ay punung-puno ng kaalaman at karunungan, alam niya na siya ay dapat nasa tahanan ng kanyang ama.
ANO ANG IBIG SABIHIN NITO?
Si Hesus ay dapat maging abala sa templo upang gampanan niya ang kanyang pagiging pari, hari at propeta. 
Nung tayo ay bininyagan ay nakibahagi tayo sa pagiging pari, hari at propeta ni Kristo. Ito ang dapat na ginagawa natin ngayon. Sa pagiging pari ay ang pag-aalay natin ng panalangin, sa pagiging hari ay ang paglilingkod natin sa diyos at sa kapwa, sa pagiging propeta ay ang pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Tinanggap natin ang pananampalatayang katoliko nung tayo ay bininyagan.
SO ANO NGAYON ANG GAGAWIN NATIN?
ITATAGO LANG BA NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA?
HINDI!
DAPAT INILALABAS NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA!
DAPAT IPINAPAHAYAG NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA!
HUWAG NATIN IKAHIYA ANG ATING PANANAMPALATAYA!!!!!!!!!!!!!
KUNG IKINAHIHIYA MO ANG IYONG PANANAMPALATAYA AY IKAHIHIYA KA RIN NG DIYOS!!!!!!!!!!!!!!!
TIGNAN NINYO SINA SAN LORENZO RUIZ AT SAN PEDRO CALUNGSOD, HINDI NILA IKINAHIYA ANG KANILANG PANANAMPALATAYA.
KAHIT ALAM NILANG SILA AY PAPATAYIN AY BUONG TAPANG PA RIN NILANG IPINAHAYAG ANG KANILANG PANANAMPALATAYA.
Ito ang dapat ipamulat sa mga kabataan ngayon, ang maging misyonero para ipalaganap ang pananampalatayang katoliko.
HINDI KAYO HABANG BUHAY NA NAKAUPO SA SIMBAHAN, PASAYAW-SAYAW SA MGA YOUTH GATHERINGS O KUMAKANTA SA MISA,
KAYO RIN AY LALABAS SA INYONG COMFORT ZONES PARA MAGMISYON.
Ito ang bokasyon natin bilang mga katoliko ang MAMULAT SA PANANAMPALATAYANG KATOLIKO.
PAANO TAYO MAMUMULAT SA PANANAMPALATAYANG KATOLIKO?
Ang MAG-ARAL at IBAHAGI SA IBA ANG BUNGA NG NAPAG-ARALAN.
Ito ang motto ni Santo Domingo De Guzman at ng buong Orden ng mga Dominikano;
“CONTEMPLARE ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE.”

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements