WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the National Bible Sunday, January 27, 2013.

ANG MABUTING BALITA NG BIBLIYA.

Ang Bibliya ay naglalaman ng salita ng diyos. Ito ay may hatid na espesyal na mensahe para sa lahat ng mga taong bumabasa nito na nagnanais malaman, maunawaan, mahangaan at buong pusong maisapamuhay ang mga katuruan ng diyos. Ang mensaheng ito ay hindi dapat itago sa likod ng mga salitang nagbago na o nawala na ang kahulugan at hindi na ginagamit sa karaniwang pag-uusap. Sa halip, ang mensaheng ito ay dapat ipahayag sa mga tao sa wikang maliwanag, makahulugan at tamang nauunawaan.
Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagsasalin sa iba’t-ibang wika mula sa orihinal na mensahe ng bibliya na nakasulat sa mga wikang hebreo, aramaico atgriyego upang maipahayag ang mga kahulugang ito sa wikang madaling maunawaan. Sa anumang pagsasalin ng bibliya, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat bigyan ng diin ay ang mga tekstong pagbabatayan ng salin. Patakaran ng Philippine Bible Society na huwag magsalin ng bibliya mula sa isang salin, sa halip ay bumalik sa mga orihinal na wika ng bibliya upang matiyak ang katapatan nito sa orihinal na mensahe.
Ang BIBLIYA ay nahahati sa dalawa;
Ang LUMANG TIPAN at ang BAGONG TIPAN.
Ang LUMANG TIPAN ay naglalaman ng mga kasaysayan, kasabihan, sulat ng mga propeta at ng mga kwento tungkol sa bansang israel, ang kinikilalang bayan ng diyos BAGO IPANGANAK SI KRISTO. Ang Bibliya ng mga hudyo ay ang lumang tipan lamang at hindi nila tinatanggap ang bagong tipan.
Ang BAGONG TIPAN ay naglalaman ng buhay, gawain ni hesus na ating panginoon, ng kanyang mga alagad at ang paglaganap ng simbahan.
Ang LUMANG TIPAN ay ang PAGHAHANDA SA BAGAY NA DARATING at ang BAGONG TIPAN ang KINATUPARAN NG MGA SINABI SA LUMANG TIPAN NA DARATING.
Ang Bibliya ay naglalaman ng salita ng diyos. Panahon na para tayo ay magbasa ng bibliya para tayo ay matuto at mag-aral ng pananampalatayang katoliko at lalong higit sa lahat, ang ipakilala si Kristo sa mundo at ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko. Ang Salita ng Diyos ay magdadala ng pagbabago sa ating buhay.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements