WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the Pr0-Life Sunday, February 3, 2013.

PAGGALANG SA BUHAY.

 Ang Buhay ng tao ang pinakadakilang handog ng diyos sa atin. Nilikha niya tayong buhay sa kanyang sariling larawan at wangis. Samakatuwid, ang ating buhay ay banal. Hindi lamang na ang buhay ng tao ay lubos na kahanga-hanga sa mga nilikha ng diyos, kundi higit pang pinararangalan ang buhay ng tao sa pagsusugo sa kanyang banal na anak upang maging tao at mamuhay na katulad natin.

Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan 1:14,

“NAGING TAO ANG SALITA AT SIYA’Y NANIRAHAN SA PILING NATIN. NAKITA NAMIN ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAAN, PUSPOS NG PAG-IBIG AT KATAPATAN. TINANGGAP NIYA MULA SA AMA ANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAANG ITO BILANG BUGTONG NA ANAK.”

Ang Paggalang at pagpipitagan sa buhay ng tao ay isang saligang asal na maka-tao at maka-kristyano. Natutuklasan natin ang tunay na dangal ngunit may karupukan ng ating buhay bilang tao sa pagkakatutong gumalang sa buhay ng lahat at sa tunay na pagmamalasakitan ang bawat isa. Ang paunlarin at pangalagaan ang ating sariling buhay at ang mga buhay ng iba ay isang moral na pananagutan na ipinagkatiwala sa atin ng diyos at ibinabahagi sa lahat ng tao.


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements