WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

SHARING IN THE NET

proudly presents

  Katolikong Katesismo on the World Day of the Sick Sunday, February 10, 2013.

PAGPAPAHID NG LANGIS SA MAYSAKIT.

Nagpapagaling ang lahat ng mga sakramento sa kani-kanilang paraan. Halimbawa, pinagagaling ng sakramento ng pag-iisang dibdib ang pagkamakasarili, pinagagaling ng kumpil ang takot na maging saksi ni kristo, pinagagaling ng kumpisal ang ating pagkamakasalanan. Ngunit ang sakramento ng pagpapahid ng langis ay nagpapagaling sa isang natatanging paraan, inihahatid nito ang maawain at mapagmahal na pagpapagaling ni kristo sa mga nagbabata ng malubhang karamdaman.
Ang Pagpapagaling ay hindi nangangahulugan ng paggamot o pagpuksa sa karamdaman o kapansanan na nilalayon ng medisina. Bagamat may ilang karamdaman at kasamaang hindi magagamot ayon sa pakahulugan ng medisina, maaaring magkaroon ng pagpapagaling sa pamamagitan ng buong pagkalinga na sumasakop sa katawan, kaluluwa at espiritu ng maysakit. Samakatuwid, ang pagpapagaling ay nangangahulugan ng prosesong nakatutulong sa tao upang maabot ang kanilang ganap na kakayahan sa harap ng diyos at ng kanilang kapwa.
Ang Mabuting Balita unang-una ay tungkol sa pagpapagaling at hindi tungkol sa paggamot ayon sa pakahulugan ng medisina.


DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES