WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

KATAPAT.

 A Gospel Reflection on 3rd Sunday of Lent, March 3, 2013.


Ang buhay natin ay laging may katapat na karma o kaparusahan. Halimbawa, kung ikaw ay nakagawa ng kabutihan sa iyong kapwa ay maganda ang babalik sa iyo. Kung ikaw naman ay nakagawa ng kasamaan sa iyong kapwa ay hindi maganda ang babalik sa iyo, iyan ang karma. Ganun din kapag hindi tayo nagsisi sa ating kasalanan, ang katapat nito ay KAPARUSAHAN.
Ang Ebanghelyong (Luke 13:1-9) binasa natin ngayong araw na ito ng 3rd Sunday of Lent, March 3, 2013 ay tungkol sa karma o kaparusahan. Sinasabi ng Panginoon na kapag HINDI KAYO NAGSISI SA INYONG MGA KASALANAN AY MAPAPAHAMAK KAYO,
KAPAHAMAKAN ANG MAGIGING KATAPAT SA MGA TAONG GUMAGAWA NG MASAMA!
KATULAD NIYAN, NAIPASA NA ANG REPRODUCTIVE HEALTH BILL AT NGAYON AY ISA NANG GANAP NA BATAS!
AKALA BA NILA GAGANDA AT UUNLAD ANG PILIPINAS?!
HINDI!!!!
DAHIL NAIPASA NA ANG BATAS NA ITO AT NANGYARI ANG KAGUSTUHAN NG DEMONYO AY KATAKUT-TAKOT NA DELUBYO ANG MANGYAYARI DITO SA PILIPINAS!!!!!!!!!
HINDI NILA SINUNOD ANG UTOS NG DIYOS!!!!!!!!!!
HINDI NILA SINUNOD ANG TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!
HINDI NILA PINAKINGGAN ANG PAYO NG MGA OBISPO!!!!!
NANGYARI PA RIN ANG KANILANG KAGUSTUHAN NA INAAKALA NILANG UUNLAD ANG PILIPINAS!!!!!!!!!!!
HINDI PA RIN UUNLAD ANG PILIPINAS!!!!!
AT DAHIL SINUNOD NILA ANG UTOS NG DEMONYO AY LALO PA TAYONG MAHAHARAP SA KAPAHAMAKAN!
PAANO TAYO MALILIGTAS SA KAPAHAMAKAN?
KINAKAILANGAN TAYO AY MAGSISI SA KASALANAN, MAGBALIK-LOOB TAYO SA PANGINOON AT MANIWALA SA KANYANG EBANGHELYO.
Ito lamang ang makapagliligtas sa atin – ang SALITA NG DIYOS.
MAKINIG TAYO SA SALITA NG DIYOS AT ISABUHAY ANG MGA ARAL AT TURO NI HESUS AT LALONG HIGIT SA LAHAT AY SUMUNOD TAYO SA KALOOBAN NG DIYOS.
KUNG PATULOY TAYONG NAGSASABUHAY NG EBANGHELYO AY MAGANDANG KARMA ANG BABALIK SA ATIN, YUN AY ANG PAGPAPALA NG DIYOS.
Kung titignan ninyo ang mga nangyayari sa buong mundo, halos nakakatakot na ang mga nangyayari ngayon.
BAKIT?
Sapagkat ITO ANG KARMA PARA SA ATING LAHAT!
ITO ANG KATAPAT NG MGA GINAGAWA NATIN SA BUHAY.
KUNG HINDI PA TAYO MAGBABAGO AY MAS MALALA PA ANG MANGYAYARI DITO SA MUNDO.
Kaya lahat ng mga ginagawa natin ay laging may KATAPAT na KARMA. 
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NN PM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements