WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

MASAYANG PAGBABALIK.

A Gospel Reflection on 4th Sunday of Lent, March 10, 2013.

 

Bahagi na sa buhay natin ang pagiging masayahin.

BAKIT BA TAYO NAGSASAYA?

ANO BA ANG DAHILAN NG ATING PAGSASAYA?

Masaya tayo ay sapagkat kasama natin ang mga mahal natin sa buhay; ang ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Masaya rin tayo ay sapagkat natupad ang mga pangarap natin sa buhay at nangyari sa atin ang kagustuhan ng diyos.

ANO BA ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS PARA SA ATIN?

Sa Ebanghelyong (Luke 15:1-32) binasa natin ngayong araw na ito ng 4th Sunday of Lent, March 10, 2013 ay nakita natin ang kagalakan ng ama. Masaya ang ama ay sapagkat nakita na niya ang kanyang bunsong anak na matagal nawala at muling nagbalik sa kanyang piling. Sinasabi pa nga dito na ang kanyang anak ay patay na ngunit siya ay nabuhay.

ANO ANG IBIG SABIHIN NITO?

Kaya sinabi ng ama na ang kanyang anak ay patay sapagkat ang anak na ito ay nagkasala. At sa muling pagbabalik niya sa ama, siya ay nabuhay.

Ito ang diwa ng Kuwaresma, ang PAGBABALIK-LOOB NATIN SA DIYOS.

TAYONG LAHAT AY NAMATAY DAHIL SA ATING MGA KASALANAN AT PAGSUWAY NATIN SA KALOOBAN NG DIYOS!!!!!!!!!!

KAYA NGA ITINATAG NI HESUS ANG SAKRAMENTO NG KUMPISAL AY PARA IBIGAY SA ATIN ANG KAPATAWARAN NG DIYOS.

Alam ninyo ako ay nalulungkot sapagkat ang mga silid-kumpisalan sa simbahan ay nilalangaw, ibig sabihin ay HALOS WALANG MASYADONG NAGKUKUMPISAL!

IILAN LANG ANG PUMIPILA SA KUMPISALAN PARA MAGPAKUMPISAL!!!!!!!!!!!!!

MARAMI ANG TUMATANGGAP NG KOMUNYON PERO KAKAUNTI LANG ANG NANGUNGUMPISAL!!!!!!!!!

ARAW-ARAW TAYONG NAGKAKASALA!!!!!!!!!!!!

SA ARAW-ARAW NG PAGKAKASALA NATIN AY MADALANG TAYONG PUMUNTA SA MGA KUMPISALAN!!!!

SA LOOB NG 365 DAYS, ANG PARI AY ARAW-ARAW NA NAGHIHINTAY SA SILID-KUMPISALAN PARA IBIGAY ANG KAPATAWARAN NG DIYOS AT KAYO AY MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

KAILAN PA NINYO BALAK MANGUMPISAL?!!!!

KAPAG MALAPIT NA KAYONG MAMATAY?!!!!!

KAPAG MAGUGUNAW NA ANG MUNDO?!!!!!!

HIHINTAYIN PA BA NINYO ANG KUWARESMA PARA KAYO AY MANGUMPISAL?!!!!!!

KAYA KAPAG PANAHON NG KUWARESMA AT SEMANA SANTA, ANG SIMBAHAN AY PUNUNG-PUNO NG MGA TAO PARA MANGUMPISAL, HALOS LAHAT NG MGA SILID-KUMPISALAN AY NAPAKAHABA NG PILA.

Sana hindi lamang sa panahon ng kuwaresma na tayo ay nangungumpisal, kundi maging sa araw-araw o linggu-linggo DAPAT TAYO NANGUNGUMPISAL.

ARAW-ARAW ANG PANGINOON AY PATULOY NA NAGHIHINTAY SA ATIN PARA TAYO AY MAGBALIK-LOOB SA KANYA.

Ito ang gusto ng Panginoon para sa atin na TAYO AY MAGBALIK-LOOB SA KANYA, MASAYA ANG PANGINOON KAPAG NAKITA NIYA TAYONG NAGSISI SA ATING MGA KASALANAN AT NAGBALIK-LOOB SA KANYA.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements