WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

     

PANANAMPALATAYA: PAGSASABUHAY, PAGPAPAHAYAG, PAGDIRIWANG.

PAGSASABUHAY NG PANANAMPALATAYA

 Holy Week Retreat ng Barkada Day 1, Maundy Thursday, March 28, 2013.

 

 Ang mga parokya ngayon ay marami nang itinayong mga organisasyon.

ANO BA ANG ORGANISASYON?

Ito ay isang samahan para makatulong sa pag-unlad ng isang komunidad. Halimbawa sa simbahan. maraming mga organisasyon gaya ng Parish Pastoral Council, Parish Youth Ministry, Basic Ecclesial Community at iba pang mga mandated organization sa parokya.

ANO ANG LAYUNIN NG ISANG SIMBAHAN?

Ang ITAYO ANG KATAWANG MISTIKO NI KRISTO – YAN ay SIMBAHAN.

Kapag sinabing simbahan ay hindi yung gusaling batong nakatayo na gaya ng Santo Domingo Church, ang SIMBAHAN ay TAYO.

TAYO ANG BUMUBUO NG KATAWANG MISTIKO NI KRISTO AT TAYO AY KABILANG SA PAMILYA NG DIYOS.

Ang Simbahan o Parokya ay meron tinatawag na MISSION at VISION. Ang Pangarap ng Parokya ay IPALAGANAP ANG EBANGHELYO NG PANGINOON.

HINDI MATUTUPAD ANG PANGARAP NG ISANG PAROKYA KUNG ANG PARI LANG ANG KUMIKILOS.

Kaya ang pari, lalo na ang kura paroko ay bumuo ng mga samahan sa parokya para magkaroon siyang katuwang sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagtatayo ng kaharian ng diyos dito sa lupa. When we say KAHARIAN NG DIYOS ay hindi lang dun sa langit, ang kaharian ng diyos ay mararamdaman natin dito sa lupa at pwedeng mangyari ang paghahari ng diyos dito sa lupa.

PAANO MANGYAYARI IYON?

Iyan ay makikita natin sa Ebanghelyo ni San Lucas 9:11-17.

ANO ANG SINABI NI HESUS?

“KAYO ANG MAGBIGAY.”

Sinabi niya ito sa mga alagad nung sila ay nasa ilang o disyerto. Nagpapanic ang mga alagad kung paano nila pakakainin ang limang libong katao samantalang limang tinapay at dalawang isda ang meron sila. Alam ninyo sa eksenang ito ay may malaking himala ang nangyari dito, pinaghati-hati ni Hesus ang tinapay at isda para makakain ang limang libong katao. Ito ay nangyari sa huling hapunan ng atingpanginoon kasama ang kanyang mga alagad na ating ginugunita ngayong araw na ito ng Huwebes Santo. Dito itinatag ang SAKRAMENTO NG EUKARISTIYA.

ANO BA ANG EUKARISTIYA PARA SA ATIN?

Ito ay isang PASASALAMAT, PASASALAMAT AY SAPAGKAT INALAY NI HESUS ANG KANYANG BUHAY PARA SA ATIN.

SO ANO NGAYON ANG GAGAWIN NATIN?

Ang IBALIK SA DIYOS ang PAGMAMAHAL na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ng PAGBIBIGAY NG ATING PANAHON SA PAGLILINGKOD SA DIYOS AT SA KAPWA.

Kaya sa tuwing natatapos ang misa ay laging sinasabi ng Pari;

“TAPOS NA ANG MISA, HUMAYO KAYO!”

HINDI SINASABI NA HUMAYO KAYO AT MAGPARAMI,

ANG SINASABI DITO AY HUMAYO KAYO AT DALHIN ANG PAG-IBIG NI KRISTO.

Sa Misa ay nagsisimula ang ating misyon. Ito ang tungkulin natin bilang mga katoliko.

HINDI LAMANG TAYO LABAS-PASOK SA SIMBAHAN KUNDI MAGKAROON TAYO NG KAMALAYAN,

MAKISANGKOT TAYO SA MGA NANGYAYARI SA LIPUNAN,

HUWAG TAYONG MAGPIKIT-MATA SA MGA NANGYAYARI  SA KAPALIGIRAN,

WALANG KWENTA ANG PAGDALO NINYO SA MISA KUNG WALA KAYONG GINAGAWA!!!!!!!!!!!

AYAW NG PANGINOON NA WALA TAYONG GINAGAWA!!!!!!

GUSTO NG PANGINOON NA TAYO AY GUMAGAWA PARA LABANAN ANG WALANG KATARUNGAN!!!!!!!!

DITO NATIN ISINASABUHAY NGAYON ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO,

GINAGAWA NATIN ANG MGA TURO NI KRISTO,

NAGLILINGKOD TAYO,

NAGBABAHAGI TAYO NG ATING TALENTO, YAMAN AT PANAHON SA PAGLILINGKOD SA DIYOS AT SA KAPWA.

Nung tayo ay bininyagan ay tinanggap natin ang Pananampalatayang Katoliko.

FAITH IS A GIFT FROM GOD.

Tinanggap natin ang ating pananampalatayang katoliko ay HINDI PARA ITO ITAGO KUNDI INILALABAS NATIN, ISINASABUHAY NATIN ANG EBANGHELYO.

FAITH WITHOUT ACTION IS DEAD!!!!!!

ANG PAGLILINGKOD NATIN SA DIYOS AT SA KAPWA AY ISANG PAGPAPAKITA NG PAGSASABUHAY NG PANANAMPALATAYA,

ANG PAKIKILAHOK NATIN SA MGA GAWAIN NG SIMBAHAN ay isang PAGSASABUHAY NG ATING PANANAMPALATAYA.

Sa araw na ito ay ito lamang ang mga katanungang iiwan ko sa inyo at ito ay makatulong sa inyong pagninilay sa araw na ito ng Huwebes Santo.

PAANO BA TAYO TUMUTUGON SA PANGANGAILANGAN NG ATING SIMBAHAN?

PAANO BA TAYO NAKAKATULONG SA MGA GAWAIN NG SIMBAHAN?

PAANO BA NATIN ISINASABUHAY ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO?

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements