WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

     

PANANAMPALATAYA: PAGSASABUHAY, PAGPAPAHAYAG, PAGDIRIWANG.

PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA

 Holy Week Retreat ng Barkada Day 2, Good Friday, March 29, 2013.

 

SINO SA INYO ANG NAGMAHAL NA?

Siyempre lahat tayo ay nagmahal, lahat tayo ay may minamahal; ang pamilya at kaibigan natin.

Kapag tayo ay nagmahal,

PAANO BA NATIN IPINAPAKITA SA TAO NA MAHAL NATIN SIYA?

Halimbawa sa mga magulang, ipinapakita ang pagmamahal sa anak sa pamamagitan ng pag-aaruga at pagtuwid sa pagkakamali ng anak. Sa mga mag-asawa at magkasintahan, ipinapakita nila ang pagmamahal sa isa’t-isa sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa isa’t-isa. Alam ninyo ang punot dulo ng pagmamahal ay SAKRIPISYO. 

KUNG MAHAL MO ANG ISANG TAO AY HANDA KANG MAGSAKRIPISYO PARA SA TAONG MINAMAHAL MO.

Ang magulang ay nagagawang iwanan ang kanilang mga anak para magtrabaho at para may ipakain sa mga anak at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang Mag-asawa ay nagagawang maghiwalay sa isa’t-isa para lamang pumunta sa abroad para doon magtrabaho. May mga magulang na handang magsakripisyo para sa kanilang anak, para lamang magkaroon ng magandang buhay ang anak.

SAKRIPISYO,

kapag sinabing SAKRIPISYO ay HANDA MONG KALIMUTAN ANG IYONG SARILI PARA IALAY MO ANG IYONG SARILI SA IBA. Kung titignan natin ang plano ng diyos para sa mundo ay napakaganda.

Subalit nabahiran ng kasalanan ang mundo ay dahil sa PAGKAKASALA NINA ADAN AT EBA!

ANO ANG KASALANAN NINA ADAN AT EBA?

Ang PAGSUWAY SA UTOS NG DIYOS. 

Kung maaalala ninyo doon sa paraiso ay iniutos ng diyos na huwag kainin nina Adan at Eba ang mansanas.

Alam ninyo PAHAMAK TALAGA ANG AHAS NA ITO EH,

ANG AHAS NA ITO AY SIYANG NAGTUKSO KAY EBA NA KAININ ANG MANSANAS,

DINAMAY PA NIYA SI ADAN!

EH PAANO SINABI NG AHAS NA KAPAG KINAIN NI EBA ANG MANSANAS AY MAS MAGALING PA SILA SA DIYOS!

DOON NAGSIMULA ANG KASALANAN NG MUNDO.

KAHIT PATULOY NA NAGKAKASALA ANG MUNDO AY MINAHAL PA RIN TAYO NG DIYOS,

PATULOY SIYANG NAGPADALA NG MGA PROPETA PARA ANG TAO AY MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

ANO ANG GINAGAWA NG TAO?

ANG TAO AY PATULOY PA RIN NIYAYAKAP ANG KASALANAN!

SA KABILA NG ATING PAGKAKASALA AY PATULOY PA RIN NAGPADALA ANG DIYOS NG TAO PARA TAYO AY MAGBALIK-LOOB SA DIYOS,

ITO ay walang iba kundi si HESUS.

Sa Ebanghelyo ni San Juan 3:13-17 ay nakita natin ang pagmamahal ng diyos. Ipinadala ng diyos ama ang kanyang bugtong na anak na si Hesus ay para TAYO MALIGTAS. Ang Katuparan ng Pagmamahal ng Diyos ay si Hesus.

GUSTO NG DIYOS NA TAYO AY MALIGTAS SA KAPAHAMAKAN KAYA IPINADALA NIYA SI HESUS.

THE WORD WAS MADE FLESH IN THE WOMB OF THE BLESSED VIRGIN MARY.

Ang Misyon ng Panginoon ay iligtas tayo sa kasalanan at magbalik-loob tayo sa diyos.

KAYA SI HESUS AY INALAY ANG KANYANG BUHAY SA KRUS AY PARA TAYO MALIGTAS.

ANG KRUS AY PAGPAPAKITA NG PAGMAMAHAL NG DIYOS SA SANLIBUTAN,

SA KRUS AY ITINAAS SI HESUS PARA MAGKAROON TAYO NG BUHAY NA WALANG HANGGAN,

SA KRUS AY INAKO NI HESUS ANG ATING MGA KASALANAN,

SA KRUS AY NAGANAP ANG PAGLILIGTAS NG DIYOS SA MUNDO.

Iniligtas na tayo ni Hesus sa ating mga kasalanan, tinubos na niya ang ating mga kasalanan noong unang Biyernes Santo na kung saan si Hesus ay nagpasakit at namatay sa krus.

Dahil tayo ay iniligtas sa kasalanan at kapahamakan,

ANO NGAYON ANG GAGAWIN NATIN?

ANG IPAHAYAG SA BUONG MUNDO ANG PAG-IBIG NG DIYOS,

IPAHAYAG NATIN ANG KRUS NG PANGINOON,

IPAHAYAG NATIN NA ANG KRUS AY SIMBOLO NG ATING KALIGTASAN.

MARAMI SA ATIN NGAYON AY TAKOT NA HUMARAP SA KRUS,

TAKOT NA TANGGAPIN ANG KRUS,

TAKOT NA SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS.

KAYA SILA NATATAKOT SA KRUS AY DAHIL SINASABI NILANG PABIGAT ITO SA BUHAY!!!!!!

ANG KRUS AY HINDI NAGPAPABIGAT SA ATING BUHAY!!!!!!!!!!!!!

ANG KRUS AY SIMBOLO NG ATING KALIGTASAN AT PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS!!!!

KUNG WALA ANG KRUS SA BUHAY NATIN AY HINDI NATIN MAKAKAMIT ANG TAGUMPAY SA BUHAY!

WALA SA ATIN ANG NAGTATAGUMPAY NA HINDI DUMADAAN SA PAGSUBOK.

ANG MGA PAGSUBOK SA BUHAY NATIN AY HALIK NG PANGINOON,

MAHAL TAYO NG DIYOS,

DITO SINUSUBOK ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

Ang mga pagsubok na ito ay pinahihintulutan ng panginoon para tumibay ang ating pananampalataya at dito ay MAIPAPAHAYAG NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS at MAIPAPAHAYAG DIN NATIN KUNG PAANO KUMILOS ANG DIYOS SA BUHAY NATIN AT MARAMDAMAN ANG PAG-IBIG NG DIYOS SA ATIN.

Sa araw na ito ng Biyernes Santo, tayo ngayon ay magnilay sa harapan ng krus, itaas natin sa kanya ang mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Ang Krus ay siyang magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Iiwan ko lamang sa inyo ang tanong na ito.

SA ANONG PARAAN MO IPINAPAHAYAG ANG IYONG PANANAMPALATAYA SA DIYOS?

 

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements