WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

SIETE PALABRAS 2013.

A Reflection on the Seven Last Words of Jesus on the Cross, Good Friday, March 29, 2013.

 

Taun-taon tuwing Biyernes Santo ay isinasagawa natin ang Siete Palabras, ito ay ang pagninilay sa mga Pitong Huling Wika ng ating Panginoon. Bago nalagutan ng hininga ang ating panginoon ay may iniwan siyang mga pangungusap para sa atin na siyang nagbibigay sa atin ngayon ng lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating paghihirap at pagsubok sa buhay, ang tanging masasandalan lamang natin ay ang Salita ng Diyos.

Mula Oktubre 11, 2012 hanggang Nobyembre 24, 2013, ang buong simbahang katoliko ay nagdiriwang ng TAON NG PANANAMPALATAYA at Ika-limampung taong annibersaryo ngPhoto is loading pagbubukas ng Second Vatican Council. Binibigyang diin ng pagdiriwang na ito ang pag-aaral tungkol sa pananampalatayang katoliko, palalimin ang pananampalatayang katoliko at sariwain ang ating pananampalatayang katoliko. Hinihikayat tayo ng simbahan na ISABUHAY, IPAHAYAG at IPAGDIWANG ang ating PANANAMPALATAYA.

Mga Kaibigan,

halina’t pagnilayan natin ang mga pitong huling wika ng ating panginoon.

1. “AMA, PATAWARIN MO SILA, SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG GINAGAWA.” (Luke 23:34)

  Mahigit Dalawang-libong taon na ang nakalilipas mula nung itinatag ni Hesus ang ating simbahan – ang SIMBAHANG KATOLIKO.

ANO BA ANG IBIG SABIHIN NG SIMBAHANG KATOLIKO?

Ang SIMBAHAN ay TAYONG MGA BUMUBUO NG KATAWANG MISTIKO NI KRISTO at KATOLIKO ay PANGKALAHATAN o tinatawag na UNIVERSAL. 

Nung itinatag ni Hesus ang simbahan ay marami siyang mga LEGACY na iniwan sa atin, iniwan niya sa atin ang kanyang mga katuruan, ang mga katuruang itinuro niya sa mga apostoles. Sa paglipas ng panahon, ang mga turo ni Hesus ay ipinasa sa mga apostoles, mula sa mga apostoles ay ipinasa sa mga obispo at maging sa mga kaparian. Mula noon hanggang ngayon ay ipinasa sa atin ang mga turo ni Hesus at ito ay pinanghahawakan natin, pinangangalagaan natin, sinusunod at itinuturo natin sa mga tao. Sa paglipas ng mga panahon, ang simbahang katoliko ay nanatili pa rin nakatayo hanggang sa panahong ito. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ng ating simbahan ay naging matatag pa rin ang pundasyong ito.

Sa taong ito ay ipinagdiriwang ng buong simbahan ang TAON NG PANANAMPALATAYA. Binibigyang diin sa pagdiriwang ito na palakasin ang ating pananampalatayang katoliko sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsasabuhay at pagsunod sa mga utos ni Kristo.

Nakakalungkot sabihin sa inyo na sa PANAHONG ITO AY MARAMI ANG TUMATALIWAS SA TURO NI KRISTO!!!!!!!!!!!!!!

MAY MGA ILAN DIYAN AY KUMAKALABAN SA SIMBAHAN AT HINDI NANINIWALA SA TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!!

AT ISA SA MGA PINAKAMASAKIT NA NANGYARI DITO SA PILIPINAS AY ANG PAGPASA SA REPRODUCTIVE HEALTH BILL!!!!!!!!!!!!

NAKAKALUNGKOT SAPAGKAT ANG MGA MAMBABATAS NA IYAN AY HINDI SINUNOD ANG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!

HINDI PINAKINGGAN ANG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!!

KINALABAN PA NILA ANG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!!!!

MAY ISANG SENADORA PA DIYAN NA NAGSABING,

“GOD IS NOT EXISTING!!!!”

HINDI RAW TOTOO NA MAY DIYOS TAYO!!!!!!!!!!!

WALA RAW DIYOS!!!!!!!!!!!!

NAKAKAPANGILABOT ANG SINABI NG SENADORANG IYAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GUSTO NIYANG IPAKITA SA BUONG MUNDO NA HINDI KAILANGAN ANG DIYOS SA BUHAY NIYA!!!!!!!!!!!!

KUNG SINASABI MONG WALANG DIYOS BAKIT KA NANDITO SA MUNDONG ITO?!!!!!!!!!!!!!

PAANO KA NAGING TAO KUNG WALANG DIYOS?!!!!!!!!!!!!!!

SINO ANG NAGLIKHA SA IYO SA MUNDONG ITO?!!!!!!!!!!!

HINDI MO ALAM ANG MGA PINAGSASABI MO!!!!!!!!!!!!!!

TALAK KA LANG NANG TALAK!!!!!!!!!!!!!

PARA KANG PARROT!!!!!!!!!!!

WALA KANG GINAWA KUNDI MAGTATATALAK SA SENADO!!!!!!!!!!!!!!!!!

MINSAN BAGO TAYONG MAGSALITA AY MAG-ISIP-ISIP MUNA TAYO!!!!!!!!!

ISIPIN MUNA NATIN ANG MGA SASABIHIN NATIN!!!!!!!

KAYONG MGA MAMBABATAS DIYAN,

HINDI KAYO NAG-ISIP BAGO NINYO IPINASA SA KONGRESO ANG RH BILL!!!!!!!!!!!!

HINDI NINYO INISIP KUNG ANO ANG MAIDUDULOT NITO SA MGA KABABAIHAN!!!!!!!!!!

HINDI NINYO INISIP KUNG ANO ANG MANGYAYARI SA BUONG MUNDO AT MAGING SA MGA SUSUNOD NA HENERASYON!!!!!!!!!!

BUKSAN NATIN ANG ATING MGA ISIPAN AT ALAMIN KUNG ANO ANG TAMA AT MALI,

KUNG ANO ANG MAKAKABUTI AT MAKAKASAMA.

Kaya alam ninyo ang mga taong iyan, 

KAHIT NAGKASALA PA SILA SA DIYOS,

KAHIT NILABAG NILA ANG TURO NG SIMBAHAN AY HINDI AKO GALIT SA PAGKATAO NILA,

GALIT AKO SA GINAWA NILA KUNG BAKIT HINDI NILA PINAKINGGAN ANG SIMBAHAN!

NATURINGAN PA SILANG MGA KATOLIKO AT NAG-ARAL PA SA MGA KILALANG KATOLIKONG PAMANTASAN PERO HINDI NILA GINAGAMPANAN ANG PAGIGING KATOLIKO NILA!!!!!!!!!!!!

HINDI NILA IPINAGLABAN KUNG ANO ANG ITINURO NG SIMBAHAN SA KANILA!!!!!!!!!!!

Ang turo ng simbahan ay hindi pa rin nagbabago, mula pa sa panahon ni Kristo hanggang sa panahon natin ngayon ay ITO pa rin ang pinanghahawakan natin – ang mga KATURUAN NI KRISTO.

Ang TURO NI KRISTO ay kung ANO ANG TAMA AT MALI, kung ANO ANG MAKAKABUTI AT MAKAKASAMA. At isa sa mga pinakamahalagang itinuro niya sa atin ay ang MAGMAHAL NG KAPWA at PATAWARIN ANG MGA NAGKASALA.

KAHIT NAGKASALA PA ANG MGA PULITIKONG NAGSULONG SA RH LAW AY MAHALIN PA RIN SILA.

KAYA NGA SI HESUS AY IPINAKO SA KRUS DAHIL SA KASALANAN NG MUNDO!!!!!!!!!!

DAHIL SA KATIGASAN NG ULO NG MGA TAO NA GUSTONG IPASA ANG RH LAW AT SUWAYIN ANG UTOS NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!

INALAY NI HESUS ANG KANYANG BUHAY SA KRUS AY PARA PATAWARIN TAYO NG AMA AT PATAWARIN ANG MGA PULITIKONG LUMABAG SA TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!!

Sa mga oras na ito tayo ngayon ay manalangin at ipagdasal natin sila sa harapan ng ating Panginoong nakabayubay sa krus;

“PANGINOON, PATAWARIN MO SILA SAPAGKAT HINDI NILA ALAM ANG KANILANG MGA GINAGAWA.”

PANALANGIN

Panginoon, mahabag ka sa akin na isang hamak na makasalanan. Madalas na ako ay naging karapat-dapat sa pahirap ng impyerno dahil sa aking mga pagkakasala. Ikaw oh Panginoon ng langit, ang siyang nagligtas sa akin sa kahirapang ito. Tulungan mo akong hubugin ko ang aking buhay sa iyong halimbawa. Tulungan mo akong tumulad sa iyo. Bayaan mong ako ay maging tapat sa iyo, hindi lamang sa mga kaaya-ayang bagay sa buhay kundi sa mga panahong lubhang mahirap ang sumunod sa iyo. Kung dumadalangin ako sa iyo na patawarin mo ang aking mga kasalanan ay bigyan mo naman ako ng lakas ng loob na mapatawad ang sinumang nagkakasala sa akin.

Loobin mo nawang ako ay manatiling malakas ang loob at tunay na kristyano. Bayaan mong ikasiya nang loob ko ang kaganapan ng iyong patakaran sa pagpapatawad, “Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa!”

2. “NGAYON DIN AY ISASAMA KITA SA PARAISO.” (Luke 23: 43)

 

 May isa akong nabasang magazine tungkol sa isang taong dating naging born again. Ang taong ito ay minsan nang nalihis ang kanyang landas, naghahanap siya ng kasagutan tungkol sa mga katanungan niya sa buhay at lalung-lalo na tungkol sa pananampalataya. Akala niya ay makikita niya ang kasagutan tungkol sa pananampalataya sa paglipat niya sa ibang relihiyon. Ilang taon din siyang nanatili sa ibang relihiyon, matapos ang ilang taon at naliwanagan na ang kanyang isipan ay umalis na siya sa ibang relihiyon at bumalik sa pagiging katoliko. Nung siya ay bumalik sa pagiging katoliko ay natuto siyang mag-aral ng bibliya at ngayon ay siya na ang nagtatanggol sa pananampalatayang katoliko. Ngayon ay siya na ang nagbibigay ng paghuhubog sa mga taong uhaw sa pananampalatayang katoliko.

Minsan sa buhay natin tayo rin ay naliligaw ng landas. 

NALILIGAW TAYO NG LANDAS AY SAPAGKAT NAGIGING BULAG TAYO SA KATOTOHANAN.

Halimbawa na lang, ang mga MAMBABATAS NA IYAN, IPINASA NILA ANG RH LAW!!!!!!

NGAYON GUSTO PA NILANG ISULONG ANG DIVORCE!!!!!!!!

EUTHANASIA!!!!!!!!!!!!!!

SAME SEX MARRIAGE!!!!!!!!!!!!!!

ANG MGA BATAS NA ISINUSULONG NILA AY LABAG SA KALOOBAN NG DIYOS!!!!!!!!!!!

LABAG SA UTOS NI KRISTO AT TURO NG SIMBAHAN!!!!!!!!!!!

ANO ANG MGA ISINUSULONG NILANG BATAS?!!!!!!!!

PAGWASAK NG PAMILYA!!!!!!!!!

MERCY KILLING!!!!!!!!!!

KAPAG AYAW MO NANG MAG-ALAGA NG ISANG MAYSAKIT AY PAPATAYIN MO NA LANG!!!!!!!

WALA KANG KARAPATAN NA TAPUSIN ANG BUHAY NG ISANG TAO!!!!!!!!!!!!

ANG DIYOS LANG ANG MAY KARAPATANG BUMAWI SA BUHAY NATIN!!!!!!!!!!

MAY MGA GRUPO DIYAN NG MGA BAKLA AT TOMBOY NA GUSTO ANG MAN TO MAN MARRIAGE!!!!!!!!!!!

WOMAN TO WOMAN MARRIAGE!!!!!!!!!!!!

HINDI PWEDE MANGYARI ANG MGA INIISIP NINYO!!!!!!!!!!

HINDI PWEDE MAG-ASAWA ANG LALAKI SA LALAKI AT BABAE SA BABAE!!!!!!!!!!!!

ANG LALAKI AY WALANG MATRES!!!!!!!!

ANG BABAE AY MAY MATRES PERO PAANO MABUBUNTIS ANG BABAE KUNG WALANG MAGTUTUSOK SA KANYA AT PAREHONG KASARIAN PA ANG KINAKASAMA NIYA!!!!!!!!!!

DALAWANG URI NG TAO LANG ANG NILIKHA NG DIYOS;

ANG LALAKI AT BABAE.

SILA AY PINAGSAMA NG DIYOS PARA BUMUO NG PAMILYA AT DUMAMI PA ANG MGA TAO SA BUONG MUNDO.

ANG PAGIGING BAKLA AT TOMBOY AY KASALANAN IYAN SA DIYOS!!!!!!!!!!!

NGAYON PA LANG AY SINUSUNOG NA KAYO SA IMPIYERNO!!!!!!!!!!!!

KUNG HINDI PA KAYO MAGBABAGO AT MAGPAPAKATOTOO SA SARILI NINYO AY DOON KAYO PUPULUTIN SA IMPIYERNO!!!!!

HABANG MAY PAGKAKATAON PA AY MAGBAGO NA KAYO AT MAGPAKATOTOO NA KAYO SA SARILI NINYO.

Hindi lamang sa isyu ng pulitika at lipunan ang pag-uusapan natin ngayon, pag-uusapan din natin ang tungkol sa pananampalataya.

MARAMI DIYAN AY MGA MARURUNONG KUNO SA BIBLIYA!!!!

SA SOBRANG DUNONG NILA SA BIBLIYA AY GUMAGAWA SILA NG SARILING INTERPRETASYON!!!!!!

ANG IBA AY DINADAGDAG-BAWAS PA ANG BIBLIYA PARA MAPAIKOT NILA ANG MGA TAO!!!!!!!

KAYA MARAMI SA MGA KAPATID NATING KATOLIKO AY LUMILIPAT NG IBANG RELIHIYON DAHIL SA PANG-AAKIT NG IBANG SEKTA!!!!!

AT THE SAME TIME, ANG MGA KAPATID NATING KATOLIKO AY WALANG PINANGHAHAWAKAN TUNGKOL SA ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO.

IMPORTANTE NA TAYO AY NAG-AARAL NG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO PARA HINDI TAYO MAHILA NG IBANG RELIHIYON AT MAAKIT NATIN SILA NA BUMALIK SA PAGIGING KATOLIKO.

Kaya nga may isang kurso na tinatawag na APOLOGETICS, ito ay pag-aaral tungkol sa PAGTATANGGOL SA ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. Dito ay binibigyang ng pagkakataon na makipag-dayalogo sa pagitan ng katoliko at mga ibang relihiyon. Kaya nga may mga ilang parokya lalo na sa isang Diocese with the permission of the local bishop ay nagkakaroon ng tinatawag na INTER-FAITH DIALOGUE. Ang layunin nito ay magkaisa ang simbahan.

EH GRASYA NG DIYOS KUNG ANG NASA IBANG RELIHIYON AY MAGING KATOLIKO.

Ito ang misyon natin bilang mga katoliko, ang AKAYIN ANG MGA TAO NA LUMAPIT SA DIYOS at MAGBALIK-LOOB SA DIYOS.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong panginoon, ang buong habag mong pagpapatawad sa naghihingalong magnanakaw ay siya kong pag-asa. Lubhang higit ang kailangan kong panawagan sa iyo na gaya ng magnanakaw na ibinitin sa krus sa piling mo! Mahabag ka sa akin, mahal kong hesus at maging dapat nawa ako sa iyong biyaya. Bayaan mong lagi akong mabuhay sa taglay ang taimtim na pag-asa sa langit.

Bayaan mong magtiwala ako sa iyo nang walang pasubali, umasa sa iyo at mabuhay para lamang sa iyo! Bayaan mong manatili sa akin ang damdamin ng pagtitika na sinasambit nang nagsisising magnanakaw at loobin mo nawang ulit-ulitin ko sa aking banig ng kamatayan ang nagpapahimakus na kahilingan ng magnanakaw, “Panginoon, alalahanin mo ako!”

3. “GINANG, NARITO ANG IYONG ANAK. ANAK, NARITO ANG IYONG INA.” (John 19:26 – 27)

  SINO SA INYO ANG NAKAKATANGGAP NG REGALO?

So lahat tayo ay nakakatanggap ng regalo.

Masarap ang pakiramdam kapag may nagbibigay sa atin ng regalo. Sa araw na ito ng Biyernes Santo, si Hesus ay may ibinigay sa atin na regalo bago siya nalagutan ng hininga. Ang regalong ito ay walang iba kundi si Maria. Ibinigay ni Hesus sa atin si Maria ay para magkaroon tayo ng huwaran sa ating pananampalataya, ibinigay sa atin si Maria ay para samahan tayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya.

Sa ating buhay ngayon ay patuloy tayong dumaranas ng mga pagsubok. Minsan sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa ting buhay ay pinaghihinaan tayo ng loob.

HINDI NATIN ALAM KUNG ANO ANG GAGAWIN NATIN,

SAAN BA TAYO PUPUNTA?!

DAHIL SA MGA PAGSUBOK NA ITO TAYO AY NALILIGAW NG LANDAS.

Kaya niloob ng Panginoon na ibigay sa atin si Maria ay para tulungan tayo na magkaroon ng direksyon ang ating buhay at ipaalala sa atin na may diyos na nagmamahal at gumagabay  sa atin. Kaya nga si Maria ay patuloy nagpapakita sa iba’t-ibang lugar para ipaalala sa atin na TAYO AY MAGSISI SA KASALANAN AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS, patuloy na ginagabayan ni Maria ang ating simbahan, lalo na ang INANG SIMBAHAN.

MARAMING PROBLEMA ANG HINAHARAP NG ATING SIMBAHAN NGAYON,

MARAMING MGA ISYU NA NANGYAYARI NGAYON KUNG SAAN AY APEKTADO ANG SIMBAHAN.

AT ISA SA MGA HINAHARAP NGAYON NG SIMBAHAN AY ANG PAKIKIPAGLABAN SA KATOTOHANAN AT PAGTUTUWID SA MALING PANANAW NG IBANG TAO!!!!!!!!!!!!!!

ANG TUNGKULIN NG SIMBAHAN AY GABAYAN ANG BUONG MUNDO,

AKAYIN ANG BUONG MUNDO SA TAMANG LANDAS AT ITURO KUNG ANO ANG TAMA AT MALI!!!!!!

Sa kabila ng mga isyung hinaharap ng simbahan at ibinabato sa simbahan ay nananatili pa rin MATATAG ang ating SIMBAHANG KATOLIKO.

ANG NAGPAPATIBAY SA PUNDASYON NG ATING SIMBAHAN AY WALANG IBA KUNDI SI MARIA.

Si Maria ay kasama natin ngayon, 

ibinigay siya sa atin ni Hesus upang maging INA NG SIMBAHAN at INA NG PANANAMPALATAYA.

Kung babalikan natin ang kasaysayan ng LA NAVAL DE MANILA ay sinamahan tayo ni MARIA para IPAGTANGGOL ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO DITO SA PILIPINAS.

Dahil sa tulong ni MARIA, ang milagrosang imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL doon sa SANTO DOMINGO CHURCH ay NAPANATILI ANG SIMBAHANG KATOLIKO DITO SA PILIPINAS AT HINDI TAYO PINABAYAAN NA SAKUPIN NG MGA OLANDES PARA IPALAGANAP ANG KANILANG PANANAMPALATAYANG PROTESTANTE.

WE ARE UNDER THE MATERNAL PROTECTION OF THE MIRACULOUS IMAGE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY.

HINDI TAYO PABABAYAAN NI MARIA AT TULOY PA RIN ANG ATING PAGTATANGGOL SA SIMBAHANG KATOLIKO AT PAKIKIPAGLABAN SA KASAMAAN.

Si Maria ay kasama natin sa paglalakbay sa ating pananampalataya.

KASAMA NATIN SI MARIA AT KAILANMAN AY HINDI TAYO PABABAYAAN NI MARIA.  

PANALANGIN

Maria, kabanal-banalang ina ng Dalamhati, pakundangan sa kapighatiang iyong dinanas sa paanan ng krus sa loob ng 3 oras ng paghihirap ni Hesus, ay loobin mo nawang saklolohan kaming lahat na mga anak mo sa kalungkutan, sa aming huling paghihirap. Tulungan mo kami nang sa paglisan namin sa himlayan ng kamatayan ay sumapit kami sa mga banal na kaligayahan ng langit.

O Amang nasa langit, na nagbigay sa amin kay Hesus upang maging kapatid namin at kay Maria upang maging ina namin, loobin mo nawang sa karapatan at halimbawa ng iyong anak na ipinako sa krus ay mamalagi kaming ligtas sa loob ng yakap ni Maria na malapit sa kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan rin ni Hesukristong aming Panginoon AMEN

4. “DIYOS KO, DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAAN?” (MarK 15:34)

 Marami tayong mga pinagdadaanang pagsubok sa buhay.

ANU-ANO ANG MGA PAGSUBOK NA IYON?

NAWALAN KA NG TRABAHO,

NAMATAYAN KA NG MAHAL MO SA BUHAY,

BUMAGSAK KA SA EXAM,

MAY MALUBHA KANG KARAMDAMAN,

NAWALAN KA NG BAHAY AT MARAMI PANG IBA.

Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan na pagsubok sa buhay. 

Kahit ako ay may pagsubok din sa aking buhay, at isa sa mga pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon ay ang HINDI NANGYARI ANG AKING KAGUSTUHAN!

Sa madaling salita ay NABULILYASO ANG MGA PLANO KO SA BUHAY!

Sa panahong ito ng mga pagsubok na nararanasan ko ngayon ay tinatanong ko ang Panginoon;

“BAKIT MO PO AKO PINABAYAAN?!

ANO BA ANG PAGKUKULANG KO?!

GINAWA KO NA LAHAT PARA MAKUHA AT MAABOT KO ANG PANGARAP NA IYON!”

Madalas ay ito ang mga lumalabas sa ating bibig kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kamakailan lang ay naipasa na sa kongreso at senado ang Reproductive Health Bill at ngayon ay isa nang ganap na batas na tinatawag na REPRODUCTIVE HEALTH LAW!!!!!

MARAHIL AY TINATANONG DIN NATIN IYAN SA PANGINOON KUNG BAKIT NANGYARI ANG KAGUSTUHAN NG DEMONYO?!!!!!

BAKIT NANGYARI ANG PAGPAPASA NG BATAS SA RH LAW?!!!!!!!!!!!

HALOS ANG ILANG MGA KATOLIKOPhoto is loading AY NAGDASAL AT PUMUNTA SA BATASAN AT SENADO PARA TUTULAN ANGPhoto is loading BATAS NA ITO!!!!!!!!!!!!!!!!

ITO ANG PINAKAMALAKING PAGSUBOK NA HINAHARAP NGAYON NG ATING SIMBAHAN KUNG PAANO NATIN LALABANAN ANG KASAMAAN DITO SA MUNDO AT PALIWANAGIN ANG ISIPAN NG MGA KAMPON NG KADILIMAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KAHIT ANG MUNDO NATIN NGAYON AY PUNUNG-PUNO NG MGA PAGSUBOK AT KABIGUAN SA BUHAY AY NANDITO PA RIN ANG DIYOS.

KUNG ANG DIYOS AY NARIRITO AT KASAMA NATIN, BAKIT NANGYAYARI ANG MGA PAGSUBOK AT KABIGUAN SA BUHAY?

Sabi nga ng isang Pari;

“ANG PAGSUBOK AY HALIK NG PANGINOON. BINIBIGYAN TAYO NG PAGSUBOK AY SAPAGKAT MAHAL NIYA TAYO AT TINITIGNAN DITO KUNG HANGGANG SAAN ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.”

KUNG TAYO AY MAY PANANAMPALATAYA SA DIYOS AY MALALAMPASAN NATIN ANG MGA PAGSUBOK NA IYAN.

Tayong lahat ngayon ay patuloy na humihiling sa panginoon na sana ay malampasan natin ang mga pagsubok na ito at dumating na sa ating buhay ang biyaya ng diyos.

PANALANGIN

Minamahal kong Hesus, doon sa kalbaryo ay naranasan mo ang kasukdulan ng pangungulila. Pinagtiisan mo rin yaong kakila-kilabot na pahirap na sasapit lamang doon sa mga lumalayo sa kasamahan ng diyos. Ngayon ay isinasamo ko sa iyo, diyos kong mananakop, na ako ay iyong tulungang manatili sa iyong pag-ibig, laging tapat sa iyo, laging taimtim at malakas ang loob sa pagsunod sa iyo. Loobin mo nawang ako ay maging dapat sa iyo, loobin mo nawang ako ay tumanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya at laging mangambang baka maiwala ko ang pakikipag-kaibigan sa iyo. Itanim mo nang malalim sa aking puso ang aral na ang pinakamabigat na parusa na maaaring dumating sa akin dito sa buhay na ito ay ang mawalay sa iyo at sa walang hanggan ay ang marinig sa iyong mga labi ang mga pangungusap na, lumayo ka sa akin at humayo sa apoy na walang hanggan.

5. “AKO’Y NAUUHAW.” (John 19:28)

 Ang Simbahan natin ngayon ay patuloy na nagsisikap na magbigay ng paghuhubog sa mga tao. Hinuhubog ng simbahan ang mga tao ay para PABUSUGIN ANG MGA TAO SA PANANAMPALATAYA. Marami sa atin ngayon ay nauuhaw, ang pagkauhaw ay hindi lamang sa tubig kundi sa pananampalataya. Patuloy nating hinahanap ang katotohanan tungkol sa pananampalatayang katoliko.

ANG PAG-AARAL AY HINDI LAMANG NAGTATAPOS SA CLASSROOM KUNDI ITO AY PANG HABANG-BUHAY.

HABANG NABUBUHAY TAYO AY NAG-AARAL TAYO, NAGSASALIKSIK TAYO AT LAHAT NG MGA NATUTUNAN NATIN AY IBAHAGI SA IBA PARA PAWIIN ANG KANILANG PAGKA-UHAW.

Si Hesus ay nauuhaw sa mga oras na ito,

nauuhaw siya ay sapagkat MARAMING TAO ANG TUMALIKOD SA KANYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HINDI BINIBIGYAN NG PANSIN ANG MGA TAO ANG KANYANG PAANYAYA SA ATIN!

SI HESUS AY PATULOY NA NAG-AANYAYA SA ATIN ARAW-ARAW, ORAS-ORAS AT MINU-MINUTO NA TAYO AY SUMUNOD SA KANYA,

SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS,

TUMUGON SA KANYANG TAWAG NA TAYO AY MAGING MISYONERO NG PANANAMPALATAYA.

Kaya may mga ibang lugar na hanggang ngayon ay hindi pa kilala si Hesus ay sapagkat KULANG ANG MGA MANGGAGAWA,

KULANG NA KULANG TAYO SA BOKASYON SA PAGPAPARI AT BUHAY RELIHIYOSO.

Ang mgaPari at Relihiyoso ay inaasahan na magpalaganap ng pananampalataya. Sa panahon natin ngayon ay may mga Layko na aktibo sa simbahan, sila ang katuwang ng mga pari sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ang IMPACT, ang ating dalawang pilipinong santo na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod ay parehong mga layko iyan, layko lang sila pero naging matapang sila sa pagpapahayag ng pananampalataya at masigasig sa pagtatanggol sa ating pananampalatayang katoliko, ito ang naging mitsa ng kanilang buhay, dahil sa pagtatanggol nila sa pananampalataya ay inalay nila ang kanilang buhay sa diyos.

KUNG WALANG MAGPAPAHAYAG AT MAGPAPALAGANAP NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO, PAANO PA MAKIKILALA SI HESUS SA BUONG MUNDO KUNG WALA TAYO, KUNG WALANG TUMUTUGON SA TAWAG NG DIYOS?

LAHAT TAYO AY MAY BOKASYON.

OUR VOCATION IS TO SPREAD THE WORD OF GOD AND PROCLAIM THE FAITH. 

Before we proclaim the faith, we must study first our catholic faith. Tignan ninyo ang epekto ng Second Vatican Council, nung tayo ay pumasok sa Vatican 2 ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa simbahan.

ANG SIMBAHAN AY BINUKSAN PARA SA LAHAT.

Nagkaroon na tayo ng mga Charismatic Renewal Movements, ang dami nang nagtayong mga renewal movements.

Eh ngayon ang sikat na renewal movement na halos nagkalat na sa buong mundo ay ang grupo ni Bro Bo Sanchez, ang Light of Jesus Community, sila ang nagbibigay ng Kerygma Conferences sa iba’t-ibang lugar. Ang mga Movements na ito ay AVENUE para tayo ay magpahubog sa pananampalatayang katoliko. 

Tayo ay tinatawag ng diyos para maging WATCH DOG ng ating panginoon.

ANG ASO AY MAINGAY, TAHOL NANG TAHOL SA MGA TAO.

Ito ay isa sa mga simbolo ni Santo Domingo De Guzman. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga portraits ni Santo Domingo ay may aso sa kanyang tabi.

BAKIT?

Ito ay panaginip ng kanyang ina na si Beata Juana De Aza nung dinadala pa niya sa kanyang tiyan si Santo Domingo, ang batang dinadala sa kanyang sinapupunan ay isang ASO na may KAGAT NA SULO, ibig sabihin ang kanyang anak ay MAGDADALA NG LIWANAG SA BUONG MUNDO SA PAMAMAGITAN NG PANGANGARAL NG EBANGHELYO.

Sana maging katulad tayo ni Santo Domingo De Guzman na magdadala ng liwanag sa buong mundo sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo para makilala si Hesus sa buong mundo.

IPALAGANAP NATIN ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO PARA MAPAWI ANG PAGKAUHAW NI KRISTO.

PANALANGIN

Pinakaiibig na Hesus, aking mananakop, ngayon ko lamang naunawaan ang hindi matatarok na lalim ng iyong pagmamahal sa akin. Sa isang paraan ay maari kong unawain ang hanggan ng iyong pagpapakababa sa pagkakakilala ko sa iyo na tunay na diyos, sa pagkamalas ko sa iyong pagtitiis ng gayong kakilakilabot na mga pagtungayaw, pahirap at pasakit. Tulungan mo akong maunawaan kong lalo ang mga kailangang katotohanang ito. Ako nawa ay maging tapat na lagi sa iyo, anak ng kalungkutan at ang iyong mga paghihirap nawa ang laging magpapanitili sa akin sa pagiging tapat sa iyo.

6. “NATAPOS NA.” (John 19:30)

 Sa araw-araw ng ating buhay ay maraming nagaganap, nandiyan ang kaguluhan sa Sabah. Kamakailan lang ay nagbitiw ang ating Santo Papa na si Benedict XVI at ngayon ay meron na tayong bagong santo papa sa katauhan ni Francis I. Naganap na naman ang isang pagbabago sa kasaysayan ng ating simbahang katoliko.

Sa pag-upo ng ating bagong santo papa,

ANO KAYA ANG INAASAHAN NG BUONG MUNDO SA KANYANG PAMUMUNO BILANG LIDER NG INANG SIMBAHAN?

MAY MGA PAGBABAGO KAYANG MAGAGANAP SA ATING SIMBAHAN?

Kahit sinong Santo Papa ang maupo ay laging may nagbabago. Kaya nga kapag nagdaraos ng CONCLAVE, bago ganapin ang botohan ay pinag-uusapan muna kung ANO ANG ISYU SA SIMBAHAN, ANO BA ANG PROBLEMA NG SIMBAHAN?

Kaya kapag napag-usapan na ang mga isyung ito ay dun na sila pipili kung sino ang karapat-dapat na maging susunod na santo papa. At kamakailan lang ay naganap din ang mga pagbabago sa ating liturhiya, ang mga responses ay ibinalik sa dati na isinalin sa ingles mula sa latin.

Ang Kaganapan ng Buhay ay mangyayari at matutupad kung ito ay kagustuhan ng diyos. Lahat ng mga nagaganap sa buong mundo ay plano ng diyos iyan. Dahil dito niya tinitignan ang ating pananampalataya sa diyos.

KUNG GAANO KATIBAY ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

Ang mga nagaganap sa buhay natin, maganda man o hindi ay plano pa rin iyan ng diyos.

HINDI NATIN ALAM KUNG ANO ANG KALOOBAN NG DIYOS KUNG BAKIT NANGYAYARI ANG MGA BAGAY-BAGAY SA MUNDO.

Kinakailangan ay magkaroon tayo ng DISCERNMENT at SILENCE. Sa ating pananahimik ay dun natin malalaman ang kalooban ng diyos. Hayaan natin ang Espiritu Santo na siyang kumilos sa buhay natin.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, itabi mo akong lagi sa iyo. Gawin mo akong maging karapat-dapat na lagi sa iyo. Kung saka-sakaling ako ay malayo sa iyo, ako ay ibalik mo agad nang iyong biyaya. Loobin mo nawang maging dapat kong uliting kasunod mo sa banig ng pagdurusa ang mga wikang “Natapos na.” Matapos ko nawa ang aking buhay na taglay ang gunitang nakibaka ako nang mabuting laban at nanatili sa pananampalataya. Mahal kong Hesus, kailan man ay huwag mong tulutan malayo ako sa iyo.

Gawin mo akong mamalaging tapat sa iyo. Bigyan mo ako ng biyayang makagawa ng iyong kalooban upang pagsapit ng araw na ako ay tawagin na ay maari kong sabihinng “natapos na.”

7. “AMA, SA IYONG MGA KAMAY AY IPINAGKAKATIWALA KO ANG AKING ESPIRITU.” (Luke 23:46)

 

 Ang tag line ni Kim Atienza;

“ANG BUHAY AY WEATHER-WEATHER LANG.”

Totoo po iyon, ang ating buhay ay WEATHER-WEATHER lang, pana-panahon lang ang ating buhay. Hindi natin alam kung HANGGANG SAAN at HANGGANG KAILAN ang ating BUHAY dito sa mundo. Yung mga taong nakausap at nakasama natin ngayon, hindi natin alam na baka mamaya o bukas ay wala na sila sa mundong ito.

Kamakailan lang ay namatay si Fr Gerry Tapiador, siya ay isang kilalang bible scholar at nagtatag ng St Peter Parish diyan sa Commonwealth, Quezon City, sa tabi ng Ever. Bago siya namatay ay nagmisa muna siya sa isang patay, then nagmisa siya sa kanyang parokya at nag-officiate pa ng kasal ng araw na iyon. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa bahay ng kanyang ina para kumain ng tanghalian at pagkatapos nito ay bigla na siyang inatake sa puso at tinakbo sa ospital. Ilang araw siyang na-komatose and after 3 days, siya ay namatay na.

Kapag pinag-uusapan ang kamatayan, lahat tayo ay umiiwas na pag-usapan ito. Katulad niyan, kapag may patay o habang nakaburol pa ang patay ay maraming mga pamahiin.

Halimbawa na lang;

HABANG NAKABUROL PA RAW ANG PATAY AY BAWAL MALIGO AT MAGLINIS NG LUGAR NA PINAGBUBURULAN.

ANG BAHO NA NG KATAWAN MO HINDI KA PA MALILIGO!

ANG DUMI-DUMI NA NGA NG SILID-BURULAN HINDI KA PA MAGLILINIS!

ANO ANG KINALAMAN NG MGA IYAN SA PATAY?!

EH TAPOS ETO PA, KAPAG MAY HAWAK NA ROSARYO ANG PATAY AY KAILANGAN DAW PUTULIN ANG KRUS PARA WALA DAW SUSUNOD!

PINUPUTOL NINYO ANG RELASYON NG PATAY KAY KRISTO!!!!!!!!!!!

PUTULIN MO MAN O HINDI ANG ROSARYO AY MAY SUSUNOD PA RIN SA PAMILYA MO!

HINDI KO KAYO TINATAKOT AH!

Ang sabi ko nga sa inyo kanina,

ANG BUHAY AY WEATHER-WEATHER LANG,

pana-panahon lang ang buhay natin.

HINDI NATIN HAWAK ANG SARILI NATING BUHAY,

ANG DIYOS LAMANG AY SIYANG MAY-ARI NG ATING BUHAY AT SIYA LANG ANG MAY KARAPATAN NA BAWIIN ANG BUHAY NA IPINAHIRAM NIYA SA ATIN.

ANG PAMAHIIN AY HUWAG NINYONG PANINIWALAAN,

ITO AY ISANG MALAKING KASALANAN SA DIYOS,

NAPAKABIGAT NA KASALANAN ANG GUMAWA AT MANIWALA SA PAMAHIIN.

WALA NAMAN SA BIBLIYA ANG PAMAHIIN!!!!!!!

WALANG ITINUTURO ANG SIMBAHAN TUNGKOL SA PAMAHIIN!!!!!!!!!!

Kaya alam ninyo kapag pumupunta ako sa mga patay at sinasabihan akong sumunod sa mga pamahiin ay pinagtatawanan ko na lang sila at sinesermonan ko pa sila.

HINDI NATIN MAIIWASAN ANG KAMATAYAN,

LAHAT TAYO AY DARATING SA KAMATAYAN.

Ako nga ay nalulungkot dahil may mga ilang kaibigan ako dito sa facebook ang namamatay, bata man o matanda. Halos karamihan sa mga kaibigan kong namamatay ay puro mga BATA.

ANG KAMATAYAN AY WALANG PINIPILI, BATA MAN O MATANDA, LAHAT AY NAMAMATAY.

Ang buhay natin sa mundo ay napakaikli, hindi natin alam kung HANGGANG SAAN at HANGGANG KAILAN tayo sa mundong ito. Sa simula pa lamang ng panahon ng kuwaresma, tayo ay nilalagyan ng abo sa noo at sinasabihan tayo ng ganito;

“SA LUPA KA NAGMULA AY SA LUPA KA RIN BABALIK.”

Ang paglalagay ng abo sa noo noong Miyerkules ng Abo ay paalala sa atin na TAYO AY MAMAMATAY DIN, MAMAMATAY KA DIN, MAMAMATAY TAYONG LAHAT.

WALANG PERMANENTE DITO SA MUNDO,

LAHAT AY MAWAWALA,

KAHIT ANG NASA MALACANANG AY MAWAWALA DIN IYAN!

YANG MGA NASA SENADO AT KONGRESO NA NAGSULONG SA RH LAW AY MAMAMATAY DIN IYAN!

Ang BUHAY ay HINDI PERMANENTE dito sa mundo.

ANG BUHAY NATIN AY NAKALAAN SA LANGIT.

Kaya nga pinaghahandaan natin ang kamatayan.

HINDI TAYO BASTA KUKUNIN NG DIYOS KUNG HINDI PA TAYO HANDA SA KAMATAYAN.

ANO BA ANG PAGHAHANDA NATIN SA KAMATAYAN?

Ang PAGSISISI SA KASALANAN at PAGBABALIK-LOOB SA DIYOS.

Sabi nga ni Fr Eric Adoviso, Parish Priest ng Holy Trinity diyan sa Balic-balic, Sampaloc, Manila;

“SA ARAW-ARAW NG ATING BUHAY AY LAGING ITURING NA ITO NA ANG HULING ARAW NATIN.”

Ito ang paraan na paghahanda natin sa kamatayan. 

MAGING HANDA TAYO SA KAMATAYAN,

PAGHANDAAN NATIN ANG KAMATAYAN.

Ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon na TAYO AY TUMALIKOD SA KASALANAN AT MANIWALA SA SALITA NG DIYOS.

PANALANGIN

Pinakamamahal kong hesus, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit sa munti kong kakayahan ay nakuha kong kilalanin ang hirap at kalungkutan ng iyong 3 oras sa kalbaryo. Ipinangangako kong lilisanin ko ang taluktok ng golgota na taglay ang pagtitikang mananatiling malapit sa iyo sa hinaharap, lalong maalalahanin sa iyong buhay at kamatayan, lalong masigasig sa pagpapalaganap ng iyong kaharian.

Iniukit sa kaibuturan ng aking puso ang kasaysayan ng kalbaryo. Salamat sa iyong biyaya at natutuhan kong unawaing ikaw, o diyos na tao, ay nagtiis labis-labis dahil sa akin. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, hesus na aking diyos. Loobin ko nawang mawala na ang lahat kaysa maiwala ko ang iyong biyaya. Bayaan mo akong magtiis kahit isang sandali ng pahirap ng budhi dahil sa pagkakalayo sa iyo. Pamalagiin mo ako sa iyong biyaya. Panatilihin mo akong tapat sa iyo, pinakamamahal kong panginoon at mananakop.

Narinig natin ang mga Pitong Pangungusap ng ating Panginoon na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, ang panginoon ay nag-iwan sa atin ng mga pitong pangungusap. Nawa’y maisabuhay natin ang mga salita na kanyang iniwan sa atin na ibinahagi ko sa inyo ngayon at ito’y magsilbing inspirasyon sa ating pang araw-araw na buhay.

 

 

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements