WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

BLACK SATURDAY, MARCH 30, 2013.

     

PANANAMPALATAYA: PAGSASABUHAY, PAGPAPAHAYAG, PAGDIRIWANG.

PAGDIRIWANG NG PANANAMPALATAYA

 Holy Week Retreat ng Barkada Day 3, Black Saturday, March 30, 2013.

 

 Tayong mga pilipino ay mahilig sa mga pagdiriwang, mahilig tayong pumunta sa mga pagdiriwang.

ANO BA ANG IPINAGDIRIWANG NATIN?

BAKIT BA TAYO NAGDIRIWANG?

Madalas ay nagdiriwang tayo ng Birthday, Anniversary, Graduation, Binyag, Kasal, Kumpil, Fiesta, Pasko, Bagong Taon at iba pa. Kapag nagdiriwang tayo ay hindi nawawala ang pagkain. Ang Pagkain ay siyang bida sa mga pagdiriwang. Sa pamamagitan ng pagkain ay nagkakaroon ng bonding sa isa’t-isa; sa pamilya at sa magkakaibigan.

Ganun ang nangyari sa Ebanghelyo ni San Lucas 24:13-35, nakita natin ang dalawang alagad na ito na nawalan ng pag-asa nung mamatay si Hesus sa krus. Akala ng dalawang alagad na ito ay tuluyan nang nawala si Hesus. Nung sila ay naglalakad patungo sa Emmaus ay pinag-uusapan ang nangyari kay Hesus. Pero alam ninyo habang sila ay nag-uusap ay biglang lumapit si Hesus sa kanila pero hindi nila ito nakilala. Tinanong pa nga sila ni Hesus kung ano ang pinag-uusapan nila, nung narinig ni Hesus na siya pala ang pinag-uusapan ng dalawang alagad na ito ay sinabi niya ang mga ito na HANGAL!

BAKIT?

KASI HINDI NAUNAWAAN NG MGA ALAGAD NA ITO ANG MGA ITINURO NI HESUS SA KANILA.

AT IPINALIWANAG NI HESUS SA KANILA ANG NAKASULAT SA BANAL NA KASULATAN O SACRED SCRIPTURES NA ANG ANAK NG TAO AY MAGBABATA NG HIRAP, MAMATAY SA KRUS AT SA IKATLONG ARAW SIYA AY MULING MABUBUHAY.

SO NUNG IPINALIWANAG NI HESUS ANG BANAL NA KASULATANG ITO AY NABUKSAN ANG KANILANG ISIPAN.

AT HINDI LAMANG IYAN, NABUKSAN DIN ANG ISIPAN NG DALAWANG ALAGAD NA ITO NUNG KASAMA NILA SI HESUS SA HAPAG KAINAN AT HABANG SILA AY KUMAKAIN, PINAGPIRASO NI HESUS ANG TINAPAY.

Nakilala nila si Hesus sa Banal na Kasulatan at sa Pagpipiraso ng Tinapay.

Ganito ang nangyayari ngayon sa misa.

Sa Misa ay ipinagdiriwang natin ang LITURHIYA NG SALITA NG DIYOS at LITURHIYA NG EUKARISTIYA.

Sa Liturhiya ng Salita ng Diyos ay narinig natin ang tungkol kay Hesus, ang mga ginawa ni Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa, ang mga pangaral ni Hesus na siyang patuloy na itinuturo sa atin ng inang simbahan at dito natin naririnig ang mensahe ng diyos sa bawat isa sa atin.

Sa Liturhiya ng Eukaristiya ay inaalala natin ang huling hapunan ng ating panginoon, ang paghihirap at sakripisyo niya sa krus para matubos ang ating mga kasalanan.

Sa Misa ay nagkakaroon din tayo ng bonding sapagkat pinag-uusapan natin si Hesus. 

ANG MISA AY PAGDIRIWANG NG PANANAMPALATAYA SAPAGKAT IPINAPAHAYAG NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS.

SI HESUS AY NAGKATAWANG-TAO UPANG MAKIPAMUHAY KASAMA NATIN PARA TAYO AY ILIGTAS AT IBALIK SA AMA.

Naganap ang pagliligtas ng diyos sa atin nung siya ay ipinako sa krus na ating ginunita kahapon araw ng Biyernes Santo at mamayang hating-gabi ay sasalubungin naman natin ang Muling Pagkabuhay ni Hesus, ito ang SENTRO NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO, ito ang SENTRO NG PAGDIRIWANG NG ATING PANANAMPALATAYA.

KUNG HINDI MULING NABUHAY SI HESUS AY BALE WALA ANG GINAGAWA NATING RETREAT NGAYON!

BALE WALA ANG PANGANGARAL NG EBANGHELYO KUNG HINDI MULING NABUHAY SI HESUS!!!!!

WALANG PAGDIRIWANG NG MISA NGAYON KUNG HINDI MULING NABUHAY SI HESUS!!!

ANG MULING PAGKABUHAY NI HESUS AY ISANG TAGUMPAY MULA SA KAMATAYAN, ITO AY TAGUMPAY NG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO.

Sa araw na ito ng Sabado de Gloria ay atin pong pagnilayan ito sa pamamagitan ng mga tanong na iiwan ko sa inyo ngayon.

BUHAY NGA BA SI HESUS SA AKIN?

PAANO KO NARAMDAMAN NA SI HESUS AY MULING NABUHAY?

PAANO KO IPAPARAMDAM SA MUNDO NA SI HESUS AY MULING NABUHAY?

 

BLACK SATURDAY, MARCH 30, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES