WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

BUHAYIN ANG PANANAMPALATAYA.

 A Gospel Reflection on the Solemnity of the Resurrection of Our Lord, Easter Sunday, March 31, 2013.

 Tayong mga katoliko kapag tayo ay nagdiriwang ng Semana Santa ay buhay na buhay ang mga katoliko. Nandiyan ang pakikilahok natin sa mga gawain ng simbahan nitong mga nakaraang araw mula Linggo ng Palaspas hanggang kaninang madaling araw sa pagdalo ninyo sa Salubong. Nandiyan din ang pagsasagawa ninyo ng Pabasa sa inyong mga barangay, ang inyong pagpepenitensiya at pagbibisita iglesia. Lahat ng iyan ay pamamaraan ninyo para makibahagi sa paghihirap ni Kristo at maipakita ninyo ang pananampalataya sa diyos.

PAANO NATIN MAIPAPAKITA ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS?

PAANO NATIN MASASABI NA BUHAY ANG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS?

Dito sa Ebanghelyong (John 20:1-9) binasa natin ngayong araw na ito ng Linggo ng Pagkabuhay, Marso 31, 2013, nakita ni Maria Magdalena na wala na ang bangkay ni Hesus sa libingan. Ipinamalita niya ito sa mga alagad ni Hesus at sila naman ay pumunta sa libingan para makita na wala na roon ang bangkay ni Hesus. Si Maria  Magdalena ay siyang unang saksi sa muling pagkabuhay ni Hesus at siya rin ang kauna-unahang nagbalita na si Hesus ay muling nabuhay.

Ang Buhay na Pananampalataya ay ang pakikiisa natin sa muling pagkabuhay ni Hesus, ang pakikiisa natin sa muling pagkabuhay ni Hesus ay hindi lamang sa pagdalo natin sa Easter Vigil at Salubong, ang pakikiisa natin sa muling pagkabuhay ni Hesus ay ang PAGSASARIWA NATIN NG ATING MGA PANGAKO SA BINYAG, GINAGAWA AT TINUTUPAD NATIN ANG MGA PANGAKO SA BINYAG. 

ANG MGA PANGAKO NATIN SA BINYAG AY HINDI HANGGANG SALITA LAMANG!!!!!!!!!

ANG MGA PANGAKO NATIN SA BINYAG AY DAPAT NAKIKITA SA BUHAY NATIN!!!!!!!

ANG PAGTATAKWIL SA KASAMAAN,

ANG PANINIWALA AT PAGSAMBA SA DIYOS,

ANG PAGIGING TAPAT SA TURO NG SIMBAHAN AT PAKIKIISA SA KATAWANG MISTIKO NI KRISTO – ANG SIMBAHAN.

KUNG IKAW AY NANINIWALA NA SI HESUS AY MULING NABUHAY AY IPAMALITA MO SA BUONG MUNDO NA SIYA AY MULING NABUHAY.

Sa ating pagdiriwang ngayon ng Pasko ng Pagkabuhay, BUHAYIN NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO sa pamamagitan ng PAGSASABUHAY at PAGPAPAHAYAG NG EBANGHELYO, PAGSASARIWA SA PANGAKO NG BINYAG at PAGIGING TAPAT SA TURO NG SIMBAHANG KATOLIKO.

 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements