Archive for March, 2013


WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.


GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

 Katolikong Katesismo on the Commemoration of the Passion of Our Lord, Good Friday, March 29, 2013.

ANG SIMBOLO NG KRUS SA SAMBAYANANG KRISTYANO.

 

 

Ang Krus ay mahalagang simbolo sa pananampalatayang Katoliko. Ito ay tanda ng dakilang pagmamahal ng diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-alay ni Hesus ng kanyang buhay sa krus, naging paraan ito ng pagbalik ng makasalanang sangkatauhan sa kalooban ng panginoon.

Sa pamamagitan ng  krusang mga naligtas ay naging bagong likha, bagong tao at tagapagmanang kaharian ng diyos kasama si Kristo. Dahilan dito, ang krus ay naging simbolo ng buong pakikiisa kay Kristo. Ang pagpasan ng sariling krus ay nangangahulugan ng pagtalikod sa makamundong gawa at pagnanasa at ang pagiging tunay na disipulo

at isang alagad ni

Kristo.

Ang sinumang tumalikod sa krus ay hindi karapat-dapat kay kristo.

Bilang isang taga-sunod ni kristo, handa niyang talikuran ang maraming bagay hanggang sa dakilang pag-aaalay ng sarili para sa kapakanan ni Kristo at ng Mabuting Balita. Ang pagkakapako sa Krus ay isang sanlibutang kaganapang nagpapahiwatig ng buong pagliligtas ni kristo at pagpapahayag nito sa buong sanlibutan. Ito ang kabuuan o sukdulan ng pagliligtas ni Yahweh mula sa lumang tipan hanggang sa Bagong tipan. Ito ay isang panatang pagsasabuhay ng buhay ni Kristo.

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

BIYERNES SANTO.

 A Celebration of Paschal Mystery of Christ, Good Friday, March 29, 2013.

 

 

Tuwing Biyernes Santo ay ginugunita natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa Krus. Ang ating paggunita ay isang pagdiriwang ng ating kaligtasan. Bumabati sa atin ang simbahang walang gayak at ang altar na walang gamit. Pansamantalang ipinagpapaliban ang pag-aalay upang bigyan diin ang ganap na PAG-AALAY NI HESUKRISTO SA KRUS.

Ang pagdiriwang ng pagpapakasakit ng ating panginoon ay binubuo ng tatlong bahagi:

Una, ang LITURHIYA NG SALITA.

Ikalawa, ang PAGBIBIGAY-GALANG SA KRUS

at ang Ikatlo ay ang BANAL NA EUKARISTIYA.

Sa ating mga pagbasa sa BANAL NA KASULATAN ay ginugunita natin ang MISTERYO NG PASKUWA at ipinapahayag ang ating pakikiisa sa buhay ng panginoon.

Ang PANALANGIN NG BAYAN ay ang unang bahagi ng ating pagtugon sa Krus. Ito ay nagpapahayag ng ating paglapit sa krus bilang mga makasalanang nagpapakumbaba sa harap ng pinakadakilang pag-ibig.

Tayo ay dumudulog sa ama sa sandali ng tagumpay ng kanyang bugtong na anak, ang PAGBIBIGAY-GALANG SA KRUS ay ang ikalawang bahagi ng ating pagtugon.

SA KRUS AY IPINAMALAS NI HESUKRISTO ANG KANYANG DAKILANG PAG-IBIG AT TAYO AY TUMUTUGON DIN NG MAY PAG-IBIG SA KANYA.

Ang Pagbibigay-galang sa Krus ay PAGLILINGKOD SA KRUS, PAGBATA SA SARILING KRUS at PAGSUNOD KAY KRISTO.

Sa KOMUNYON ay ginagawang ganap ang kahulugan ng krus. Sa pagkamatay ni Hesukristo tayo ay nabubuhay. Sa paghahati at pagsasalu-salo sa kanyang katawan, tayo ay nagiging isang bayan.

 

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

VISITA IGLESIA.

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.


VISITA IGLESIA.

 A Journey of Faith with Jesus, Maundy Thursday, March 28, 2013.

 

 

Tuwing HUWEBES SANTO, simula sa Misa ng Huling Hapunan ng Panginoon sa takipsilim hanggang hating-gabi, tayong lahat ay sama-samang dumadalaw sa mga Simbahan para SAMBAHIN ANG MAHAL NA POONG HESUS.

SAAN SA SIMBAHAN SIYA MATATAGPUAN?

Sa TABERNAKULONG nagagayakan ng magagandang bulaklak at ng nagliliwanagang kandila at ilaw. Sa paglalakbay na ito ay madarama mo sa iyong puso ang kaligayahan dahil makikita mo kung gaano karami ng naniniwala at nagmamahal kay Hesus na siyang ating tagapagligtas.

NGUNIT SA TOTOO LANG, SIYA ANG UNANG NAGMAHAL SA ATIN.

Ang VISITA IGLESIA ay pagkilala sa MATAMIS NA PAG-IBIG NI HESUS.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesussinasamba kita, sapagkat ikaw ay diyos na dakila sa lahat. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay malapit sa lahat, lalo na sa mga tao. Pinasasalamatan kita, sapagkat ang tao’y kamukha mong marunong, makapangyarihan at mabuti.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay nananatiling diyos kahit nag-anyo kang pari at tinapay sa misa at dito sa Tabernakulo. Kahit nagmumukha kang mahirap na tao, NAGHIHIRAP NA TAO, MAHINANG TAO AT HAMAK NA TAO. Pinupuri kita sapagkat sa Misa ay ginagawa mong pagkain namin ang iyong Kamahal-mahalang Dugo. Pinasasalamatan kita, sapagkat kami ay ginagawa mong katawan mo para sa ikaliligtas ng maraming tao.

Manahan ka sa amin at ihahayag namin sa aming mga kapwa tao ang iyong dakilang pag-ibig. Mahal na Birhen, tulungan mo kaming magdala at magbigay ng katawan ni kristo.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila ang pag-ibig. Pinupuri kita, sapagkat ang pag-ibig mo ay nananatili, walang maliw, walang kupas at walang katapusan. Pinasasalamatan kita, sapagkat ikaw ay namatay sa krus para sa MAKASALANANG KATULAD KO. Ipinagtiis mo ako ng maraming hirap at pati ng kamatayan sa krus para magkamit ako ng buhay na punung-puno ng iyong buhay. Makapanatili nawa ako sa iyong pag-ibig.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikaw ay Diyos na nagliligtas at bumubuhay. Pinupuri kita at pinasasalamatan, sapagkat inibig mo ang mga taong napopoot sa iyo at binuhay mo ang mga taong pumatay sa iyo. Sana po o Diyos ng pag-ibig, sa lahat ng lugar, ANG KABUTIHAN AY LAGING MANAIG SA KASAMAAN, ANG PAG-IBIG AY MANAIG SA POOT, ANG BAGONG BUHAY AY MANAIG SA KAMATAYAN.

Salamat Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig.

O SACRAMENT MOST HOLY, O SACRAMENT DIVINE!

ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING

BE EVERY MOMENT THINE!

Mahal na Panginoong Hesus, sinasamba kita, sapagkat ikawPhoto is loading ay Diyos ko, Diyos ng lahat sa langit at dito sa lupa. Nakikita mo ang lahat at alam mo ang nilalaman ng isip at puso ng bawat tao. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay patnubay ng mga naglalakbay, kalakasan nami’t ilaw, kapahingahan nami’t hantungan pagkatapos. Pinasasalamatan kita, sapagkat ikaw ay laging maaasahan. Pati nga ang NAPAKASAMA O NAPAKAHIRAP NA TAO’Y IYONG PINAAASA SA KAGANAPAN NG BUHAY SA KAHARIAN NG DIYOS AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO. Amen.

SALAMAT PANGINOONG HESUS, SA IYONG PAG-IBIG.

MARAMING SALAMAT PO SA IYONG KATAWANG INIHAHANDOG NAMIN AT PINAGSASALUHAN SA MISA, GAYUNDIN SA SIMBAHANG IYONG KATAWAN NA PANLIGTAS MO NG MUNDO.

AVE MARIA! PINAGBUHATAN NG KATAWAN NI KRISTO.

KATABI NI KRISTONG MANUNUBOS SA KRUS NG KALBARYO AT SA BAWAT MISA, SAMAHAN MO KAMI SA ORAS NG AMING PAGSISIMBA.

AMA NAMIN, SUMASALANGIT KA.

SAMBAHIN ANG NGALAN MO.

MAPASAAMIN ANG KAHARIAN MO.

SUNDIN ANG LOOB MO DITO SA LUPA PARA NANG SA LANGIT.

BIGYAN MO KAMI NGAYON NG AMING KAKANIN SA ARAW-ARAW.

AT PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA SALA,

PARA NANG PAGPAPATAWAD NAMIN SA NAGKAKASALA SA AMIN.

AT HUWAG MO KAMING IPAHINTULOT SA TUKSO.

AT IADYA MO KAMI SA LAHAT NG MASAMA.

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

PAGLILINGKOD TUNGO SA PAGBABAGO.

 A Gospel Reflection on the Commemoration of the Last Supper of Our Lord, Maundy Thursday, March 28, 2013.

 

 

 Ngayong darating na eleksyon, SINO NA NAMAN ANG ILULUKLOK NATIN SA PUWESTO?

SINO NAMAN ANG KARAPAT-DAPAT NA IBOTO PARA MAMUNO SA ATING BANSA?

Alam na natin kung sino ang mga kakandidato sa darating na eleksyon. Nakita naman natin siguro sa telebisyon at maging sa mga campaign materials ang mukha ng mga kandidato sa eleksyon. Meron diyan mga re-electionists, meron diyan mga datihan na at meron din mga bago. Alam ninyo kapag nakikita ko ang mga mukha ng mga kandidato lalo na yung mga luma ay lagi kong itinatanong sa sarili ko,

SILA NA NAMAN, SILA-SILA PA RIN ANG TUMATAKBO SA ELEKSYON, ANO BA ANG NAGAWA NILA PARA SA ATING BANSA?

May ilan sa kanila ay may nagawa para sa ating bansa at may ilan din sa kanila ay WALANG NAGAWA PARA SA ATING BANSA. Kaya alam ninyo napakaganda ng tag line ng isang kandidato para sa Konsehal sa Sampaloc, Manila na si Anton Capistrano; “BAGO NAMAN.”

ANO ANG IBIG SABIHIN NITO?

Dapat bago na ang mga namumuno sa ating bansa, dapat bigyan ng pagkakataon ang mga bagong mukha na maglingkod sa ating bayan. Kung ang mga bagong mukha ang iluluklok natin sa puwesto sa darating na eleksyon ay magbabago ang ating bansa. Ang mga kandidatong ito ay tatakbo sa darating na eleksyon ay sapagkat nais nilang maglingkod sa bayan, gusto nilang magkaroon ng pagbabago sa ating bansa.

KUNG ANG ILULUKLOK NATIN SA PUWESTO AY MGA LUMANG MUKHA AT WALANG NAGAWA SA ATING BANSA, ANO NA LANG ANG MANGYAYARI SA BANSA NATIN?!

MAGIGING KAWAWA ANG BANSANG PILIPINAS!

WALANG MANGYAYARI SA BANSANG PILIPINAS!

Kaya maganda ang tag line ni Anton Capistrano, “BAGO NAMAN,” kailangan natin ng pagbabago sa ating bansa. 

MANGYAYARI ANG PAGBABAGO SA BANSANG PILIPINAS KUNG TAYO AY NAGLILINGKOD SA ISA’T-ISA.

Sa Ebanghelyong (John 13:1-15) binasa natin ngayong araw na ito ng Huwebes Santo, Marso 28, 2013 ay ipinakita ni Hesus ang halimbawa ng isang paglilingkod. Ang paglilingkod na ginawa ni Hesus  ay ang paghuhugas ng paa ng kanyang mga apostoles. Ginawa ni Hesus ito ay para magkaroon tayo ng halimbawa kung paano natin paglilingkuran ang bawat isa.

ANG PAGLILINGKOD AY ISANG PAGPAPAKITA NG KABABAANG-LOOB.

KUNG IKAW AY HINIRANG NA MAGLINGKOD SA BAYAN AY KINAKAILANGAN MONG BUMABA SA IYONG PEDESTAL PARA MAIABOT MO ANG IYONG KAMAY SA MGA MAHIHIRAP.

MARAMI TAYONG MGA KABABAYAN NGAYON ANG NAGHIHIRAP SA BUHAY, WALANG MAKAIN, WALANG TRABAHO AT HINDI MAKAPAG-ARAL.

SANA ITO ANG MAGING PROGRAMA NINYO KAPAG KAYO AY NAHALAL NG TAONG BAYAN AT NAILUKLOK SA PUWESTO, KUNG PAANO NINYO TUTUGUNIN ANG PANGANGAILANGAN NG TAONG BAYAN.

Tignan ninyo si Congresswoman Trisha Bonoan David ng Sampaloc, Manila, ang dami niyang mga programa para sa mga naninirahan sa Sampaloc, Manila. Nandiyan ang LIVELIHOOD PROGRAM, SCHOLARSHIP PROGRAM, FEEDING PROGRAM at IBA PA. Tinutugunan niya ang pangangailangan ng taong bayan, at dahil siya ang iniluklok ng taong bayan, ito ang ibinabalik niya sa mga tao, ANG TUPARIN ANG KANYANG MGA IPINANGAKONG PROGRAMA PARA SA MGA TAO.

Ito ang ninanais ng Panginoon para sa ating lahat na TAYO AY MAGLINGKOD SA ISA’T-ISA, TUPARIN NINYO ANG MGA PROGRAMANG IPINANGAKO NINYO SA MGA TAO at kapag nangyari ang mga bagay na ito ay MAGBABAGOANG BANSANG PILIPINAS.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

     

PANANAMPALATAYA: PAGSASABUHAY, PAGPAPAHAYAG, PAGDIRIWANG.

PAGSASABUHAY NG PANANAMPALATAYA

 Holy Week Retreat ng Barkada Day 1, Maundy Thursday, March 28, 2013.

 

 Ang mga parokya ngayon ay marami nang itinayong mga organisasyon.

ANO BA ANG ORGANISASYON?

Ito ay isang samahan para makatulong sa pag-unlad ng isang komunidad. Halimbawa sa simbahan. maraming mga organisasyon gaya ng Parish Pastoral Council, Parish Youth Ministry, Basic Ecclesial Community at iba pang mga mandated organization sa parokya.

ANO ANG LAYUNIN NG ISANG SIMBAHAN?

Ang ITAYO ANG KATAWANG MISTIKO NI KRISTO – YAN ay SIMBAHAN.

Kapag sinabing simbahan ay hindi yung gusaling batong nakatayo na gaya ng Santo Domingo Church, ang SIMBAHAN ay TAYO.

TAYO ANG BUMUBUO NG KATAWANG MISTIKO NI KRISTO AT TAYO AY KABILANG SA PAMILYA NG DIYOS.

Ang Simbahan o Parokya ay meron tinatawag na MISSION at VISION. Ang Pangarap ng Parokya ay IPALAGANAP ANG EBANGHELYO NG PANGINOON.

HINDI MATUTUPAD ANG PANGARAP NG ISANG PAROKYA KUNG ANG PARI LANG ANG KUMIKILOS.

Kaya ang pari, lalo na ang kura paroko ay bumuo ng mga samahan sa parokya para magkaroon siyang katuwang sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagtatayo ng kaharian ng diyos dito sa lupa. When we say KAHARIAN NG DIYOS ay hindi lang dun sa langit, ang kaharian ng diyos ay mararamdaman natin dito sa lupa at pwedeng mangyari ang paghahari ng diyos dito sa lupa.

PAANO MANGYAYARI IYON?

Iyan ay makikita natin sa Ebanghelyo ni San Lucas 9:11-17.

ANO ANG SINABI NI HESUS?

“KAYO ANG MAGBIGAY.”

Sinabi niya ito sa mga alagad nung sila ay nasa ilang o disyerto. Nagpapanic ang mga alagad kung paano nila pakakainin ang limang libong katao samantalang limang tinapay at dalawang isda ang meron sila. Alam ninyo sa eksenang ito ay may malaking himala ang nangyari dito, pinaghati-hati ni Hesus ang tinapay at isda para makakain ang limang libong katao. Ito ay nangyari sa huling hapunan ng atingpanginoon kasama ang kanyang mga alagad na ating ginugunita ngayong araw na ito ng Huwebes Santo. Dito itinatag ang SAKRAMENTO NG EUKARISTIYA.

ANO BA ANG EUKARISTIYA PARA SA ATIN?

Ito ay isang PASASALAMAT, PASASALAMAT AY SAPAGKAT INALAY NI HESUS ANG KANYANG BUHAY PARA SA ATIN.

SO ANO NGAYON ANG GAGAWIN NATIN?

Ang IBALIK SA DIYOS ang PAGMAMAHAL na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ng PAGBIBIGAY NG ATING PANAHON SA PAGLILINGKOD SA DIYOS AT SA KAPWA.

Kaya sa tuwing natatapos ang misa ay laging sinasabi ng Pari;

“TAPOS NA ANG MISA, HUMAYO KAYO!”

HINDI SINASABI NA HUMAYO KAYO AT MAGPARAMI,

ANG SINASABI DITO AY HUMAYO KAYO AT DALHIN ANG PAG-IBIG NI KRISTO.

Sa Misa ay nagsisimula ang ating misyon. Ito ang tungkulin natin bilang mga katoliko.

HINDI LAMANG TAYO LABAS-PASOK SA SIMBAHAN KUNDI MAGKAROON TAYO NG KAMALAYAN,

MAKISANGKOT TAYO SA MGA NANGYAYARI SA LIPUNAN,

HUWAG TAYONG MAGPIKIT-MATA SA MGA NANGYAYARI  SA KAPALIGIRAN,

WALANG KWENTA ANG PAGDALO NINYO SA MISA KUNG WALA KAYONG GINAGAWA!!!!!!!!!!!

AYAW NG PANGINOON NA WALA TAYONG GINAGAWA!!!!!!

GUSTO NG PANGINOON NA TAYO AY GUMAGAWA PARA LABANAN ANG WALANG KATARUNGAN!!!!!!!!

DITO NATIN ISINASABUHAY NGAYON ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO,

GINAGAWA NATIN ANG MGA TURO NI KRISTO,

NAGLILINGKOD TAYO,

NAGBABAHAGI TAYO NG ATING TALENTO, YAMAN AT PANAHON SA PAGLILINGKOD SA DIYOS AT SA KAPWA.

Nung tayo ay bininyagan ay tinanggap natin ang Pananampalatayang Katoliko.

FAITH IS A GIFT FROM GOD.

Tinanggap natin ang ating pananampalatayang katoliko ay HINDI PARA ITO ITAGO KUNDI INILALABAS NATIN, ISINASABUHAY NATIN ANG EBANGHELYO.

FAITH WITHOUT ACTION IS DEAD!!!!!!

ANG PAGLILINGKOD NATIN SA DIYOS AT SA KAPWA AY ISANG PAGPAPAKITA NG PAGSASABUHAY NG PANANAMPALATAYA,

ANG PAKIKILAHOK NATIN SA MGA GAWAIN NG SIMBAHAN ay isang PAGSASABUHAY NG ATING PANANAMPALATAYA.

Sa araw na ito ay ito lamang ang mga katanungang iiwan ko sa inyo at ito ay makatulong sa inyong pagninilay sa araw na ito ng Huwebes Santo.

PAANO BA TAYO TUMUTUGON SA PANGANGAILANGAN NG ATING SIMBAHAN?

PAANO BA TAYO NAKAKATULONG SA MGA GAWAIN NG SIMBAHAN?

PAANO BA NATIN ISINASABUHAY ANG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO?

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.


MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

 Katolikong Katesismo on the Commemoration of the Last Supper of Our Lord, Maundy Thursday, March 28, 2013.

SAKRAMENTO NG PAGPAPARI.

 

Ang buong Simbahan ay isang bayang Sacerdotal. Dahil sa binyag, ang LAHAT NG BINYAGAN ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Ang Paglahok na ito ay tinatawag na karaniwang pagpapari ng mga binyagan. Bukod sa pagpaparing ito at sa paglilingkod nito, ang may ibang pakikibahagi sa misyon ni kristo ay sa MINISTERYO na kaloob ng SAKRAMENTO NG ORDEN, na ang tungkulin ay MAGLINGKOD sa ngalan at bilang kinatawan ni KRISTO – ulo sa gitna ng pamayanan.

Ang PAGPAPARING MINISTERYAL ay kakaiba, sa esensya, sa pagpaparing karaniwan ng mga binyagan sapagkat nagkakaloob ng isang kapangyarihang banal ukol sa paglilingkod sa mga binyagan. Ang mga MINISTRO NA ORDENADO ay gumaganap na kanilang paglilingkod sa bayan ng diyos, sa pamamagitan ng PAGTUTURO, PAGSAMBA SA DIYOS AT SA PAMUMUNONG PASTORAL.

Mula pa noong una, ang MINISTERYO ORDENADO ay iginagawad at isinasagawa sa tatlong grado:

ANG SA MGA OBISPO,

ANG SA MGA PRESBITERO

AT SA MGA DIAKONO.

Ang mga Ministeryo na ibibigay sa ordenasyon ay hindi maaaring palitan para sa balangkas ng simbahan. Kung walang obispo, mga presbitero at mga diakono ay di maaring pag-usapan ang tungkol sa simbahan. Tinatanggap ng Obispo ang kapupunan ng sakramento ng orden na ikinasasanib niya sa Colegio Episcopal na ipinagkatiwala sa kanya.

Ang mga Obispo bilang kahalili ng mga Apostol at mga kasapi sa Colegio ay kasama sa pananagutang apostoliko at sa misyon ng buong simbahan, sa ilalim ng pamumuno ng papa, kahalili ni San Pedro.

Ang mga Presbitero ay kaisa ng mga Obispo sa karangalang sacerdotal at nasa ilalim ng mga ito sa pagtupad sa kanilang mga gawaing pastoral, tinatawag sila na matamang taga-tulong sa mga obispo, kasama ng obispo, bumubuo sila ng presbiteryo na kasama niya sa pananagutan sa diocesis. Tinatanggap nila sa obispo ang pag-aalaga ng pamayanang parokyal o ng isang partikular na tungkuling eklesyal.

Ang mga Diakono ay mga ministro ordenado para sa mga gawaing paglilingkod sa simbahan. Hindi nila tinatanggap ang pagpaparing ministerial subalit sa ordinasyon ipinagkakaloob sa kanila ang mga tungkuling mahahalaga sa ministeryo ng salita, sa pagsamba sa diyos, sa pamumunong pastoral at sa mga kawang-gawa, mga tungkulin na dapat gampanan sa ilalim ng kapangyarihang pastoral ng kanilang obispo.

Ang Sakramento ng Orden ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay kasunod ng isang panalangin konsagratoryang solemne na humihingi sa diyos para sa ordenando ng mga grasya ng espiritu santo na kailangan sa ministeryo. Nililimbag ng Ordenasyon ang isang character sacramental na DI MAPAPAWI.

IPINAGKAKALOOB NG SIMBAHAN ANG SAKRAMENTO NG ORDEN SA MGA LALAKI LAMANG NA BINYAGAN,

na ang mga katangian para sa pagtupad ng ministeryo ay karapat-dapat na kinikilala. Nauukol sa pamumuno ng simbahanang pananagutan at karapatan na tawagin ang isa upang tanggapin ang ordinasyon sa simbahang latina.

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

HOLY WEEK 2013.

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

HUWEBES SANTO.

 A Celebration of Paschal Mystery of Christ, Maundy Thursday, March 28, 2013.

 

 

ANO BA ANG PASKUWA?

 

Ang PASKUWA ay ang paggunita sa pagpapalaya sa atin ng panginoong diyos. Noong unang panahon, ang mga israelita ay minsan naging alipin sa ehipto, kinaawaan sila ng panginoong diyos, pinalaya mula sa kamay ng mga taga-ehipto at dinala sa lupang pangako. Ginawang ganap ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng paggunitang ito.

PINALAYA NIYA TAYO MULA SA PAGKAALIPIN SA KASALANAN AT KAMATAYAN,

BINIGYAN NG BAGONG BUHAY AT GINAWANG TAGAPAGMANA NG KAHARIAN NG DIYOS.

ANO PO BA ANG KAHULUGAN NG PAGHUHUGAS NG PAA?

Ang PAGHUHUGAS NG PAA ay paggunita sa halimbawa ng kababaang-loob at paglilingkod na ipinamalas at iniutos ng panginoong hesukristo sa kanyang mga alagad at sa lahat ng kanyang taga-sunod. Ito ay nangangahulugan na marapat lamang na paglingkuran natin ang bawat isa gaya ng halimbawang ipinamalas sa atin ng ating panginoong hesukristo.

ANO PO BA ANG KAHULUGAN NG PAGLILIPAT NG BANAL NA SAKRAMENTO AT PAGTATANGGAL NG MGA GAMIT SA ALTAR TUWING HUWEBES SANTO?

Ang PAGLILIPAT NG BANAL NA SAKRAMENTO ay maringal na debosyong tanda ng ATING PAKIKIISA SA PAGPAPAKASAKIT NI HESUKRISTO.

Ang PAGTATANGGAL NG MGA GAMIT SA ALTAR ay tanda ng pansamantalang pagtigil ng pag-aalay upang bigyan diin ang ganap na pag-aalay ni Hesukristo sa Krus.

 

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES


   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

HOLY WEEK 2013.

HOLY WEEK 2013.

MAUNDY THURSDAY, MARCH 28, 2013.

HUWEBES SANTO (Celebration of Paschal Mystery of Christ)

SAKRAMENTO NG PAGPAPARI (Katolikong Katesismo)

PANANAMPALATAYA: PAGSASABUHAY, PAGPAPAHAYAG AT  PAGDIRIWANG. (Holy Week Retreat ng Barkada – Day 1)

PAGLILINGKOD TUNGO SA PAGBABAGO (Gospel Reflection)

VISITA IGLESIA (Journey with Jesus)

GOOD FRIDAY, MARCH 29, 2013.

BIYERNES SANTO (Celebration of Paschal Mystery of Christ)

ANG SIMBOLO NG KRUS SA SAMBAYANANG KRISTYANO (Katolikong Katesismo)

 PANANAMPALATAYA: PAGSASABUHAY, PAGPAPAHAYAG AT  PAGDIRIWANG. (Holy Week Retreat ng Barkada – Day2)

SIETE PALABRAS 2013 (Reflection on the 7 Last Words of Jesus on the Cross)

FOR THE SAKE OF OTHERS (Gospel Reflection)

BLACK SATURDAY, MARCH 30, 2013.

SABADO DE GLORIA (Celebration of Paschal Mystery of Christ)

OUR LADY OF LOURDES (An Encounter with Mama Mary)

  PANANAMPALATAYA: PAGSASABUHAY, PAGPAPAHAYAG AT  PAGDIRIWANG. (Holy Week Retreat ng Barkada – Day 3)

PAGNINILAY SA SEMANA SANTA (Silent Meditation)

ANG TUBIG AT KANDILA SA PASKO NG PAGKABUHAY (Katolikong Katesismo)

LOVE IS IN THE AIR.

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

LOVE IS IN THE AIR.

 A Gospel Reflection on the Commemoration of the Triumphal Entry of Jesus into Jerusalem, Palm Sunday, March 24, 2013.

 

 

PAANO BA NATIN IPINAPAKITA ANG ATING PAGMAMAHAL SA KAPWA?

Halimbawa sa magkasintahan, ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsabi ng I LOVE YOU at pagbibigay ng mga Chocolates at Flowers. Sa Pamilya, ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aaruga, pagkalinga at pagtutulungan ng bawat isa. Ang Pagmamahal ay hindi lamang isang salita, ang pagmamahal ay may gawa, ang pagmamahal ay may kalakip na sakripisyo.

Sa araw na ito ng Linggo ng Palaspas, Marso 24, 2013 ay pumasok na naman tayo sa panahon ng Semana Santa. Ang Semana Santa ay pagpapakita ng pag-ibig ng diyos sa atin. Sa Ebanghelyong (Luke 22:14-23:49) binasa natin ngayon ay narinig natin ang tungkol sa pagpapasakit ng ating panginoon. Maririnig natin ulit ito sa darating na Biyernes Santo. Ang pagpapasakit at pagkamatay ng ating panginoon sa krus ay isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin.

INALAY NIYA ANG KANYANG BUHAY SA KRUS AY PARA AKUHIN ANG ATING MGA KASALANAN AT MALIGTAS TAYO SA KAPAHAMAKAN.

SI HESUS AY NAG-ALAY NG BUHAY SA KRUS PARA SA IKATUTUBOS NG ATING KASALANAN, ANO NGAYON ANG GAGAWIN NATIN?

ANG IBALIK SA DIYOS ANG PAGMAMAHAL NA IPINADAMA NIYA SA ATIN.

Sa madaling salita ay SUKLIAN NATIN ANG PANGINOON SA PAGMAMAHAL NA IBINIGAY NIYA SA ATIN.

Tayo ngayon ay nasa TAON NG PANANAMPALATAYA, ibalik natin sa panginoon ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng PAG-AARAL NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO, PAGSASABUHAY NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO at PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. 

KUNG HINDI TAYO MAG-AARAL NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AY PAANO NATIN MAIPAPAHAYAG ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS?

KUNG HINDI NATIN ISASABUHAY ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AY PAANO NATIN MARARAMDAMAN ANG PAG-IBIG NG DIYOS?

KUNG HINDI TAYO MAGPAPAHAYAG NG ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AY PAANO MAKIKILALA NG BUONG MUNDO ANG ATING PANGINOONG HESUKRISTO NA NAG-ALAY NG KANYANG BUHAY SA KRUS PARA SA ATING KALIGTASAN?!!!!!!!!

ITO ANG DAPAT NA GAWIN NATIN NGAYONG SEMANA SANTA,

ANG PAGNILAYAN ANG MGA TANONG NA IBINIGAY KO SA INYO,

ANG PAGNILAYAN TUNGKOL SA PAG-IBIG NG DIYOS SA ATIN.

HUWAG NINYONG SAMANTALAHIN ANG PANAHON NG SEMANA SANTA SA PAGPUNTA NINYO SA BORACAY AT IBA PANG MGA BEACH RESORT PARA MAGSAYA KAYONG BUONG PAMILYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ANG SEMANA SANTA AY PANAHON NG PAGNINILAY SA SALITA NG DIYOS!!!!!!!!

KAYA TUWING BIYERNES SANTO AY NAPAPANOOD AT NAPAPAKINGGAN NINYO ANG SIETE PALABRAS SA TELEBISYON NA IBINIBIGAY NG MGA PRAYLENG DOMINIKANO DOON SA SANTO DOMINGO CHURCH AY ITO ANG PAGKAKATAON NINYO PARA MARINIG AT PAKINGGAN ANG SALITA NG DIYOS.

Sana gawin natin ang Semana Santang ito na makabuluhan sa ating buhay at ibuhos natin ang ating panahon sa PAGNINILAY, PAG-AARAL, PAGSASABUHAY at PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. Dito natin maipapakita at maibabalik ang pagmamahal sa diyos.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the Commemoration of the Triumphal Entry of Jesus into Jerusalem, Palm Sunday, March 24, 2013.

LINGGO NG PALASPAS.

 

Hantungan ng ating apat na pung araw ng paglalakbay sa
panahon ng 
Kuwaresma ang tagumpay ng
pagkabuhay na maguli 
matapos ang kamatayan
sa Krus
.

Ang LINGGO NG PAGPAPAKASAKIT O
PALASPAS
 ang pinakamahalagang estasyon
patungo sa mga 
banal na araw ng kamatayan at
muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sa araw na ito
ay inaalala natin 
ang pagpasok ni Hesus sa
Jerusalem, ang lungsod ng kanyang kamatayan at
muling pagkabuhay kasama ang kanyang mga
kaibigan.

Ang ating Prusisyon sa Linggo ng Palaspas na
gaganapin sa umaga ng linggo ay isang tanda ng ating

pagsama at pagsunod kay Hesukristo  at
pakikiisa sa kanyang pagdurusa sa krus at
nakikibahagi sa kanyang pagkabuhay na maguli at
sa kanyang bagong buhay.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES