WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013.

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven. 

Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

WALANG HANGGANG KAPATAWARAN AT AWA NG DIYOS.

  A Gospel Reflection on the 2nd Sunday of Easter, April 7, 2013.

Nitong nakaraang mahal na araw, ang simbahan ay punung-puno ng mga tao. Ang mga tao ay pumupunta sa simbahan para makiisa sa paschal triduum ng ating panginoon at sa pakikiisa ng mga tao sa pagdiriwang na ito ay nagkakaroon ng pagkakataon para mangumpisal at humingi ng tawad sa diyos. Ako alam ninyo kapag panahon ng Semana Santa, ang pinakagusto kong araw para ako ay mangumpisal ay araw ng Biyernes Santo at taun-taon ako ay nangungumpisal diyan sa UST. Para sa akin, ang Biyernes Santo ay araw ng pagkamatay ng ating panginoon sa krus, ang ating mga kasalanan ay ipinako sa krus at tinubos ni Hesus ang ating mga kasalanan. Marapat lamang na tayo ay humingi ng tawad sa diyos sa mga nagawa nating mga kasalanan. Ang Diyos ay mapagpatawad at maawain. 

ANUMAN ANG KASALANANG GINAWA NATIN AY PATATAWARIN TAYO NG DIYOS KUNG TAYO AY NAGSISISI SA ATING MGA NAGAWANG KASALANAN.

Kaya itinatag ni Hesus ang Sakramento ng Kumpisal na siyang tampok dito sa Ebanghelyong (John 20:19-31) binasa natin ngayong araw na ito ng 2nd Sunday of Easter, April 7, 2013. Itinatag ni Hesus ang Sakramento ng Kumpisal ay para patawarin tayo ng Diyos. At binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na magpatawad ng kasalanan at ipinagpatuloy ito ng mga kaparian sa panahon natin ngayon. Ito ang basehan ng pagkukumpisal natin sa pari.

Sinabi ni Hesus dito;

Photo is loading“TANGGAPIN NINYO ANG ESPIRITU SANTO. ANG PATAWARIN NINYO SA KANILANG MGA KASALANAN AY PINATAWAD NA NGA; ANG HINDI NINYO PATAWARIN AY HINDI NGA PINATAWAD.”

Ang Pariay binigyan ng kapangyarihan para igawad sa atin ang kapatawaran ng diyos.

HUWAG NINYONG SABIHIN NA KAYA HINDI KAYO PUMUPUNTA SA KUMPISALAN AY DAHIL MAKASALANAN ANG PARI, TAO LANG ANG PARI!

Alam ninyo mga kapatid,

ANG PARI AY HINIRANG NG DIYOS PARA IBIGAY SA ATIN ANG KAPATAWARAN AT AWA NG DIYOS.

Kaya kapag kayo ay nangungumpisal ay naroon si Hesus sa silid-kumpisalan, pinakikinggan niya ang kasalanan mo at ibibigay niya sa iyo ang kanyang kapatawaran. Ang Pari ay instrumento ng Panginoon para ibigay sa atin ang biyaya ng diyos.

Si Hesus ay muling nabuhay at nagpakita sa mga alagad. 

SI HESUS AY MULING NABUHAY PARA IBIGAY SA ATIN ANG KAPATAWARAN NG DIYOS AT IPADAMA SA ATIN ANG AWA NG DIYOS.

Ganito ang nangyari sa mga alagad ni Hesus, nung si Hesus ay PINAHIRAPAN at HINATULANG MAMATAY,  ANG MGA ALAGAD NI HESUS AY INIWAN SIYASA ERE MALIBAN KAY JUAN. Ngayon ang mga alagad ay TAKUT NA TAKOT at NAGTATAGO SA ISANG SILID. Nung nagpakita si Hesussa kanila ay ipinadama niya ang awa at kapatawaran ng diyos.

NAAWA SI HESUS AY SAPAGKAT KULANG SA PANANAMPALATAYA ANG KANYANG MGA ALAGAD.

MADALAS TAYO RIN AY PINAGHIHINAAN NG ATING PANANAMPALATAYA SA DIYOS DAHIL SA PAGDUDUDA NATIN SA DIYOS,

PINAGDUDUDAHAN NATIN ANG KAKAYAHAN NG DIYOS!

NAGDUDUDA TAYO NA BAKA HINDI KA PATAWARIN SA IYONG MGA KASALANAN.

KAYA NGA SI HESUS AY IPINAKO AT NAMATAY SA KRUS PARA PATAWARIN ANG IYONG KASALANAN!

At ngayon, si HESUS AY MULING NABUHAY PARA SABIHIN SA INYO NA PINATAWAD NA ANG INYONG MGA KASALANAN.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

   SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:
AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

Advertisements