WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

 PRAYER FOR PRIESTS.

 

 Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen. 

  

 SHARING IN THE NET

 proudly presents

   

TAPAT NA PAG-IBIG.

A Gospel Reflection on the 3rd Sunday of Easter, April 14, 2013. 

 Tayong lahat ay naranasan nang magmahal.
Kapag nagmamahal tayo, PAANO NATIN IPINAPAKITA NA MAHAL NATIN ANG ISANG TAO?
Halimbawa, kapag ang magkasintahan o mag-asawa ay nagmamahalan sa isa’t-isa ay ibibigay nila ang kanilang sarili sa isa’t-isa.
ANG PAGMAMAHAL AY MAY KALAKIP NA SAKRIPISYO,
HANDA MONG IBIGAY ANG IYONG PANAHON SA TAONG MINAMAHAL MO.
Sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan ay MAPUPUSOK. 
HINDI KO MAINTINDIHAN KUNG BAKIT MINAMADALI ANG PAGMAMAHAL.
ANO BA ANG PAGKAKAINTINDI NINYO TUNGKOL SA PAG-IBIG?
ANG INTERPRETASYON NG MGA KABATAAN NGAYON TUNGKOL SA PAG-IBIG AY ANG PAGTATANGGAL NG SAPLOT SA KATAWAN!
MAGSISIPING SA KAMA NG ISANG GABI!
HINDI NAUUNAWAAN NG MGA KABATAAN NGAYON KUNG ANO ANG PAG-IBIG!!!!!!
AKALA NILA ANG PAG-IBIG AY NASA KAMA!!!!!
IYAN ANG MALAKING PAGKAKAMALI NATIN TUNGKOL SA PAG-IBIG.
Ang PAG-IBIG in GENERAL ay nasa SALITA AT GAWA.
KUNG ANO ANG ISINUMPA NINYO SA ALTAR NUNG KAYO AY KINASAL AY GAGAWIN NINYO,
TUTUPARIN NINYO ANG MGA SUMPA NINYO SA ISA’T-ISA,
ito ngayon ang tinatawag na TAPAT NA PAG-IBIG o PAG-IBIG NA TAPAT.
Kapag sinabing TAPAT NA PAG-IBIG, FOR BETTER OR WORSE ay MAGSASAMA PA RIN KAYO HABANG BUHAY HANGGANG KAMATAYAN.
ANG PAG-IBIG AY HINDI LANG PURO TAMIS, KUNDI MERON DIN PAIT.
Sa oras ng kagipitan at pagsubok sa buhay ay KAYO PA RIN ANG MAGSASAMA AT MAGTUTULUNGAN. DIYAN makikita kung gaano katatag ang inyong married life.
Alam ninyo may isa akong kilalang mag-asawa na parehong miyembro ng isang Marian Group. Almost 30 years na silang kasal, marami nang mga pagsubok ang dumating sa kanilang buhay mag-asawa hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila, nagsasama pa rin sila bilang mag-asawa. Dito ngayon nakikita ang tibay ng kanilang pagsasamahan, ang kanilang katapatan sa isa’t-isa. Sa kabila ng mga pait na kanilang nararanasan ay ipinakita pa rin nila ang kanilang pagmamahal sa isa’t-isa. Kapag tayo ay tinanong ng taong minamahal natin ng ganito;
“MAHAL MO BA AKO?”
PAANO NATIN MASASAGOT ANG TANONG NA ITO?
Dito sa Ebanghelyong (John 21:1-19) binasa natin ngayong araw na ito ng 3rd Sunday of Easter, April 14, 2013, si Hesus ay nagtanong kay Pedro kung “INIIBIG MO BA AKO?”
Ang sagot ni Pedro ay “OPO INIIBIG KITA!”
Madali nating sabihin na MAHAL NATIN ANG ISANG TAO PERO PAANO BA NATIN PINATUTUNAYAN NA MAHAL NATIN SIYA?!
ANO BA ANG KATIBAYAN MO PARA SABIHIN MONG MAHAL MO ANG ISANG TAO?
Kaya nga ang sabi ni Hesus ngayon dito sa Ebanghelyo;
“KUNG INIIBIG MO AKO AY PAKAININ MO ANG AKING MGA TUPA.”
Iyan ang katibayan ng pagmamahal, PAGLILINGKOD SA DIYOS AT SA KAPWA.
PAGLINGKURAN MO ANG TAONG MAHAL MO,
PAGLINGKURAN MO ANG BAYAN NG DIYOS.
Ito rin ang dahilan kung bakit tayo ay nasa simbahan,
HINDI PARA MAKITA TAYO NG IBANG TAO NA TAYO AY TAONG SIMBAHAN!
HINDI PARA MAKIPAG-CHISMISAN SA BUHAY NANG MAY BUHAY!
HINDI PARA IPAGYABANG SA MGA TAO NA IKAW AY MAY INAALAGAAN NA MGA REBULTO NG SANTO!
KAYA TAYO NASA SIMBAHAN AY PARA SUMUNOD TAYO SA PANGINOON,
SUNDIN NATIN ANG KALOOBAN NG DIYOS PARA SA ATIN.
Katulad niyan, malapit na ang eleksyon. Nangangampanya na ang mga kandidato para sa darating na eleksyon. May mga kanya-kanyang tag line ang mga kandidato para sa pagbabago ng ating bansa. At isa sa mga pinakamagandang tag line ng mga kandidato ay si Anton Capistrano, kandidato para sa konsehal sa Sampaloc, Manila.
ANO ANG TAG LINE NI ANTON CAPISTRANO?
“BAGO NAMAN.”
MAGBABAGO ANG BANSANG PILIPINAS KUNG ANG NASA PUSO NG MGA KANDIDATO AY ANG PAGLILINGKOD SA KAPWA.
KAYA KAYO KUMAKANDIDATO SA ELEKSYON AY DAHIL GUSTO NINYONG MAGKAROON NG PAGBABAGO ANG BANSANG PILIPINAS.
MAGBABAGO ANG PILIPINAS KUNG TUTULARAN NATIN ANG HALIMBAWA NI KRISTO NA NAGLINGKOD SA MGA TAO AT KUNG SUSUNDIN NATIN ANG KALOOBAN NG DIYOS.
Ang kalooban ng diyos ay ang MAGLINGKOD TAYO.
ANG PAGLILINGKOD AY ISANG PAGPAPAKITA NG PAGMAMAHAL NATIN SA DIYOS.
ANG DIYOS AY SIYANG UNANG NAGMAHAL SA ATIN SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALAY NG KANYANG SARILI SA KRUS AT ITO AY NAUULIT SA EUKARISTIYA.
Sa Eukaristiya ay inaalala natin ang dakilang pag-ibig ng diyos sa atin.
ANG MGA PAGHIHIRAP NA GINAWA NIYA PARA TAYO AY MATUBOS SA ATING MGA KASALANAN.
MARAPAT LAMANG NA IBALIK NATIN SA PANGINOON ANG PAGMAMAHAL NA IPINADAMA NIYA SA ATIN sa pamamagitan ng PAGTUGON NATIN SA KANYANG TAWAG NA TAYO AY SUMUNOD SA KANYA.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

 

Advertisements