WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.   

SHARING IN THE NET

proudly presents

 

Katolikong Katesismo on the 6th Sunday of Easter, May 5, 2013.

SINO ANG ESPIRITU SANTO?

Sa kredo ng Nicea, kinikilala natin ang Espiritu Santo bilang PANGINOONG NAGBIBIGAY-BUHAY. Ang buhay na ibinabahagi sa atin ng Espiritu ay ang buhay na banal, ang buhay ng diyos na pag-ibig. Ngayon, sa ebanghelyo ni Juan, ang Espiritu Santo ay tinatawag na PARAKLITO, sa literal na kahulugan, siyang tinawag para tumulong. Kaya ang Espiritu ang ating TAGAPAGTANGGOL, TAGATULONG, TAGAPAYO. Samakatuwid, ang buhay na pinag-aalab niya sa atin ay isang buhay na nagtataguyod, nagpapalakas at gumagabay, dahil nga dinadala niya tayo sa matalik na pakikipag-ugnay kay Hesus. Sa maraming pagkakataon, ang Espiritu ay magdadala ng ginhawa at aliw sa atin. Sa ibang pagkakataon, guguluhin niya tayo mula sa ating pagiging kampante at magpapaalala sa atin ng apoy na sadyang inihasik ni Hesus sa daigdig sa pagtawag sa atin sa pagsaksi sa karunungan at piling pagtatangi sa mga dukha. 
Ito ang pagsisisi at pagbabalik-loob mula sa ating makasalanang gawa na ninais ni Kristo at ng ating mapagmahal na ama sa langit. Subalit matutuklasan natin na ang mga ganitong nakaaaliw at nakagugulong epekto ay dalawa lamang na magkaibang patunay ng parehong buhay sa espiritu na magpapalaya, bumubuhay at bumabago. 
Ang Espiritu Santo ay hindi nilikha tulad natin, kundi tulad ng bugtong na anak na banal na nagmumula sa ama. Ipinaliwanag ni Beato Juan Pablo II; 
“NA SA ESPIRITU SANTO, ANG MATALIK NA BUHAY NG SANTATLONG DIYOS AY NAGIGING LUBOS NA KALOOB, ISANG PAGPAPALITAN NG PAG-IBIG NA KAPWA NAGDADAMAYAN SA PAGITAN NG MGA BANAL NA PERSONA.”
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Banal na Anak at Espiritu ay ito:
ANG ESPIRITU AY KUMIKILOS BILANG HININGA NG PAG-IBIG,
HABANG ANG ANAK AY KUMIKILOS BILANG SALITA O LARAWAN NG AMA.
Kaya nga, sinasabi nating ang Espiritu Santo ang ikatlong persona ng kabanal-banalang Santatlo, iisa sa pag-iral kasama ng ama at ng anak.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

  

Advertisements