WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

 

SHARING IN THE NET

proudly presents

 SOCIAL NETWORK: PORTALS OF TRUTH AND FAITH; NEW SPACES FOR EVANGELIZATION.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Ascension of Our Lord, Sunday, May 12, 2013.

  
Ang mga tao ngayon ay babad sa internet gaya ng Facebook, Twitter at iba pang mga Websites. Ang mga tao ngayon ay babad sa internet ay sapagkat ito ang madaling paraan para makausap ang mga taong mahal natin sa buhay gaya ng pamilya at mga kaibigan na nasa malayong lugar. Sa paggamit natin ng internet ay ito ang mabilis na paraan para maiparating sa buong mundo ang lahat ng mga nais nating sabihin o ipahayag. Madalas sa panahong ito, ginagamit natin ang internet o telebisyon sa pagpapalaganap ng mga christian at moral values. Sa panahong ito ng eleksyon ay ginagamit natin ang media sa pagpapalaganap ng plataporma ng mga kandidato sa eleksyon at political advertisement ng mga kandidato para madaling makapili kung SINO ANG KARAPAT-DAPAT NA IBOTO SA ELEKSYON bukas araw ng Lunes, Mayo 13, 2013. Sa pamamagitan ng Social Media ay nalalaman natin ang mga nangyayari sa buong mundo, maging sa simbahan, sa isyu ng pulitika at lipunan.
Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Pag-akyat ni Hesus sa langit, Mayo 12, 2013 at kasabay nito ang pagdiriwang ng World Communication Sunday.
ANO ANG KINALAMAN NG PAGDIRIWANG NG ASCENSION SUNDAY SA WORLD COMMUNICATION SUNDAY?
May malaking kinalaman po ang dalawang pagdiriwang na ito. Sa Ebanghelyong (Luke 24: 46-53) binasa natin ngayon ay inutusan ni Hesus ang kanyang mga alagad na ipangaral sa buong mundo ang kapatawaran ng diyos. Sinabi niya ito nung siya ay bago umakyat sa langit.
BAKIT NIYA INUTUSAN ANG MGA ALAGAD NA IPANGARAL ANG TUNGKOL SA KAPATAWARAN NG DIYOS?
Sapagkat ay MAHAL TAYO NG DIYOS!
KAYA NGA MERON TAYONG SEMANA SANTA O PASCHAL TRIDUUM NA KUNG SAAN AY NAGANAP ANG PAGPAPASAKIT, PAGKAMATAY AT MULING PAGKABUHAY NI HESUS AY PARA PATAWARIN TAYO NG DIYOS SA ATING MGA KASALANAN AT MAGBALIK-LOOB TAYO SA KANYA SA PAMAMAGITAN NG PAGSISISI SA ATING MGA KASALANAN!
ITO ANG HINDI NAUUNAWAAN NG MGA TAO NGAYON!!!!!!!
AKALA NILA KOMOT IPINAKO NA SI HESUS SA KRUS AY LIGTAS NA TAYO!
OO LIGTAS NA TAYO SA KASALANAN!
INILIGTAS NA TAYO NI HESUS SA KASALANAN!
KAHIT INILIGTAS NA TAYO NI HESUS SA KASALANAN AY DAPAT MAY GINAGAWA PA RIN TAYO!!!!!!
ANO ANG DAPAT NATING GAWIN?!
ANG IBALIK SA DIYOS ANG PAGMAMAHAL NA IPINADAMA NIYA SA ATIN.
MAIBABALIK NATIN ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGANGARAL NG EBANGHELYO TUNGKOL SA ATING PANGINOON AT PAGHIHIKAYAT SA MGA TAO NA MAGBALIK-LOOB SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGSISISI SA KASALANAN.
Ito ang paraan para tayo ay makatulong sa kaligtasan ng mundo, ang IPAKILALA SI HESUS.
KAYA NAPAPANAHON DIN NA TAYO AY GUMAMIT NG SOCIAL MEDIA PARA MAKILALA NG MUNDO SI HESUS AT MAUNAWAAN NG BUONG MUNDO ANG KAHULUGAN NG PAGPAPASAKIT, PAGKAMATAY AT MULING PAGKABUHAY NI HESUS.
HINDI PORKET SUMASAMA KA SA PRUSISYON NG NAZARENO DIYAN SA QUIAPO AY MALILIGTAS KA NA AT BABALIK KA NA NAMAN SA GAWAING MASAMA!!!!
KAYA NGA ANG SIMBAHAN AY NAG-AAKAY SA INYO NA MAG-ARAL NG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO AT UNAWAIN ANG KAHULUGAN NG PAGLILIGTAS NG DIYOS SA INYO!
KAYONG MGA NAMAMASAN SA NAZARENO AY DAPAT KAYO ANG MAG-AAKAY SA MGA TAO NA MAGSISI SA KASALANAN, IWANAN NA ANG KASALANAN AT MAGBALIK-LOOB SA DIYOS!
KAYO DAPAT ANG MAGING MABUTING HALIMBAWA SA PAGSUNOD SA PANGINOON,
INUUTUSAN TAYO NG PANGINOON NA IPANGARAL ANG KAPATAWARAN NG DIYOS AT AKAYIN ANG MGA TAO NA MAGSISI SA KASALANAN.
Tayong mga gumagamit ng Social Media gaya ng Telebisyon, Radyo at Internet ay bigyan natin ng ESPASYO sa pangangaral ng ebanghelyo at ituro ang katesismo ng simbahang katoliko at christian and moral values.
HUWAG NINYONG ABUSUHIN ANG SOCIAL MEDIA SA PAGPAPALAGANAP NG KALASWAAN, IMMORALIDAD AT PANG-AAWAY SA MGA TAO!!!!!!!!!!!!!
BINIGYAN TAYO NG MAKABAGONG KOMUNIKASYON PARA ITO AY GAMITIN SA WASTO, IPALAGANAP ANG KATOTOHANAN AT IPAKILALA SI HESUS.
MARAMI NA TAYONG NARIRINIG SA TELEBISYON TUNGKOL SA BUHAY NG MGA ARTISTA AT PULITIKO,
EH ANG BUHAY NG ATING PANGINOON, KELAN PA KAYA MARIRINIG SA BUONG MUNDO?
UNTI-UNTI NANG NAUUBOS ANG MGA KATOLIKO SA BUONG MUNDO AT BINABALEWALA NA ANG DIYOS SA KANILANG BUHAY!!!!!!!!!!!!!!!!!
KUMILOS NA TAYO para MAIPAKILALA NA NATIN SI HESUS sa buong mundo at IPALAGANAP ANG PANANAMPALATAYANG KATOLIKO.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements