WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the 11th Sunday in Ordinary time, June 16, 2013.

SAKRAMENTO NG KASAL.


Ang Kasal ay isang natatanging sakramento sa dahilang ang bokasyon ng KASAL mismo ay isang batayang katotohanan na NAKAUGAT SA PINAKA-KATANGIANG LIKAS NG LALAKI AT BABAE, na may angking malalim na kahulugan, bago pa man ang turo ng anumang relihiyon. Natatangi rin ito sa dahilang di-tulad ng ibang sakramento na gumagamit ng mga materyal na bagay tulad ng tubig, tinapay, alak at langis. Ang PANLABAS NA TANDA ng kasal ay ang ugnayan ng pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Higit pa rito, sa  lahat ng ugnayan ng pag-ibig na pantao, walang nakahihigit sa panghabang-buhay na pagtatalaga sa lubos na ugnayan ng mag-asawa at sa pagbibigay ng kanilang sarili sa isa’t-isa.
Ang LIKAS NA KASUNDUAN ng pag-ibig ay ipinahahayag sa bibliya bilang larawan o simbolo ng ganap at tapat na pag-ibig ng diyos na may likha. Ang tao ay nilikhang lalaki at babae sa pamamagitan ng pag-ibig ng diyos. Ayon sa larawan ng diyos na pag-ibig at tinawag upang ibigin ang isa’t-isa sa pakikibahagi nila sa pag-ibig ng diyos.
Ayon nga sa Ikatlong Prepasyo para sa Misa sa pag-iisang dibdib:
“Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa paglikha mo sa tao bilang iyong kawangis ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang mailahad ang iyong dakilang pag-ibig sa tapat na pagsasama ng mag-asawa. Hindi ba’t iyong pag-ibig ang sanhi ng paglikha sa tao? Kaya’t pag-ibig mo pa rin ang mamanahin ng mga tapat sa iyo.”
 

 
 
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, 537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

  

 

Advertisements