WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

 Katolikong Katesismo on the 16th Sunday in Ordinary time, July 21, 2013.

STA MARTA.

Ang tiyak na kasaysayan tungkol kay Sta Marta ay matatagpuan sa Bagong Tipan, subalit ang iba ay batay lamang sa banal na alamat. Samantalang naglalakbay si Hesus ay pumasok sa isang maliit na bayan dalawang milya sa silangang Jerusalem na kung tawagin ay BETANYA. Siya ay tinanggap sa buhay ng isang babaeng nangangalang Marta na may isang kapatid na ang ngalan ay Maria. Samantalang si Marta ay naliligalig sa maraming gawain, siya ay lumapit at nagwika;
“PANGINOON, HINDI KA BA NABABAHALA NA ANG AKING KAPATID AY INIWAN AKONG NAGLILINGKOD NA MAG-ISA? SABIHIN MO NGA SA KANYA NA AKO AY TULUNGAN.”
Sumagot sa kanya ang Panginoon;
“MARTA, MARTA, NAGPAPAKAPAGOD KA AT NALILIGALIG SA MARAMING BAGAY. SA KATUNAYAN, ISANG BAGAY LAMANG ANG KINAKAILANGAN. PINILI NI MARIA ANG MAGALING NA BAHAGI NA HINDI AALISIN SA KANYA.”
Ipinalalagay ng mga dalubhasa na ang mga magkakapatid na sina Marta, Maria at Lazaro ay lumipat sa bayan ng Betanya mula sa lalawigan ng Galilea nang si Hesus ay nangangaral na sa lalawigan ng Judea sa katimugan ng Palestina. Ang tahanan sa Betanya ay malimit dalawin ng Panginoon kaya ito’y naging larawan ng isang tahanang kinagigiliwan ni Hesus. Ayon sa mga salaysay ng mga manunulat na karapat-dapat paniwalaan ngayon, si Marta at kanyang mga kapatid ay hindi nagpunta sa Pransya, sapagkat lumalabas na ang naging obispo sa Aix ay hindi si Lazarong kapatid nina Marta at Maria. 
Si Sta Marta ay kinikilalang pintakasi ng mga naglalaba, may otel at ng mga kusinero.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, 537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

  

 

Advertisements