WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

WITNESSING THE GOSPEL.

A Gospel Reflection on the 22nd Sunday in Ordinary time, September 1, 2013.

Ilang buwan na ang nakalilipas nang masaksihan ng buong mundo ang pagkahirang kay Pope Francis I bilang bagong Santo Papa. Nakita natin ang pagiging simple ng kanyang pamumuhay. NAGPATOTOO siya sa kanyang mga aral sa pamamagitan ng pagsasatabi ng kanyang kinaugaliang magarbong kasuotan, sumakay sa bus sa halip na sa limousine at piniling mamuhay sa pangkaraniwang tirahan at hindi sa grandiyosong papal apartment. At sa lahat ng mga naging Santo Papang napapanood ko sa telebisyon ay tanging si Pope Francis I lamang ang nakisalamuha sa masa at bumababa sa kanilang kalagayan, sa madaling salita siya ay bumababa sa pedestal para lumapit sa mga tao. Talagang nakakabigay inspirasyon ang ating Santo Papa, inalis niya ang mga security sa kanyang paligid para hayaang lumapit sa kanya ang mga tao. Dito natin nakita ang kababaang-loob ng ating Santo Papa ngayon na si Francis I, sinunod niya ang yapak ni San Francisco ng Assisi na siyang nagpatotoo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyong (Luke 14:1,7-14) binasa natin ngayong araw na ito ng 22nd Sunday in Ordinary time, September 1, 2013 ay tungkol sa kababaang-loob. 
KAPAG IKAW AY NASA PEDESTAL O TINITINGALA NG MGA TAO AY DAPAT MATUTO KA PA RIN MAGPAKUMBABA.
ANG PAGPAPAKUMBABA AY ISANG PARAAN NG PAGPAPATOTOO SA EBANGHELYO.
Gaya ng ipinapakita sa atin ngayon ni Pope Francis I, ito ay isang halimbawa ng kababaang-loob. Nakikita natin ngayon dito na ang SIMBAHAN NATIN AY BUMABABA PARA SA MGA DUKHA.
Ito ang tungkulin natin bilang isang simbahan at mananampalatayang katoliko na TAYO AY LUMAPIT SA MGA DUKHA UPANG AKAYIN NATIN SILA NA LUMAPIT SA DIYOS AT MARAMDAMAN NA SILA AY KABILANG SA PAMILYA NG DIYOS – ang SIMBAHANG KATOLIKO.

Ang paglapit natin sa mga dukha ay isang pagpapakita din ng KABABAANG-LOOB.
Kahit saan man tayo, anuman ang narating natin sa buhay ay laging umiral sa atin ang kababaang-loob. Gayundin kapag tayo ay naimbitahan sa isang handaan ay laging umiral pa rin ang kababaang-loob.
Tulad ng sinabi ni Hesus dito sa Ebanghelyo;
“KAPAG NAANYAYAHAN KA, DOON KA MAUPO SA PINAKAABANG-UPUAN SAPAGKAT PAGLAPIT NG NAG-ANYAYA SA IYO AY KANYANG SASABIHIN, KAIBIGAN, DINI KA SA KABISERA SA GAYON, NABIGYAN KA NG MALAKING KARANGALAN SA HARAPAN NG MGA PANAUHIN.”
Ganyan dapat ang attitude natin bilang mga katoliko.
LAGING UMIRAL SA ATIN ANG KABABAANG-LOOB,
KAPAG NANGIBABAW SA ATIN PARATI ANG KABABAANG-LOOB AY ITATAAS TAYO NG DIYOS.

SANTO DOMINGO CHURCH IN QUEZON CITY IS NOW ACCEPTING MASS SPONSORSHIP FOR LA NAVAL FESTIVITIES 2013.
 
 
 
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements