WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents


                                              

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013.

Katolikong Katesismo on the Solemn Enthronement of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA, Mother, Queen and Patroness of Santo Domingo Church, Quezon City, Dominican Province of the Philippines, Thursday, October 3, 2013.


BAKIT TAYO HUMIHINGI NG PANALANGIN NI MARIA?

 

Tayong mga bininyagan ay nabibilang sa Simbahan, hindi yaong gusali kundi kalipunan ng mga tao – ang PAMILYA NG DIYOS. Si MARIA at ang mga santo at santa ay kabilang din sa pamilyang ito. Sila yaong mga taong matagumpay na nakatapos ng kanilang paglalakbay dito sa lupa. At dahil sila ay ating mga kapatid, hindi sila nag-aatubiling tulungan tayo na naglalakbay pa sa lupa at ang mga kapatid nating nasa paglilinis pa sa purgatoryo, sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin at halimbawa. Kung ang mga santo at santa ay handang tumulong sa atin, mas lalo naman si MARIA, na ibinigay ni Hesus sa atin para maging atin ring ina.

Sa tuwing tayoay nagdarasal sa mga santo at santa, ito ay hindi nangangahulugang sila ay ating sinasamba. Ito ay tanda lamang ng ating pagkilala sa kanilang kabanalan na tinatawag na DULIA. Dahil si MARIA ay mas nakahihigit sa kanila ay mas nakatataas din ang pagkilala natin sa kanya at ito ay tinatawag na HYPERDULIA. At ang pinakamataas na pagkilala o LATRIA ay nauukol lamang sa Diyos na siyang ating sinasamba.


                                              

OUR LADY OF THE  ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA.

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013 sa Santo Domingo Church, Quezon City,  Oktubre 3 – 13, 2013.

Talaan ng mga gawain:

Oktubre 3, 2013 –  Pagluluklok sa IMAHEN NG BIRHEN  – 5:00 pm.

 Oktubre 4 – 12, 2013 – Misa Nobenaryo
Lunes – Sabado
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
6:00 pm
Linggo
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
4:00 – 7:00 pm (bawat oras)
Nobena
6:50 (Filipino) & 11:45 am(English)
5:30 pm (Filipino)
Oktubre 4, 5, 7, 11 & 12, 2013 – Besa Manto – 7:00 pm
Oktubre 13, 2013 – Dakilang Kapistahan ng MAHAL NA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
3:00, 5:00 & 7:00 pm

Engrandeng Prusisyon – 4:00 pm


 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements