WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents


                                              

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013.

Katolikong Katesismo on the 6th day of Novena Mass in Honor of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA, Mother, Queen and Patroness of Santo Domingo Church, Quezon City, Dominican Province of the Philippines, Wednesday, October 9, 2013.

MAARI PO BANG MAGDASAL NG ROSARYO O ANUMANG DEBOSYON HABANG NAGMIMISA?

Dapat po nating tandaan na ANG MISA ANG PINAKAMATAAS NA PARAAN NG PAGPAPAHAYAG NG ATING PANANAMPALATAYA, SAPAGKAT DITO NATIN PINAGDIRIWANG ANG PAGPAPAKASAKIT, KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY NG ATING PANGINOON NA SIYANG UGAT NG ATING KALIGTASAN. Dito natin naipapahayag ang ating PAGKAKAISA SA KAPWA AT PANGINOON sa pamamagitan ng SAMA-SAMANG PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS AT SA PAGTANGGAP NG KANYANG KATAWAN AT DUGO.

Ang ROSARYOat iba pang DEBOSYON ay maaari nating gamitin BILANG PAGHAHANDA LAMANG PARA SA BANAL NA MISA o di kaya’y bilang PANALANGIN PAGKATAPOS NG MISA,

HINDI HABANG NAGMIMISA!!!!!!!!!!

SAPAGKAT ANG MGA ITO AY HINDI NATIN ITINUTURING NA BAHAGI NG PAGDIRIWANG NG BANAL NA SALITA NG DIYOS AT EUKARISTIYA.


                                              

OUR LADY OF THE  ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA.

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG  BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013 sa Santo Domingo Church, Quezon City,  Oktubre 3 – 13, 2013.

Talaan ng mga gawain:

Oktubre 3, 2013 –  Pagluluklok sa IMAHEN NG BIRHEN  – 5:00 pm.

 Oktubre 4 – 12, 2013 – Misa Nobenaryo
Lunes – Sabado
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
6:00 pm
Linggo
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
4:00 – 7:00 pm (bawat oras)
Nobena
6:50 (Filipino) & 11:45 am(English)
5:30 pm (Filipino)
Oktubre 4, 5, 7, 11 & 12, 2013 – Besa Manto – 7:00 pm
Oktubre 13, 2013 – Dakilang Kapistahan ng MAHAL NA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
3:00, 5:00 & 7:00 pm

Engrandeng Prusisyon – 4:00 pm

 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements