WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents


                                              

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013.

A Special Coverage on the Veneration in Honor of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA, Mother, Queen and Patroness of Santo Domingo Church, Quezon City, Dominican Province of the Philippines, Saturday, October 12, 2013.

BESA MANTO; ANG MILAGRO NG LA NAVAL.

 

Taun-taon tuwing ikalawang linggo ng Oktubre ay ipinagdiriwang natin sa Santo Domingo Church sa Quezon City ang Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA.

Tuwing ipinagdiriwang natin ang kanyang dakilang kapistahan, may mga paghahanda tayong isinasagawa sa mga panahong ito bago dumating ang Dakilang araw ng Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA  sa Santo Domingo Church sa Quezon City bukas linggo ng LA NAVAL, October 13, 2013:

1. Ang PAGLULUKLOK SA IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL sa pamamagitan ng pag-akyat sa kanyang trono.

2. Ang SIYAM NA ARAW NG MISA AT NOBENA PARA SA KARANGALAN NG MILAGROSANG IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL.

3. At ang panghuli ay ang BESA MANTO.

ANO BA ANG BESA MANTO?

Ang BESA MANTO ay ginaganap tuwing ipinagdiriwang natin taun-taon ang Dakilang Kapistahan ng MILAGROSANG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL  sa Santo Domingo Church sa Quezon City lalo na sa mga araw na ginaganap ang kanyang nobenaryo. Ito ay pagbibigay-daan sa mga Deboto ng LA NAVAL na makalapit at makahalik sa MILAGROSANG IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA sa Santo Domingo Church sa Quezon City.

Ito ay pinaniniwalaan na ANG SINUMANG MAKALAPIT SA IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL, ANG MAKAHAWAK SA IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL, ANG MAKAHAWAK SA DAMIT NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL at MAKAHALIK SA MGA GAMIT NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH AY MAKAKATANGGAP NG BIYAYA MULA SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA.

ANO ANG MGA BIYAYANG IPINAGKAKALOOB SA ATIN NG MAHAL NA INA NG ROSARYO NG LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY?

Ang BIYAYA NG KAGALINGANG PISIKAL AT ESPIRITUWAL, ang ating mga PERSONAL NA KAHILINGAN.

Marami sa atin ay may mga pangangailangan sa buhay at patuloy na naghahanap ng solusyon sa mga problema at pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Sa mga estudyante na kukuha ng exam, bago kumuha ng exam ay nagdarasal muna na sana ay makapasa sa exam, ang iba diyan ay nagpapabasbas pa ng lapis na gagamitin sa exam. 

Naalala ko tuloy ilang taon na ang nakararaan ay kumuha ako ng exam para ako ay makapag-aral ng College. Bago ako kumuha ng exam ay ipinagdiwang muna ang Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL. Isa sa mga araw ng nobenaryo ay ginanap ang Besa Manto na kung saan ang imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL ay ibinaba sa kanyang trono para mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na makalapit sa kanya. 

AKO AY DEBOTO NG LA NAVAL,

SA LAHAT NG PANAHON MAY PANGANGAILANGAN MAN O WALA O KAYA NAGPAPASALAMAT SA MGA BIYAYANG NATANGGAP KO SA BUHAY,

ANG TANGING NILALAPITAN AT TAKBUHAN KO AY ANG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DITO SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY.

Bago ako kumuha ng exam ilang taon na ang nakakaraan, ako ay nagdasal sa BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL  sa Santo Domingo Church. Yung lapis na ginamit ko sa exam ay IPINAHID KO SA IMAHEN NG LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH AT AKO AY NANALANGIN NG GANITO SA HARAPAN MISMO NG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL,

“MAMA MARY – OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, ITINATAAS KO PO SA INYO NA SANA AKO PO AY MAKAPASA SA EXAM PARA AKO AY MAKAPAG-ARAL MULI LALO NA SA KOLEHIYO AT KUNG NILOLOOB PO NINYO NA AKO AY MAGING DOMINICAN PRIEST BALANG ARAW AY TATANGGAPIN KO PO ANG INYONG ALOK AT AKO PO AY TUTUGON SA TAWAG NG DIYOS.”

Matapos ang pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL  sa Santo Domingo Church ay kumuha na ako ng exam nung October 23, 2011. Habang ako ay kumukuha ng exam noon ay DAMA KO PA RIN ANG PRESENSYA NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL SA SANTO DOMINGO CHURCH NA ALAM KO AY HINDI NIYA AKO PABABAYAAN AT TUTULUNGAN NIYA AKONG MAKAPASA SA EXAM. Matapos ang aking examination day, ilang buwan akong nagdasal sa IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL  sa Santo Domingo Church hanggang dumating ang April 28, 2012, lumabas ang resulta ng aking exam sa internet.

Sa madaling salita,

SA MANIWALA KAYO AT SA HINDI,

DININIG NI MARIA – ANG REYNA NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA  SA SANTO DOMINGO CHURCH ANG AKING PANALANGIN AT AKO AY NAKAPASA SA EXAM.

HALOS MANGIYAK-NGIYAK AKO NUNG AKO AY NAKAPASA SA EXAM AT ABOT-ABOT ANG PASASALAMAT KO SA MAHAL NA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DITO SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY!

KAPAG NAKIKITA KO ANG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY,

KAPAG NAAALALA KO ANG MILAGRONG GINAWA NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL SA BUHAY KO AY NAIIYAK AKO!

NAIIYAK AKO SA TUWA AY SAPAGKAT SA PAMAMAGITAN NG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA  SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY AY NARAMDAMAN KO ANG MAKA-INANG PRESENSYA NI MARIA NA HANDA NIYANG IBIGAY ANG PANGANGAILANGAN NG MGA TAONG LUMALAPIT SA KANYA  SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY.

Sa ngayon ako ay nag-aaral diyan sa Perpetual Help College of Manila sa likod ng UST at kasalukuyang kumukuha ng AB Mass Communication. Sa aking pag-aaral ay patuloy pa rin akong ginagabayan ng BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL. Bago ako pumasok sa eskwela ay nagdarasal ako lagi ng ROSARYO sa harapan ng Milagrosang Imahen ng BIRHEN NG LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church upang basbasan ang aking pag-aaral kaya ito kahit papaano anuman ang pagsubok na pinagdadaanan ko sa aking pag-aaral ay nalalampasan ko ito at may magandang kapalit ang dumarating sa akin sa kabila ng pagpapakahirap sa aking pag-aaral dahil sa tulong ni MARIA, ang Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL, ang REYNA NG SANTO DOMINGO CHURCH. Ang pag-aaral ko ngayon ay simula ng aking pagtahak para TUMUGON SA TAWAG NG DIYOS pagdating ng takdang panahon.

ANG IMAHEN NG OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH AY TUNAY NA MILAGROSA.

Ito ang dahilan kung bakit AKO AY NANDITO SA SANTO DOMINGO CHURCH SA QUEZON CITY AY SAPAGKAT IBINABALIK KO SA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL ANG PAGMAMAHAL NA IPINADAMA NIYA SA AKIN. Kaya ganito na lamang ang pagdedebosyon ko sa LA NAVAL at pagmamahal ko sa IMAHEN NG LA NAVAL  sa Santo Domingo Church, kaya lagi ko ipinagmamalaki at ipinapahayag ko sa inyo ang tungkol sa LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church.

Dahil dito ay hinihikayat ko kayong lahat na KAYO RIN AY MAGKAROON NG DEBOSYON SA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DITO SA SANTO DOMINGO CHURCH,

KAYO RIN AY LUMAPIT SA IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH.

ANUMAN ANG PAGKATAO MO AY MAHAL KA PA RIN NG DIYOS AT SA PAMAMAGITAN NI MARIA – ANG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH AY INAAKAY NIYA TAYO NA MAKALAPIT AT MAGBALIK-LOOB SA KANYANG ANAK NA SI HESUS.

Sa pamamagitan ng IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL  sa Santo Domingo Church ay MAGKAKAROON NG LIWANAG ANG ATING BUHAY AT MAY DIREKSYON ANG ATING BUHAY. Sa paglapit at paghalik natin sa IMAHEN NG BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL  sa Santo Domingo Church ay itaas natin sa kanya ang lahat ng ating mga kahilingan at tiyak na pagkakalooban niya tayo ng mga biyaya at pagpapala mula sa diyos.

UGALIIN NATIN ANG MAG-BESA MANTO SA IMAHEN NG BIRHEN NG LA NAVAL  SA SANTO DOMINGO CHURCH SAPAGKAT MAY MILAGRO ANG LA NAVAL.

 


                                              

OUR LADY OF THE  ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA.

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013 sa Santo Domingo Church, Quezon City,  Oktubre 3 – 13, 2013.

Talaan ng mga gawain:

Oktubre 3, 2013 –  Pagluluklok sa IMAHEN NG BIRHEN  – 5:00 pm.

 Oktubre 4 – 12, 2013 – Misa Nobenaryo
Lunes – Sabado
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
6:00 pm
Linggo
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
4:00 – 7:00 pm (bawat oras)
Nobena
6:50 (Filipino) & 11:45 am(English)
5:30 pm (Filipino)
Oktubre 4, 5, 7, 11 & 12, 2013 – Besa Manto – 7:00 pm
Oktubre 13, 2013 – Dakilang Kapistahan ng MAHAL NA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
3:00, 5:00 & 7:00 pm

Engrandeng Prusisyon – 4:00 pm

 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements