WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents


                                              

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Miraculous Image of OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA, Mother, Queen and Patroness of Santo Domingo Church, Quezon City, Dominican Province of the Philippines, Sunday, October 13, 2013.

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

 

 Isa sa mga magandang biyayang dumating sa aking buhay ngayong taong ito ng 2013 ay ang nakapag-aral ako ng kolehiyo diyan sa Perpetual Help College of Manila sa kursong AB Mass Communication. Sa ilang buwan ng aking pananatili doon at sa pag-aaral sa kursong ito ay marami akong natutunan, isa sa mga natutunan ko ngayon ay kung paano akong makipag-ugnayan sa mga tao. Aminin ko sa inyo ang malaking kahinaan ko sa buhay ay ang pagiging mainit ang ulo.

Eh kapag mainit ang ulo ko ay lagi akong nagagalit DI BA?

ALAM NINYO IYAN.

Kaya ang Milagrosang Imahen ng MAHAL NA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church ay ginabayan ako kung anong kursong pag-aaralan ko. Eh talagang AB Mass Communication ang ibinigay sa akin. Sapagkat sa kursong ito ay tamang-tama para sa akin para ako ay matutong magsalita ng maayos sa mga tao lalung-lalo na sa harapan ng telebisyon at radyo. Habang ako ay nag-aaral doon ay pinagninilayan ko rin ang mga nangyari sa aking buhay, yung mga pamamaraan ko sa pagsasalita ay talagang BAGSAK  NA BAGSAK ako at nakita ko ang malaking pagkakamali sa aking buhay. Kaya ngayon sa aking pag-aaral ay unti-unting nagkakaroon na ako ng adjustment sa paraan ng aking pagsasalita lalung-lalo na itong pagbibigay ko sa inyo ng pagninilay sa Net. Paminsan-minsan ay nagiging brutal ako sa pagsasalita.

HINDI AKO NAKIKIPAG-AWAY AT GINAGAWA KO ITO AY PARA BIGYANG DIIN ANG AKING IPINAPAHAYAG AT UPANG GISINGIN ANG MGA NAWAWALANG KALULUWA.

Ang pag-aaral ko ng kursong AB Mass Communication ay isang paghahanda para ako ay maging mabuting tagapagpahayag ng Ebanghelyo lalo na sa media. Siyempre ang media ay isang pinaka-epektibong paraan upang maiparating sa buong mundo ang mensahe. Kaya ito ang malaking pasasalamat ko sa BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church na AKO AY NAKAPAG-ARAL at sa aking pag-aaral ay unti-unti niya akong hinuhubog para maging isang mabuting kristyano at mamamahayag ng mabuting balita.

Ang PAG-AARAL ay isang paraan ng PAGNINILAY.

Kapag sinabing PAGNINILAY, ito ay PAG-UNAWA at PAGPAPALAWAK NG ISIPAN. Inuunawa ang lahat ng itinuturo sa atin ng ating mga guro. Ganyan din sa ating pagdarasal ng Rosaryo. Habang tayo ay nagdarasal ng Rosaryo sa harapan ng Milagrosang Imahen ng MAHAL NA INA NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA dito sa Santo Domingo Church ay nagninilay tayo, pinagninilayan, pinag-aaralan at pinapalawak ang ating isipan sa misteryo ng buhay nina Hesus at MARIA.

Masasabi rin natin na ANG ROSARYO AY ISANG ESKWELAHAN.

BAKIT?

Sapagkat sa pagdarasal natin ng Rosaryo ay kaharap natin si MARIA,

SI MARIA AY TUMATAYO BILANG INA AT GURO NA NAGHUHUBOG AT LAGING NAGPAPAALALA SA ATIN.

PINAAALALAHANAN NIYA TAYO NA MAGDASAL NG ROSARYO, PAGNILAYAN ANG MISTERYO NG ROSARYO AT IBAHAGI ANG BUNGA NG PAGNINILAY NG ROSARYO!

Habang tayo ay nakaharap sa Milagrosang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church ay nangungusap siya  sa atin, kinakausap tayo ni MARIA.

ANG SINASABI SA ATIN NI MARIA AY SUMUNOD TAYO SA KANYANG ANAK NA SI HESUS,

TUMUGON TAYO SA TAWAG NG DIYOS NA IPAHAYAG ANG MAGANDANG BALITA.

Kaya kung titignan ninyo ang Imahen ng OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA dito sa Santo Domingo Church ay karga niya ang batang si Hesus,

ibinibigay niya sa atin si Hesus para TAYO AY SUMUNOD SA KANYA AT IPAKILALA SIYA SA BUONG MUNDO.

Sa pagdarasal natin ng Rosaryo at sa pagsama natin sa prusisyon ng Imahen ng ating MAHAL NA INA NG ROSARYO NG LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church ay hinuhubog niya tayo na maging KAWANGIS o KAMUKHA NI KRISTO. At dito ay nakikita ang pagbabago sa buhay natin at lahat ng mga ginagawa natin ay naaayon sa turo ni Kristo.

ANO BA ANG TURO NI KRISTO?

MAGMAHALAN TAYO, MAGPATAWARAN TAYO, MAGTULUNGAN TAYO, MAGLINGKOD TAYO AT MAKISANGKOT TAYO SA LIPUNAN.

Sa Ebanghelyong (Luke 1:26-38) binasa natin ngayong araw na ito ng Linggo ng Dakilang Kapistahan ng Milagrosang Imahen ng BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA, ang ina, reyna at patrona ng Santo Domingo Church, Oktubre 13, 2013. Si Maria ay nagnilay sa mensahe ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng pagbabalita ng Anghel Gabriel sa kanya. Pinagnilayan niya ang plano ng Diyos sa kanya na siya ang maging ina ni Hesus. At sa kanyang mataimtim na pakikinig ay nagbunga ang kanyang pagninilay at ibinahagi niya ito kay   Elizabeth, sa kanilang pagkikita ay ipinahayag ni Maria ang awit ng papuri sa Panginoon.

Ang Pagpapahayag ni Maria ay bunga ng kanyang pagninilay nung siya ay pinili ng Diyos na maging Ina ni Hesus. Ang Pagninilay at Pagpapahayag ni MARIA ay naaangkop sa motto ng mga Dominikano;

“CONTEMPLARE ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE.”

Ang CONTEMPLARE ay PANALANGIN, PAKIKINIG at PAGNINILAY ni MARIA, pinagnilayan niya ang plano ng Diyos para sa kanya na maging ina ni Hesus. Pinagnilayan niya ang sinabi ng anghel sa kanya. Si MARIA ay nananalangin para sa atin at itinataas niya sa Diyos ang ating mga panalangin. Ito ang dapat matutunan natin ngayon, sa ating PANALANGIN tayo ay NAKIKINIG at NAGNINILAY sa mensahe ng Diyos.

HINDI PURO TAYONG HINGI NANG HINGI SA DIYOS SO DAPAT AY MARUNONG DIN TAYONG MAKINIG AT SUMUNOD KUNG ANO ANG IPINAG-UUTOS NG DIYOS SA ATIN.

Ang CONTEMPLATA ay PAGBABAHAGI ng bunga ng PAGNINILAY ni MARIA na kanyang ibinahagi kay Elizabeth. Si MARIA ay nakikisangkot sa atin, nakikiramay siya sa ating mga paghihirap at tinutulungan niya tayo na umangat sa buhay at malampasan ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan sa buhay. Si MARIA ay patuloy na nagpapakita sa iba’t-ibang lugar upang IPARATING SA BUONG MUNDO ANG MENSAHE NG DIYOS at nagpapamalas ng mga milagro tulad ng naganap sa BATTLE OF LA NAVAL upang ipadama sa atin na HINDI TAYO PINABABAYAAN NG DIYOS AT KASAMA NATIN ANG DIYOS. Ito ang dapat nating gawin na TAYO AY MAKISANGKOT SA LIPUNAN, MAY GINAGAWA TAYO PARA SA PAGBABAGO NG ATING MUNDO, GAMITIN NATIN ANG  NATUTUNAN SA ATING PINAG-ARALAN PARA SA PAGBABAGO NG MUNDO .

ANO ANG MAGAGAWA NATIN PARA SA PAGBABAGO NG MUNDO?

MAGNILAY AT IPAHAYAG ANG MABUTING BALITA.

Ang TAGUMPAY NG LA NAVAL ay isang magandang balita para sa ating lahat na TAYO AY SINAMAHAN NI MARIA SA PAGTATANGGOL SA ATING PANANAMPALATAYANG KATOLIKO. Ito ang panawagan sa ating lahat na TAYO AY MAGPAHAYAG NG EBANGHELYO AT TAYO ANG MAGING MAGANDANG BALITA SA MGA TAO.

PAANO BA TAYO MAGIGING MAGANDANG BALITA?

Tularan natin ang halimbawa ni MARIA.

 Si MARIA ay pinili na maging INA ng Diyos at dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos  ay ibinigay sa atin ang biyaya ng Diyos. Ang Pagpapahayag ni MARIA ay isang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa na TAYO AY MAGBAGONG-BUHAY.

ANG MUNDO NATIN NGAYON AY MAGULO,

ITO ANG HAMON SA ATIN NGAYON NA IPAHAYAG ANG MAGANDANG BALITA SA KABILA NG MGA MASASAMANG BALITA NA ATING NARIRINIG NGAYON.

Ito ang paalala sa atin ngayon ni MARIA sa pagdiriwang natin ngayon ng kanyang Dakilang Kapistahan bilang REYNA NG ROSARYO NG LA NAVAL dito sa Santo Domingo Church na PAGNILAYAN at PAKINGGANG mabuti ang magandang balita at ipahayag ang magandang balita. Pakinggan at pagnilayan natin ang sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni MARIA, ang REYNA NG ROSARYO NG LA NAVAL at ipahayag natin ang sinasabi ng Diyos sa atin.


                                              

OUR LADY OF THE  ROSARY OF LA NAVAL DE MANILA.

MARIA, PAGNINILAY AT PAGPAPAHAYAG NG MAGANDANG BALITA.

LA NAVAL DE MANILA 2013 sa Santo Domingo Church, Quezon City,  Oktubre 3 – 13, 2013.

Talaan ng mga gawain:

Oktubre 3, 2013 –  Pagluluklok sa IMAHEN NG BIRHEN  – 5:00 pm.

 Oktubre 4 – 12, 2013 – Misa Nobenaryo
Lunes – Sabado
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
6:00 pm
Linggo
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
4:00 – 7:00 pm (bawat oras)
Nobena
6:50 (Filipino) & 11:45 am(English)
5:30 pm (Filipino)
Oktubre 4, 5, 7, 11 & 12, 2013 – Besa Manto – 7:00 pm
Oktubre 13, 2013 – Dakilang Kapistahan ng MAHAL NA BIRHEN NG ROSARYO NG LA NAVAL DE MANILA.
Mga Misa
5:00 am – 12:00 nn (bawat oras)
3:00, 5:00 & 7:00 pm

Engrandeng Prusisyon – 4:00 pm

 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements