WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

ANG BUHAY DITO SA LUPA AT SA LANGIT.

A Gospel Reflection on the 32nd Sunday in Ordinary time, November 10, 2013.

Ang Buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Hindi dito ang ating permanenteng tirahan, ang ating permanenteng tirahan ay doon sa langit. Kapag tayo ay namatay ay hindi nangangahulugan na ito ang katapusan ng ating buhay. Sabihin natin na ang ating katawang lupa ay namatay na ngunit ang ating kaluluwa ay humihiwalay sa katawang lupa para makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag nating kinatatakutan ang kamatayan.
BAKIT?
Sapagkat kung hindi ka mamamatay ay hindi mo makikita ang Diyos.
Ito ang maganda sa ating mga katoliko na TAYO AY NANINIWALA SA MULING PAGKABUHAY NG MGA PATAY.
NANINIWALA BA KAYO NA ANG MGA PATAY AY MULING MABUBUHAY?
YES, OF COURSE!
ITO DAPAT ANG PINANINIWALAAN NATIN DAHIL SI HESUS MISMO AY NAMATAY AT MULING NABUHAY.
EH KUNG HINDI KA NANINIWALA SA MULING PAGKABUHAY NG MGA PATAY,
ABA EH,
KAWAWA KA NAMAN!
PARA KA RIN KABILANG SA IBANG SEKTA NA HINDI NANINIWALA SA MULING PAGKABUHAY NG MGA PATAY!
Para sa kanila, ANG KAMATAYAN AY KATAPUSAN NG BUHAY!
YAN ANG MALAKING PAGKAKAMALI NILA!
 Ang  Ebanghelyong  (Luke 20:27-28) binasa natin ngayong araw na ito ng 32nd Sunday in Ordinary time, Nobyembre 10, 2013 ay tungkol sa Pagkabuhay ng mga Patay. Tinutumbok ni Hesus dito na ANO MAN ANG RELASYON NATIN DITO SA LUPA AY MAGPAPATULOY DIN SA LANGIT. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin.
KAPAG TAYO AY MULING NABUHAY SA KATAPUSAN NG MUNDO AY MATUTULAD TAYO SA MGA ANGHEL.
ANG HANGARIN NATING LAHAT AY MAKARATING SA LANGIT.
MAKAKARATING TAYO SA LANGIT KUNG TAYO AY NAMUHAY NANG MATUWID AT KALUGUD-LUGOD SA MATA NG DIYOS.
EH KUNG ANG BUHAY MO NAMAN AY PUNO NG KASALANAN, KINAMKAM MO PA ANG KABAN NG BAYAN AT HINDI KA NAGSASABI NG TOTOO AY MAPAPAHAMAK KA!
KUNG DITO SA LUPA AY NATATAKOT KANG MAGSABI NG TOTOO DAHIL MAY NAGBABANTA SA BUHAY MO!
NAKALIGTAS KA NGA SA BANTA NG IYONG BUHAY PERO MAKAKALIGTAS KA BA SA LANGIT?!
TATANUNGIN KA NI SAN PEDRO, SINU-SINO PA ANG MGA SENADOR NA NADADAWIT SA PORK BARREL SCAM?
HINDI MO PWEDENG SAGUTIN SI SAN PEDRO NA HINDI MO ALAM, WALA KANG ALAM, WALA KANG KINALAMAN!!!!!!!!!!!!
KUNG SA IBANG MGA SENADOR AY NAITAGO MO IYAN, SA LANGIT AY HINDI MO MAITATAGO IYAN!
MAGSASALITA KA RIN AT AAMININ MO RIN ANG MGA NAGAWA MONG KASALANAN AT MAGSASABI KA PA NG TOTOO KUNG SINU-SINO PA ANG MGA SANGKOT SA PORK BARREL SCAM!!!!
Kaya sabi nga ni Sen Miriam Defensor Santiago;
“KUNG HINDI KA MAGSASABI NG KATOTOHANAN AY LALO KANG MAPAPAHAMAK.”
MAS LALO KANG MAPAPAHAMAKKUNG MAGSISINUNGALING KA AT HINDI MO MAITATAGO IYAN SA DIYOS!
KAYA KUNG GUSTO NINYONG MAKARATING SA LANGIT AY MAGPAKATOTOO KAYO PARA KAYO AY PATAWARIN NG DIYOS SA INYONG MGA KASALANAN AT MAGKAROON PA KAYO NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.
Kaya importante sa atin na TAYO AY MAGSISI SA KASALANAN at MAGBALIK-LOOB SA DIYOS para makamit natin ang BUHAY NA WALANG HANGGAN.

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements