WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the 32nd Sunday in Ordinary time, November 10, 2013.

ANO ANG KAHULUGAN NG ATING MULING PAGKABUHAY, MULING PAGKABUHAY NG KATAWAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN?

 

Ang ating MULING PAGKABUHAY ay nangangahulugan ng bagong NILUWALHATING BUHAY kay Kristong muling nabuhay, hindi lamang pagpapanumbalik ng ating kasalukuyang buhay. Matibay na pinanaligan nating mga kristyano na tayong lahat ay nilikha ng Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay upang makibahagi magpakailanman sa kanyang santatluhang buhay na banal, tinubos ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay naging tagapagbigay-buhay at mga kabahagi ng kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang Espiritu Santo sa grasya, subalit HINDI PA kasing-ganap ng ating matatamo sa KALUWALHATIAN.
Ang tinutukoy ng KATAWAN dito ay ang BUONG PAGKATAO. Samakatuwid, ang MULING PAGKABUHAY NG KATAWAN ay nangangahulugan na muling bubuhayin ng buong pagkatao, katawan at kaluluwa, kasama ang dimensyong panlipunan at pamantayan nito. Dalawang bagay ang ibinubunga nito: Umaasa ang kristyano sa pag-iibang-anyo ng buong pagkatao, katawan at kaluluwa at hindi sa ISANG KALIGTASAN NG MGA KALULUWA. Samakatuwid, hindi tumatanggap ng anumang REINCARNATION o PAGPAPALIPAT-LIPAT NG KALULUWA sapagkat inaalis nito ang pinaka-kahulugan at kabuluhan ng ating kasalukuyang buhay at sinisira ang ating personal na pagkakaisa.
Ang BUHAY NA WALANG HANGGAN ay nangangahulugan ng buhay na pinag-iibang anyo ng Espiritu ng Diyos tungo sa lubos na kaganapan ng bawat dimensyon ng ating kasalukuyang buhay na pangkatawan – pang-espiritu. Hindi lamang ito basta walang katapusang pagpapatuloy ng ating panandaliang buhay, o ni walang pagkilos ng panahon kundi isang radikal na pagbabago sa uri ng buhay.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements