WORLD YEAR OF FAITH from October 11, 2012 – November 24, 2013. 

PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

Katolikong Katesismo on the 33rd Sunday in Ordinary time, November 17, 2013.

ANO ANG ESKATOLOHIYA?

 

Ang ESKATOLOHIYA ay pag-aaral ng MGA HULING BAGAY o pinakahantungan ng BAWAT TAO, ng BUONG SANGKATAUHAN, at ng buong MATERYAL NA KALAWAKAN. Alinsunod sa pagkapahiwatig nito sa matandang tipan tungkol sa mga pag-asang nakaugnay sa Mesiyas, nakasalig ang kristyanong eskatolohiya sa pamamansag ni Hesukristo tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ng kanyang muling pagkabuhay at pag-uumapaw ng Espiritu Santo. 
Pinanaligan ng pananampalatayang kristyano na ang KAMATAYAN, PAGHUHUKOM, LANGIT o IMPIYERNO at IKALAWANG PAGPARITO NI KRISTO ang mga HULING BAGAY para sa bawat tao. Tayo ay mga espiritung may katawan na nakatalagang makapiling ang Diyos at ang mga banal sa langit magpasawalang-hanggan.
Gayundin, mayroon tayong katawang MULING BUBUHAYIN SA WAKAS NG PANAHON at WALANG-KAMATAYANG KALULUWANG ESPIRITU na pinagkalooban ng kamalayan at pagpapasya. Ang pinakahantungan ng sanlibutan at kalawakan ay ang magkatipon kasama ng Diyos SA MGA BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA NA PINAGHAHARIAN NG KATARUNGAN.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the Hour SUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements