PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SPECIAL GRACE.

A Gospel Reflection on the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary, Monday, December 9, 2013.

Sa buhay natin ay nakakatanggap tayo ng mga biyaya.
ANO ANG BIYAYANG NATATANGGAP NATIN?
Halos lahat tayo ay maraming mga biyayang natanggap mula sa Diyos. Ang Biyaya ay galing sa Diyos at ito ay para sa tao. Lahat tayo ay may karapatan sa pagpapala ng Diyos. Alam ninyo ba na may isang tao na bukod tanging pinagkalooban ng natatanging biyaya, ang taong tinutukoy dito ay walang iba kundi si Maria. Si Maria ay pinagkalooban ng natatanging biyaya, yun ay pagliligtas sa kanya ng Diyos sa kasalanang mana. Dahil dito si Maria ay malinis at walang bahid na kasalanan. Ang biyayang ito ay binigay kay Maria nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina na si Sta Ana.
Sa madaling salita, si MARIA AY IPINAGLIHI NG WALANG BAHID NA KASALANAN at ito ngayon ay tinatawag na IMMACULATE CONCEPTION na ating ipinagdiriwang sa araw na ito ng Lunes, Disyembre 9, 2013.
Nagtataka kayo ngayon kung BAKIT IPINAGDIWANG NATIN NGAYON ANG INMACULADA CONCEPCION SA ARAW NA ITO NG DISYEMBRE 9, 2013? 
Ayon sa kalendaryo ng ating Simbahang Katoliko, ang Kapistahan ng Inmaculada Concepcion ay Disyembre 8, subalit dahil ang Disyembre 8 sa taong ito ay natapat ng linggo, hindi naman pwedeng ipagdiwang ang Inmaculada Concepcion sa Ikalawang Linggo ng Adbiyento dahil nakatutok tayo sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, at dahil dito, ang LITURHIYANG PAGDIRIWANG ay inilipat sa araw na ito ng Disyembre 9 at ito ay VERY SIGNIFICANT PARA SA AKIN.
BAKIT PINAGKALOOBAN NG NATATANGING BIYAYA SIMARIA?
SAPAGKAT ITO AY PAGHAHANDA PARA SA KANYANG MISYON.
Dito sa Ebanghelyong  (Luke 1:26-38) binasa natin ngayon, si Maria ay hinirang ng Diyos upang maging ina ni Kristo.
SI MARIA AY PUNUNG-PUNO NG GRASYA.
This is a special grace to Mary that she was free from original sin and because of this, she bore a child who is the son of the most high. Ito ang bokasyon ni Maria na siya ay maging ina ni Hesus,
ANG DIYOS NA NAGKATAWANG-TAO,
NAGKATAWANG-TAO ANG SALITA NG DIYOS UPANG MAKISAMA SA ATIN AT TAYO AY MATUBOS SA KASALANAN.
Bago pa isilang si Maria sa mundong ito ay pinili na siya ng Diyos na maging ina ni Hesus at dahil dito siya ay iniligtas na sa kasalanang mana.
Marahil sa buhay natin bago pa tayo naging tao ay KILALA NA TAYO NG DIYOS AT ALAM NA NIYA KUNG ANO ANG KALOOBAN NATIN AT KUNG ANO ANG PLANO NIYA SA ATIN.
KAYA TAYO NILIKHA SA MUNDONG ITO AY SAPAGKAT MAY IPAPAGAWA SIYA SA ATIN,
MAY IBIBIGAY SIYANG ISANG MALAKING BIYAYA PARA SA ATIN.
Halimbawa,
KUNG IKAW AY TINAWAG NA MAGING PARI AT BROTHER, MADRE, TERTIARY, KATEKISTA O NAGLILINGKOD SA PAROKYA, GURO, ABOGADO, MEDIA PRACTITIONER, DOKTOR, NURSE, RADIOLOGIC TECHNOLOGIST, PHYSICAL THERAPIST, OCCUPATIONAL THERAPIST, RESPIRATORY THERAPIST, BUSINESS ADMINISTRATION, HRM, TOURISM AT KUNG ANO PANG PROPESYON ANG GUSTO NINYO,
IYAN AY BIYAYA SA INYO NG DIYOS AT DIYAN KAYO GAGAMITIN NG DIYOS PARA MAKATULONG SA PAGLILIGTAS NG MGA KALULUWA.
KINAKAILANGAN AY PAHALAGAHAN NINYO ANG BIYAYANG IYAN AT MAHALIN NINYO ANG INYONG PROPESYON.
Ito ang MALAKING BIYAYA para sa atin na TAYO AY NABUHAY SA MUNDONG ITO PARA TUPARIN ANG KALOOBAN NG DIYOS.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements