PRAYER FOR PRIESTS.

Divine Saviour, Jesus Christ, who have entrusted your work of redemption to the priests, who take your place on earth. I offer you, through the hands of your most holy mother for the sanctification of your priests and future priests this whole day, all my prayers, works, joys, sacrifices and sufferings. Give us saintly priests. Grant to them apostolic hearts, filled with love for you and all the souls belonging to you, so that, being themselves sanctified in you, they may sanctify us who are entrusted to their care and bring us safely into heaven.  Loving Jesus, bless all their prayers and words at the altar and in the confessional, in the pulpit, in the school and at the sickbed. Call many young men to the priesthood and monastic life. Protect and sanctify all who will become your priests. And grant to the souls of the priests who have departed this life, eternal rest. And to you, Mary, Mother of all priests, take them under your special protection and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.  

SHARING IN THE NET

proudly presents

SIMBANG GABI 2013.

TAYO AY MAHALAGA SA MATA NG DIYOS.

A Gospel Reflection on the 8th day of Simbang Gabi, Monday, December 23, 2013.

Ang buhay ng tao ay mahalaga. Isinilang tayo sa mundong ito ay sapagkat MAY PLANO ANG DIYOS PARA SA ATIN. Ang Plano ng Diyos para sa atin ay TUMUGON TAYO SA KANYANG TAWAG NA MAGLINGKOD AT IPALAGANAP ANG KAHARIAN NG DIYOS.
Sa Ebanghelyong  (Luke 1:57-66) binasa natin ngayong Ika-walong araw ng Simbang Gabi, Lunes, Disyembre 23, 2013 ay isinilang si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay naririnig natin sa mga Ebanghelyo ngayong panahon ng Adbiyento na siya ang maghahanda sa mga tao sa pagdating ng Panginoon. Inihahanda niya ang pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng PANGANGARAL NG PAGSISISI at PAGBIBINYAG SA TUBIG. Kaya kung titignan ninyo ang pangalan ni Juan Bautista, ang JUAN, ibig sabihin ay MAPAGPALA ANG DIYOS. So dahil iyan ang kahulugan ng kanyang pangalan ay ginagampanan niya ang kanyang misyon na ihanda ang daraanan ng Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundong ito ay sapagkat siya ang maghahanda sa pagdating ng Panginoon.
Marahil sa buhay natin ay nagtatanong din tayo kung ANO BA ANG LAYUNIN NATIN SA MUNDONG ITO?
BAKIT TAYO NANDITO SA MUNDONG ITO?
NANDITO TAYO SA MUNDONG ITO AY SAPAGKAT GAGAMITIN TAYO NG DIYOS UPANG MAGING INSTRUMENTO NG KANYANG PAGPAPALA.
KAYA NGA TAYO NAG-AARAL SA KOLEHIYO,
PINAG-AARAL TAYO NG MAGULANG NATIN AY PARA MAGKAROON TAYO NG SILBI SA MUNDONG ITO.
ANG IBA SA INYO AY HINDI PINAHAHAGALAGAHAN ANG SAKRIPISYO SA INYO NG INYONG MAGULANG!!!!!!!!!
PINAG-AARAL KAYO NG MAGULANG NINYO PARA KAYO AY MAKATAPOS AT MAGKAROON NG MAGANDANG BUHAY?!!!!!!!!!!
ANO ANG GINAGAWA NINYO?!!!!!!!!
BINABALEWALA NINYO ANG MGA PAGHIHIRAP NILA SA INYO!!!!!!!!!!!!!!!!!
HINDI NINYO BINIBIGYANG HALAGA ANG INYONG PAG-AARAL!!!!!!!!!!!
MARAMING KABATAAN DIYAN NA GUSTONG MAG-ARAL PERO HINDI SILA MAKAPAG-ARAL!!!
BAKIT?!
SAPAGKAT HINDI KAYA NG KANILANG MAGULANG NA PAG-ARALIN SILA!!!!!!!
ANO BA ANG TRABAHO NG MAGULANG NILA?!!!!!
LABANDERA, NAGTITINDA NG BANANA CUE SA BANGKETA, NAGLALAKO NG PAGKAIN SA KALSADA, NAGTUTULAK NG KARITON!!!!
MASUWERTE NGA KAYO EH!!!!!!!
MABUTI NGA KAYO MAY MAGULANG KAYO NA NAGTATRABAHO SA MGA MALALAKING KUMPANYA AT MAGANDA PA ANG KANILANG POSISYON SA TRABAHO PARA PAG-ARALIN KAYO!!!!!!!!!!!!
PERO KAYO, ANO ANG GINAGAWA NINYO?!!!!!!!
TINUTUMBASAN NIYO BA ANG PAGHIHIRAP NA GINAGAWA SA INYO NG MAGULANG NINYO?!!!!!!
NAPATUNAYAN NIYO BA SA MAGULANG NINYO NA KAYA NINYONG TUMAYO SA SARILI NINYONG MGA PAA, MAKAKUHA NG MGA MATATAAS NA GRADES SA ESKWELA, MAKAPAGTAPOS KAYO NG PAG-AARAL AT MAGING RESPONSABLE SA BUHAY?!!!!!!!!! 
IYAN ANG DAHILAN KUNG BAKIT TAYO NANDITO SA MUNDONG ITO AY UPANG MAGKAROON TAYO NG SILBI SA MUNDONG ITO AT MAGING RESPONSABLE TAYONG MAMAMAYAN.
KAYA ALAMIN NATIN SA ATING SARILI KUNG ANO BA ANG LAYUNIN NATIN SA MUNDONG ITO.
KAYA TAYO NAG-AARAL SA KOLEHIYO AY SAPAGKAT MAY DAHILAN ANG DIYOS,
MAY PLANO ANG DIYOS SA ATIN KUNG BAKIT TAYO NAG-AARAL SA KOLEHIYO AT KINAKAILANGAN NATING MAGTAPOS NG KOLEHIYO.
ANO MAN ANG KURSONG KINUKUHA NATIN NGAYON,
KUNG IKAW AY MASSCOM yes of course,
INFORMATION TECHNOLOGY,
HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT,
TOURISM,
NURSING,
RADIOLOGIC TECHNOLOGISTS,
MEDICINE,
EDUCATION,
OCCUPATIONAL THERAPISTS,
PHYSICAL THERAPISTS,
RESPIRATORY THERAPISTS,
BUSINESS ADMINISTRATION,
ENGINEER AT IBA PANG MGA KURSO,
ang mga kursong ito ay AVENUE para tayo ay magkaroon ngMISYON sa mundong ito.
TAYONG LAHAT AY MAHALAGA SA MATA NG DIYOS,
ANO MAN ANG KATAYUAN NATIN SA BUHAY AY GAGAMITIN TAYO NG DIYOS PARA TUPARIN ANG KANYANG KALOOBAN PARA SA ATIN.

SIMBANG GABI 2013.

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 
    SANTO DOMINGO CHURCH – NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL537 Quezon Avenue, Quezon City.
SCHEDULE OF MASSES AND OTHER LITURGICAL SERVICES IN SANTO DOMINGO CHURCH, QUEZON CITY:
WEEKDAYS (Monday – Saturday):AM – 5:45*, 6:30, 7:15, 8:00 AM & 12:15 NNPM – 6:00* Rosary, Mass with Liturgy of the HourSUNDAYS AND HOLYDAYS:AM – 5:00, 6:00, 7:00, 8:00*, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00PM – 4:00*, 5:00, 6:00, 7:00* 8:00 am – Conventual Mass* 4:00 pm – Parish MassPERPETUAL NOVENA IN HONOR OF OUR LADY OF THE ROSARY OF LA NAVAL – every Saturday at 11:45 am & 5:30 pmMASS WITH BLESSING OF THE SICK AND DISTRIBUTION OF BREAD – every Tuesday right after 12:15 nn & 6:00 pm Mass.
 

DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES

 

Advertisements